26.09.2019

Enova reduserer støtte til solceller etter markedsvekst

(Montel) Enova reduserer støtten til solceller og avvikler støtten til enkelte varmepumpeteknologier fordi det har vært kraftig vekst i markedet.

– Hovedhensikten med Enovatilskuddet er å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger som trenger et lite puff for å etablere seg i markedet. En viktig del av jobben vår er å vurdere når disse teknologiene kan klare seg i markedet med mindre hjelp og når de kan stå helt på egne bein, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova i en pressemelding.

Hun sier at markedsutviklingen nå tilsier at de kan avvikle den økonomiske støtten til noen teknologier og justere støttesatsene for andre tiltak.

Fra 1. april 2020 reduserer Enova støtten til solceller med 2.500 kroner til 7.500 kroner og støtten til solfangere reduseres fra 10.000 kroner til 5.000 kroner.

– Veksten i solcellemarkedet har vært formidabel de siste årene, og hittil i år har vi støttet flere anlegg enn vi gjorde i hele 2018. Utviklingen fører til reduserte priser og økt lønnsomhet. Derfor er det riktig å nedjustere støtten noe, sier Fottland.

Maksimal støtte til balansert ventilasjon reduseres med 5.000 kroner, mens støtte til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe avvikles helt.

Så langt i år har Enova utbetalt 265 millioner kroner i støtte til boligeiere som har gjennomført energitiltak, over 100 millioner kroner mer enn ved samme tid i 2018, ifølge meldingen. Totalt utbetalte Enova rekordhøye 275 millioner kroner i støtte i fjor.
Skrevet av Kjersti Dalfest - Montel.

Fortsatt behov for sterke elbilsubsidier

En evalueringsrapport fra Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementer fastslår at det fortsatt vil være behov for elbilsubsidier, men at det norske momsfritaket har gitt reduserte priser og økt etterspørsel etter elbiler.

Les mer

Kraftprisen i juli: 95 prosent lavere enn i 2019

Kraftprisene fortsetter å holde seg svært lave, spesielt i Sør-Norge. Prisen i juli ligger an til å bli hele 95 prosent lavere enn i juli i fjor.

Les mer

Gudbrandsdal Energi får ny eier

Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS sine eiere har inngått avtale med Fjordkraft om salg av sine sluttbrukerselskap. Selgerne er Gudbrandsdal Energi Holding AS (GEH) og Eidsiva Energi AS (EE) gjennom sitt felles selskap: Innlandskraft AS.

Les mer

Det norske kraftforbruket er ikke korona-påvirket

Ifølge tall fra NVE er ikke det norske kraftforbruket i andre kvartal påvirket av korona-pandemien. Forbruket økt med 2 prosent fra samme periode i fjor.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?