Hjem > Generelle vilkår

Generelle vilkår

Vilkår for levering av strøm

Bestilling

For å inngå strømavtale med deg må vi i Gudbrandsdal Energi AS innhente og behandle personopplysninger. Dette gjør vi i samsvar med personopplysningsloven.

Når du bestiller, gir du oss fullmakt til å innhente og utveksle nødvendig informasjon med netteieren din via kraftbransjens felles system, Elhub. Eksempler på nødvendig informasjon er måleverdier, melding om leverandørbytte, innflytting og utflytting. 

Du har 14 dagers angrerett. Dersom du har bedt om at avtalen skal starte før 14 dager er gått, har du betalingsplikt for den strømmen som har blitt brukt i perioden. Mer informasjon: Angreskjema og Skjema for opplysning om angrerett.

GE har rett til å foreta kredittvurdering av deg og kan med bakgrunn i denne avvise bestillingen i ettertid.

Strømregningen

Vi sender deg strømregningen i posten, etterskuddsvis hver måned. Har du takket ja til «Alltid eFaktura» i nettbanken din vil du få regningen dit. Via Min side kan du opprette AvtaleGiro og e-postfaktura. Det er 14 dagers betalingsfrist.

Vil du ha regningen levert i postkassa, koster det 49 kroner (gjelder ikke første regning fra oss).

Hvis du ikke har betalt strømregningen er det Svea Finans som følger opp den manglende betalingen på vegne av Gudbrandsdal Energi AS.

Gjennomfakturering vil si at nettleie og strøm kommer på samme regning. Det innebærer at du også betaler nettleie via Gudbrandsdal Energi AS. Her ser du hvilke netteiere vi har avtale om gjennomfakturering med.

Har du plusshus og produserer strøm selv? Når du selger strøm til oss, betaler vi spotpris minus 1,0 øre/kWh i henhold til Nord Pool AS områdepris der du bor.

Flytting og oppsigelse

Skal du flytte, må du si opp strømavtalen. Det kan du gjøre på Min side

Alternativet er at du tar med deg strømavtalen når du flytter. Kontakt oss, så hjelper vi deg med å legge inn bestilling. Eventuelt kan du bestille selv på våre nettsider eller via Min side. 

Ønsker du å si opp en bindende avtale, må du kontakte oss via e-post marked@ge.no eller på telefon 612 94 700, hverdager mellom 08.00 og 15.15.

Dersom du overtar en strømmåler på en ny adresse, vil netteieren din varsle oss, slik at vi får lagt inn ny strømavtale på deg. Dette gjør vi for at du skal unngå leveringspliktig strøm fra din netteier. 

Eventuelle endringer

Gudbrandsdal Energi AS tar forbehold om prisjusteringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter og/eller pålegg og i øvrige rammebetingelser for strømbransjen. Dette omfatter også vesentlige endringer i elsertifikat-prisene (gjelder ikke fastprisavtaler).

Hvis vi endrer prisen, varsler vi deg via e-post og på Min Side minst 30 dager før endringen trer i kraft.

Vilkårene i Standard kraftleveringsavtale fra Forbrukertilsynet ligger til grunn for alle avtalene våre. Våre særvilkår kommer i tillegg, og gjelder foran disse.

Ved å inngå strømavtale med Gudbrandsdal Energi AS godtar du disse vilkårene og vår personvernerklæring.Tilleggsbestemmelser for næringsdrivende: Ad.§ 1-4: Angreretten gjelder ikke næringsdrivende.

Nasjonal varedeklarasjon: se www.nve.no/varedeklarasjon


Angrefristskjema i PDF 

Skjema for opplysninger om angrerett

Forbrukertilsynets Standard Kraftleveringsavtale


Ønsker du å klage? Trykk her for å finne ut mer om hvordan du legger inn en klage.


Andre vilkår: 

Vilkår levering av strøm til bedrift

Leie av Puls

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?