Hjem > Personvern og informasjonskaplser

Personvern og informasjonskaplser

Personvernerklæring Gudbrandsdal Energi AS 

Personvern er retten til privatliv, og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person.  

Som kunde og besøkende hos oss skal du være trygg på at vi behandler dine personopplysninger med sikkerhet og konfidensialitet i samsvar med personvernlovgivningen. Vår personvernerklæring gir deg en beskrivelse av hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger. Her opplyser vi også om de rettigheter du har i forbindelse med dette.    

Ansvarlig for behandling av dine personopplysninger i Gudbrandsdal Energi (org.nr 916 319 983) er daglig leder Marius Røed Sveipe. Vårt personvernombud er Thomas Mathisen.  


Innhenting av personopplysninger  

Når du inngår strømavtale eller kjøper andre varer og tjenester hos oss, innhenter vi person-opplysninger for å iverksette og overholde avtalen med deg.  

Her er en oversikt over hvilke personopplysninger dette dreier seg om, og hvordan vi innhenter dem. Senere i personvernerklæringen vil du finne de begrunnelser  vi benytter for vår behandling av personopplysninger.  


Opplysninger fra deg  

Når du bestiller, opprettet bruker eller kontakter oss, får vi din kontaktinformasjon og behandler dette i forbindelse med henvendelsen din. Disse opplysningene er nødvendige for å kunne gi sikker identifikasjon, opprette kundeforhold og behandle henvendelsen din.

Målerdata henter vi fra Elhub, den nasjonale basen for målerdata. For å få verifisert at du er nåværende eier av strømanlegget, og å sikre nødvendig oppmelding til Elhub, benyttes fødselsnummer, fornavn og etternavn. Vi er pålagt å hente inn og lagre ditt fødselsnummer.  

Vi mottar rutinemessig meldinger fra Elhub hvis du som kunde hos oss har fått et nytt målepunkt registrert hos din netteier.  


Opplysninger fra tredjepart  

Hvis du har blitt oppringt med spørsmål om å inngå avtale, har vi innhentet opplysninger om deg på ulike måter:  

Flytter du til annen bolig, eller overtar et leieobjekt, har vi fått opplysninger fra den som flytter ut av boligen, fra utleieren, eller fra samarbeidspartner.

Vår salgsvirksomhet kjøper kundelister fra samarbeidspartnere. Dette er lister som for eksempel inneholder ditt navn, telefonnummer, adresse, fødselsdato, om du har elbil og type bolig. Listene vaskes mot reservasjonsregistret.  

Er du ny kunde, eller ikke hatt kontrakt med oss de siste 3 måneder, innhenter vi opplysninger fra kredittopplysningsbyrå ved avtaleinngåelse. Underveis i kundeforholdet oppdateres dine personopplysninger jevnlig mot Folkeregisteret og Elhub. Vanligvis gjelder dette oppdateringer av adresseendringer, og opplysninger om f.eks. strømforbruk fra din måler.  


Behandling og begrunnelser  

For å innhente og behandle dine personopplysninger må vi ha lovlig begrunnelse. Vår begrunnelse er først og fremst vår avtale med deg samt overholdelse av lover og regler. Ønsker vi å behandle personopplysninger til andre formål enn det som er nødvendig for å levere hovedtjenesten/oppfylle avtalen, er det krav om å oppgi hvilken annen lovlig begrunnelse vi benytter. Det vil da normalt være samtykke og berettiget interesse som benyttes.  

Her er en oversikt over vår behandling av personopplysninger, og de lovlige begrunnelser som benyttes. Senere i personvernerklæringen vil du finne informasjon om hvordan vi oppbevarer personopplysningene dine, og passer på at de ikke kommer på avveie.  


Vår avtale  

Vi behandler personopplysninger for å etablere deg som kunde, avregne forbruk, sende faktura, innhente betaling, sende deg informasjon som kan være relevant for avtaler og kundeforhold, og yte kundeservice. Begrunnelsen for denne behandlingen er avtalen(e) du har inngått med oss samt bestemmelser i lover og forskrifter. 

Enkelte av våre tjenester og/eller avtaler er basert på samarbeid med tredjeparter. I slike tilfeller vil vi oversende/motta dine personopplysninger for å kunne gjennomføre avtaler som du er part i og/eller for å utføre tiltak på din anmodning. Dette er for eksempel aktuelt i følgende tilfeller:

  • Dersom du aksepterer tilbud om f.eks solcelleanlegg vil vi oversende bestillingen med dine personopplysninger til den samarbeidspartneren som skal levere bestillingen.  


Kredittsjekk

Vi innhenter kredittopplysninger ved avtaleinngåelse. Vår begrunnelse er berettiget interesse med vekt på tapsrisiko i forbindelse med viderefakturering av nettleie samt å levere strøm og andre produkter på kreditt. Kredittopplysningene slettes etter 30 dager.


Markedsføring og samtykke  

Vi markedsfører oss på ulike måter. Når vi ønsker å benytte dine personopplysninger med markedsføring som formål, må vi innhente ditt samtykke for markedsføring per e-post, sms, sosiale medier og digitale markedsføringsverktøy.

Du kan også velge å gi samtykke til å motta informasjon om kundefordeler fra samarbeidspartnere på e-post.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke via appen eller på Min Side, eller ved å kontakte kundeservice.


Applikasjoner  

Vi tilbyr app/Min side. Via denne kan du administrere ditt kundeforhold, bestille og aktivere tjenester.

Hvis du har aktivert smartlading av elbil, henter vi inn data fra bilen din som ladestatus, -forbruk og posisjonsdata. 

Hvis du har pulsmåler, samler inn vi anleggsdata og viser sanntidsmålinger av forbruket (siste 24 timer). 

I appen kan du aktivere forbruksanalyse. Da ber vi deg om å besvare spørsmål om boligen din. Vi vil sammen med vår samarbeidspartner gjennomføre av ditt forbruk, basert på svarene, statistikk og mønstergjenkjenning (maskinlæring). Resultatet fra analysen oppdateres daglig basert på nye forbruksverdier, og deles med deg i appen. 


Salgsaktivitet  

Hvis du har blitt kontaktet av våre selgere via telefon, har vi kjøpt lister inneholdende dine personopplysninger fra en tredjepart. Dette er en legal virksomhet som omfattes av markedsføringslovens bestemmelser. Listene vaskes mot reservasjonsregistret i Brønnøysund.  

Hvis du blir kontaktet av en våre selgere, blir du spurt om å samtykke til opptak av samtalen. Opptak oppbevares i 6 måneder. Formålet med slike opptak er opplæring av selgere.


Informasjonskapsler (cookies) og analyseverktøy 

Våre nettsider og -steder benytter informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lastes ned og lagres på datamaskinen din når nettsiden vår åpnes. Informasjonskapselen inneholder ikke IP-adresse, og dens levetid er inntil seks måneder dersom du ikke sletter den. Du kan stille inn nettleseren din slik at bare de nettsidene du ønsker, får lov til å lagre informasjonskapsler på maskinen eller mobilen din. Du kan også avvise bruk av cookies ved det enkelte besøk.  

Vi bruker informasjonskapsler til å innhente statistikk og måle trafikk på internettsidene våre. Denne informasjonen er svært nyttig for arbeidet med forbedring av våre nettsider. Vi innhenter vanlig besøksstatistikk for våre nettsteder ved bruk av Google Analytics. Dette inkluderer hvilke av våre nettsider som er lest, tidspunkt, hvilken side du kom fra, geografisk område, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. Vi kan se din brukerID om du logger på Min side, men vi knytter ikke de nevnte opplysningene til deg som person 

I tillegg til informasjonskapsler bruker vi piksler og script fra tredjepart. For å kunne benytte oss av informasjon fra kapsler, piksler og script, benytter vi analyseverktøyet Google Analytics.    


Forbedringsarbeid 

I vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av forretningsprosesser, kundeservice, markedsføring og samfunnsansvar, er analyser av kundeporteføljen en viktig kilde til innsikt. I denne sammenhengen kan vi behandle personopplysninger om deg og ditt kundeforhold. Slike analyser utfører vi med begrunnelse i berettiget interesse, i det denne aktiviteten bidrar til effektivisering av drift og best mulig kunnskap om hvordan vi kan gi de beste tjenester og vilkår for våre kunder.  

For å forbedre vår virksomhet kan det være vi kontakter deg for å spørre om din tilbakemelding eller delta i en kundeundersøkelse. Denne behandlingen er basert på vår berettigede interesse, hvor vi har vektlagt viktigheten av å innhente tilbakemeldinger fra våre kunder og at besvarelse/deltakelse er frivillig. Dersom du svarer på slike kundeundersøkelser samtykker du til at vi kan behandle svarene du har avgitt til å forbedre forretningsvirksomheten vår.

Hvis du har snakket med en av våre medarbeidere, kan vi sende deg en sms, hvor vi ber om din tilbakemelding. Velger du å svare på denne, registrerer vi ditt telefonnummer og svaret/score. Dette slettes etter 4 måneder.

Dersom du ønsker, kan du delta i vårt kundepanel. Dette administreres av vår samarbeidspartner Norstat. Før du kan delta i panelaktiviteter, kontrollerer vi at du faktisk er kunde. Når aktiviteten er ferdig, får vi tilsendt resultatene. Disse deles som hovedregel på aggregert nivå, men i noen tilfeller får vi vite hvem som har svart hva.
Dersom man ikke lenger ønsker å være med i kundepanelet og vil trekke samtykket, blir det administrert av Norstat.  


Deling og oppbevaring  

Deling av personopplysninger 

Våre forretningsprosesser nødvendiggjør bruk av eksterne databehandlere. Dette kan for eksempel dreie seg om leverandører av kundeservicesystem, fakturahåndtering eller tjenestekjøp fra morselskap. For kunder som inngår avtale om for eksempel hjemmelader eller solcelleanlegg, kan det inngå som en del av avtalen å formidle personopplysninger til underleverandører i forbindelse med montasje og/eller drift og service.  

Våre leverandører behandler dine personopplysninger på vegne av oss. Vi er ansvarlige. For å sikre oss trygghet rundt denne behandlingen, har vi inngått databehandleravtaler med våre leverandører.   

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre enn de nevnte når du enten har samtykket til utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller for å oppfylle rettslig forpliktelser som lovkrav eller pålegg fra offentlige myndigheter. Dersom vi besitter opplysninger om personer som er under etterforskning for straffbare handlinger, er vi lovpålagt å oppgi dette til myndighetene.  


Oppbevaring av personopplysninger 

Personopplysningene dine behandles så lenge du som kunde har aktiv leveranse. Etter at ditt kundeforhold er avsluttet, er det lovbestemmelser som regulerer hvor lenge vi skal oppbevare dine persondata.  

Ved opphørte kundeforhold skal personopplysninger oppbevares i tre år med henvisning til foreldelsesloven. Fakturaopplysninger skal oppbevares i fem år i henhold til bestemmelser i Regnskapsloven.    

Kredittopplysninger behandles etter strenge interne regler og tilgangsstyring. De slettes etter 30 dager.   


Dine rettigheter 

Du har etter Personopplysningsloven en rekke rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. For å ta i bruk dine rettigheter kan du benytte innsynsbegjæring ved å sende oss en e-post eller kontakte vårt kundesenter. Du skal få svar på din henvendelse så raskt som mulig, og senest innen 30 dager.   


Rett til innsyn 

Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi har om deg, og hvilken kilde de stammer fra. Du har rett til å kreve at vi utdyper informasjonen, i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne ivareta egne interesser.   


Rett til retting  

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet. 


Rett til sletting 

I særlige tilfeller har du rett til å få slettet personopplysninger om deg, før tidspunktet for vår alminnelige generelle sletting inntreffer.  


Rett til innsigelse og trekking av samtykke 

Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine, når behandlingen ikke er strengt nødvendig for å overholde strømavtalen med deg, eller hvor behandlingen vår ikke er pålagt oss gjennom bestemmelser i lov eller forskrift. Retten til å protestere gjelder altså aktiviteter som utføres med begrunnelse i berettiget interesse. Dette betyr at vi har foretatt vurdering av berettiget interesse der vi hensyntar til dine personvernrettigheter, samtidig som vi vektlegger vår mulighet til å kunne tilby deg best mulige tjenester og service.   

Du har dessuten rett til å reservere deg mot direkte markedsføring fra oss. Hvis du ikke har gitt samtykke, betyr det at du er reservert mot markedsføring. Hvis du har gitt ditt samtykke, kan du når som helst trekke samtykket ditt, enten via Min side eller ved å kontakte kundesenteret vårt.  


Dataportabilitet 

I enkelte tilfeller har du rett til å få utlevert, eller overført til andre, personopplysningene du har gitt til oss, og du skal da få personopplysningene utlevert i et strukturert, alminnelig anvendbart og maskinlesbart format.  


Rett til begrensning av behandling 

Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset, for eksempel hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene, hvis du har behov for personopplysninger vi ikke lenger trenger eller hvis du har gjort innsigelser mot behandlingen av personopplysninger.  

Dersom du mener at det foreligger brudd på retningslinjer kan du klage til Datatilsynet. Du kan lese mer om innholdet i dine rettigheter på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. 

  

Personvernerklæringen er sist oppdatert: 01.10.2023 

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?