Hjem > Siste nytt > Sertifisert i Trygg Strømhandel

Sertifisert i Trygg Strømhandel

Publisert 01.09.2021, sist oppdatert 16.11.2021

Trygg Strømhandel er en sertifiseringsordning med mål om å skape et tryggere og enklere strømmarked for kundene. Gudbrandsdal Energi er sertifisert!

Trygg Strømhandel er en sertifiseringsordning med mål om å skape et tryggere og enklere strømmarked for  kundene.

Sertifiseringsordningen er et initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi, men administreres fullt og helt av DNV. Ordningen består av en rekke krav som strømleverandørene må tilfredsstille når det gjelder markedsføring og salg av strømprodukter, oppfølging av kundene, opplæring av egne ansatte osv. 

- Vi er glade for å bli sertifisert. Det er bra at de store og seriøse aktørene i bransjen stiller seg bak dette initiativet slik at det får den nødvendige tyngden. For vår egen del er det ikke tvil om at kulturen og kundefokuset som er dypt forankret i Gudbrandsdal Energi har gjort sertifiseringsarbeidet enklere, forteller daglig leder Marius Røed Sveipe.

Et kvalitetsstempel

Sertifisering er en anerkjent metode for å bygge tillit til at et selskap følger gitte spilleregler. Selskapene som er sertifisert etter Trygg strømhandel har bevist at de har en systematisk tilnærming til sitt kundearbeid og at de jobber for kontinuerlig å forbedre sine rutiner. 

Sertifiseringen er femårig, og selskapene har en årlig rapporteringsplikt til DNV. Selskapene har mottatt et sertifikat og et sertifiseringsmerke som de kan bruke i sin markedsføring.

- Vi ønsker at Trygg strømhandel skal bli et kvalitetsstempel som kundene vil se etter når de velger strømleverandør. Samtidig gir vi leverandørene et verktøy for å kunne gjøre en enda bedre jobb ut mot kundene, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge. 

24 selskaper sertifisert så langt

DNV har utviklet ordningen i samarbeid med bransjen og foretar en uavhengig sertifisering av selskapene etter rammeverket for Trygg strømhandel. Av 33 påmeldte selskaper, er nå 24 sertifisert, deriblant Gudbrandsdal Energi. Disse selskapene representerer rundt to tredeler av strømkundene i Norge. De øvrige har enten bedt om mer tid, eller ikke bestått kravene så langt. 

Her er de viktigste kravene i Trygg strømhandel:

  • Det stilles strenge krav til salgsaktiviteter på telefon, sosiale medier, dørsalg, stand osv.
  • Kravene gjelder også underleverandører som har direkte kontakt med kunden (callsentre etc.)
  • Krav til kompetanse hos ansatte og gode prosesser for klagebehandling mm.
  • Strømproduktene skal være enkle å skille fra hverandre ved markedsføring.
  • Kunden skal kunne velge kanal for prisvarslinger. Eksempler på dette er SMS eller e-post.
  • Kampanjetilbud skal merkes tydelig og kundene skal vite hva som skjer etter tilbudsperioden.
  • Det skal være åpenhet om alle priselementer og varigheten på strømproduktene.
  • Det skal være enkelt å bytte leverandør. Når en kunde har betalt sin siste faktura, skal vedkommende ikke kontaktes av strømleverandøren på minst seks måneder.

Her finner du mer informasjon om Trygg strømhandel 

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge.

Distriktsenergi er en medlemsorganisasjon for norske kraftselskaper, herunder de som driver med strømsalg. Distriktsenergi skal styrke medlemsbedriftenes posisjon og bidra til lokal verdiskaping.

DNV er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge. DNV har siden 1864 levert sertifisering i en rekke bransjer.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?