Hjem > Siste nytt > Strømpris-prognoser og status i strømmarkedet

Strømpris-prognoser og status i strømmarkedet

Gudbrandsdal Energi
Publisert 21.03.2024, sist oppdatert 22.03.2024

Ved inngangen til våren anses ressurssituasjonen i Norge for å være god, selv om fyllingsgraden i fire av fem prisområder fortsatt ligger under normalen. Det presser likevel opp strømprisen i Nord-Norge, mens strømprisene i de sørlige prisområdene ligger tett opp mot tyske priser.

Tidenes dyreste mars måned i Nord-Norge?

Sett under ett, ligger fyllingsgraden i Norge nå rett under normalt.

Det største avviket finner vi i Nord-Norge, hvor en tørr vinter har medført at både vannmagasiner og snømengde er under normalt nivå. I følge Europower går det mot tidenes dyreste mars måned i Nord-Norge, hvor snittprisen per 18. mars ligger på 55 øre/kWh ekskl.mva. Differansen mellom Østlandet og Nord-Norge har hittil i mars kun vært 14 øre/kWh ekskl. mva.

Se også: Historiske priser og prisutvikling i de ulike prisområdene

Med unntak av NO1 Østlandet, ligger også magasiner i sør under normalt nivå, men det veies opp av over normalt med snø. Den siste tiden har spotprisene i de sørlige prisområdene ligget opp mot tyske priser, og forventes å fortsette med det fram til snøsmeltingen er i gang.

Strømprisene på det europeiske kontinentet påvirkes som alltid av prisen på gass og CO2-kvoter. Fyllingsgraden i EUs gasslagre ligger på 60 prosent og med stabile gassleveranser fremover, forventes det ikke at gassprisene vil stige merkbart utover våren, og således ikke vil bidra til å presse strømprisene opp.  

Været kan raskt snu prisbildet

Med svak hydrobalanse fremover kan det eventuelt bli en mindre forskjell mellom de norske prisområdene, da mest sannsynlig på grunn av at prisene i Midt- og Nord-Norge vil nærme seg prisene i sør.

Det norske kraftssystemet er væravhengig, og derfor kan været snu prisbildet relativt fort.


Prisforventninger fremover

Fremover tror markedet at spotprisene synke noe fram mot mai måned, mot en spotpris på rundt cirka 50-55 øre/kWh inkl. mva i de sørlige prisområdene, og rundt 30 øre/kWh inkl. mva. i Midt- og Nord-Norge. 

Utover sommeren forventes prisene å ligge rundt disse nivåene, med litt høyere spotpris i NO2 Sørlandet enn NO1 Østlandet og NO5 Vestlandet.

Første diagrammet under viser prisprognoser inkludert mva, med unntak av NO4 Nord-Norge. Det neste diagrammet viser prognoser uten mva.
Dette er hydrologisk balanse

  • Hydrologisk balanse handler om den total lagrede energimengden i det norske vannkraftsystemet, og hvorvidt dette er høyere eller lavere enn gjennomsnittet for perioden.
  • Den beregnes uke for uke, og er summen av avviket fra det historiske gjennomsnittet i magasinfyllingen og avviket fra det historiske gjennomsnittet i snømagasiner, mark- og grunnvann, i den aktuelle uka.
  • Strømprisen kan justeres med 30 dagers varsel, men den vil aldri overstige pristaket.
  • De siste 20 årene brukes som referanseperiode.
Kilde: NVE

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?