Strømavtaler

Velg prismodellen du ønsker deg for å finne din perfekte strømavtale.
Spotprisavtaler
Spotprisavtaler (markedskraft) følger el-børsen Nordpool sin spotpris i det området du bor i. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra timesverdiene, men dersom du ikke har timesmålt anlegg benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning.
Fastprisavtaler
Med en fastprisavtale binder du deg til en gitt periode der du betaler en fast pris pr. kWh. Det vil si at du betaler samme pris i denne perioden og har en forutsigbar avtale. Du blir varslet når fastprisperioden nærmer seg slutten og du står da fritt til å velge hvilken avtale du ønsker.
Variable kraftavtaler
En avtale med variabel pris er en mellomting mellom spotpris og fastpris, og prisen forandrer seg derfor ikke slik som spotprisen. Du vil ha mer forutsigbarhet og blir varslet ved eventuelle prisendringer. De variable prisene settes i takt med markedet, men med 14 dagers forsinkelse.
Medlemsavtaler
Vi samarbeider med flere lag og organisasjoner, for å gi deres medlemmer tilbud om gode strømavtaler. Klikk deg inn for å se om du kan få en av disse avtalene.
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?