Hjem > Siste nytt > Korona-situasjonen: aktuelle spørsmål og svar om strøm

Korona-situasjonen: aktuelle spørsmål og svar om strøm

Publisert 29.03.2020, sist oppdatert 02.04.2020

Det er heldigvis veldig lave strømpriser om dagen, men samtidig medfører Korona-pandemien stor usikkerhet og ulike konsekvenser for mange. Her er noen aktuelle spørsmål og svar knyttet til strøm.

Det er lave strømpriser om dagen, men samtidig medfører Korona-pandemien stor usikkerhet og ulike konsekvenser for mange. Her er noen aktuelle spørsmål og svar knyttet til strøm.  

Hva gjør jeg dersom jeg har problemer med å betale regningen?  

Da tar du kontakt med kraftleverandøren din og/eller eventuelt banken din. Som kraftleverandør vil vi vurdere situasjonen din og se på hvilke løsninger vi kan tilby for å imøtekomme ditt behov. Vårt mål er alltid å finne en løsning som kunden blir fornøyd med.  

Hvorfor kan dere ikke redusere strømregningen min/slå av på prisen?  

Strømprisen er markedsstyrt og varierer fra dag til dag. Det betyr at tilbudet og etterspørselen etter strøm er med på å avgjøre prisen. For tiden er det mer snø og vann i fjellet enn normalt, samtidig som det lenge har vært varmere enn normalt, så tilbudet er større og etterspørselen er lavere enn normalt på denne årstiden.

Videre er det sånn at alle kraftleverandører betaler det samme for selve strømmenPåslaget (og eventuelt et fastbeløp) er det kraftleverandøren tjener på strømsalget.  

En reduksjon i påslaget på spotprisavtalen din ville bety svært lite på regningen dinEksempel: Kutter vi 1 øre/kWh på påslaget utgjør dette kr 20 med et forbruk på 2000 kWh. Det vil si at det betyr lite for kunden, men kan ha store konsekvenser for kraftleverandøren.  

Vi ønsker å opptre rettferdig, og det er ikke alltid rettferdig å behandle alle likt. Vårt bidrag i dugnaden er derfor å gjøre en god vurdering av hvordan vi kan hjelpe de som trenger det mest, på den beste måten. Det vi kan tilby er rentefri betalingsutsettelser for en viss periode, nedbetalingsavtaler og ellers individuelle vurderinger av enkelttilfeller. 

Hva kan jeg gjøre for å få lavere strømregning?  

Mindre forbruk = lavere regning. Det finnes en rekke sparetiltak en enkelt kan gjøre for å redusere strømforbruket. Sjekk for eksempel ut denne artikkelen her: 5 tips for å spare strøm.

Hvilken strømavtale bør jeg ha?  

Spotprisavtaler har historisk sett vært rimeligst over tid og er det Forbrukerrådet anbefaler. Spotprisen er lik for alle kraftleverandører. Det som skiller de ulike spotprisavtalene er påslaget og/eller fastbeløpet per måned.  

Hva betaler jeg egentlig for? 

Med dagens spotpriser kun 1/3 av det du betaler kostnader knyttet direkte til forbruket ditt. De resterende 2/3 er nettleie samt skatter og avgifter til staten, deriblant myndighetspålagte elsertifikater.  

Les mer om hvordan strømprisen og –regningen er bygd opp her.

Les også: Kraftleverandør og nettselskap – hva er forskjellen?

Hva skjer dersom kraftleverandøren min sier opp avtalen på grunn av manglende betaling?  

Dersom kraftleverandøren avslutter kundeforholdet ditt, vil du settes på såkalt leveringsplikt hos netteieren din. Netteiere er pålagt leveringsplikt for å sikre at kunder ikke skal miste strømmen ved eksempelvis flytting eller ved opphør av kraftleveranse som følge av manglende betaling. 

Ulempen er at leveringspliktig strøm er dyrere enn en strømavtale med en kraftleverandør. Prisen de første seks ukene er spotpris + 6,25 øre/kWh i påslag. Prisen deretter bestemmes av den enkelte netteier. Her finner du en liste over netteiere i Norge 

Norske nettselskaper har rett til å stenge strømmen til privatpersoner hvis de ikke har betalt regningene sine.  

Les mer om leveringsplikt her: https://www.nve.no/stromkunde/leveringsplikt/ 

Av ulike grunner må jeg avslutte strømavtalen/leveringen. Hva gjør jeg?  

Du kan enkelt si opp strømavtalen din på Min Side eller ved å ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 612 94 700 eller e-post marked@ge.no 

Dersom det er snakk om å stenge ned strømanlegget (f.eks. grunnet avvikling av drift) må du ta kontakt med netteieren din. Det er kun netteiere som kan stenge strømmen fysisk 

Kraftforsyningen er godt rustet for situasjoner som dette 

Kraftforsyningen i Norge er godt rustet mot sykdomsutbrudd slik vi nå opplever. Driften av strømnettet i landet går som normalt, med noen tilpasninger for å ta høyde for at situasjonen kan utvikle seg. Les mer om dette i denne artikkelen.  

Hos Gudbrandsdal Energi holder kundesenteret åpent som normalt. Store deler av selskapet jobber fra hjemmekontor, for å sikre avstand mellom de ansatte. De som sitter i kundefront er organisert på en slik måte at de skal kunne betjene kundene på best mulig måte, og tilbakemeldingene etter to uker er at dette fungerer bra. 

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?