Hjem > Siste nytt > Kraftforsyningen er godt rustet for sykdomsutbrudd

Kraftforsyningen er godt rustet for sykdomsutbrudd

Publisert 12.03.2020, sist oppdatert 11.03.2022

Kraftforsyningen er godt forberedt til å håndtere en situasjon med økt spredning av koronavirus. NVE har i dag hatt gjennomgang med de sentrale aktørene i landets kraftforsyning og fått bekreftet at alle er godt forberedt til å håndtere eventuelle smitteutbrudd.

Oppdatert 14.03.2020:

Energiforsyning og naturfarevarsling blir ivaretatt

NVE gjør tiltak for å sikre stabil strømforsyning og fortsatt drift av varslingstjenestene for snøskred, flom, jordskred og fjellskred. Alle tjenestene ivaretar Folkehelseinstituttets retningslinjer og pålegg for å begrense koronasmitte.

Les mer på NVE sine nettsider.


Oppdatert 13.03.2020:

Nettselskapene har innført beredskapstiltak

Energi Norge skriver på sine nettsider at nettselskapene har innført beredskapstiltak. Det lokale og regionale strømnettet drives av rundt 100 nettselskaper over hele Norge. Høy leveringssikkerhet forutsetter at det til enhver tid er ansatte på driftssentralene og montører som kan rykke ut og rette feil, for eksempel når uvær slår ut strømlinjer.

Nå er det satt inn tiltak for å skjerme kritisk viktig personell. Mange montørstyrker er delt inn i mindre enheter med ulike oppmøtesteder, slik at risikoen for smitte reduseres. Tilsyn i privatboliger og annen nærkontakt med kunder er dessuten innstilt.

Les mer på Energi Norge sine nettsider.


Oppdatert 12.03.2020:

Kraftforsyningen er godt forberedt til å håndtere en situasjon med økt spredning av koronavirus.

– NVE har i dag hatt gjennomgang med de sentrale aktørene i landets kraftforsyning og fått bekreftet at alle er godt forberedt til å håndtere eventuelle smitteutbrudd.  Driften går som normalt, med noen tilpasninger for å ta høyde for at situasjonen kan utvikle seg, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Samordner beredskapsplanleggingen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å samordne arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. NVE skal, i tråd med kraftberedskapsforskriften, lede landets kraftforsyning dersom situasjonen blir svært alvorlig. For dette formål er det etablert en landsomfattende organisasjon - Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) - bestående av NVE og de virksomheter som står for kraftforsyningen. Dette omfatter alle enheter som eier eller driver kraftproduksjon med tilhørende vassdragsregulering, overføring og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme.

Les mer om Norges kraftforsyningsberedskap

NVE gjennomfører tiltak

Også NVEs egen virksomhet er forberedt på eventuelle utbrudd, og det gjennomføres en rekke tiltak for å begrense smitteomfanget. Dette innebærer både økt hjemmekontorbruk, utsettelse eller avlysning av arrangementer og sterkt redusert reisevirksomhet.

– Vi følger helsemyndighetenes råd, og gjør en rekke tiltak for å begrense smitteomfanget. Samtidig sikrer vi kapasitet for de samfunnskritiske funksjonene NVE har, knyttet både til kraftforsyning og naturfare, avslutter vassdrags- og energidirektøren.

Driften hos Gudbrandsdal Energi går foreløpig som normalt

Gudbrandsdal Energi har iverksatt tiltak for å kunne holde kundesenteret åpent som normalt. Store deler av selskapet jobber fra hjemmekontor men de som sitter i kundefront er organisert på en slik måte at de skal kunne betjene kundene våre på best mulig måte.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?