Hjem > Siste nytt > Strømpriser i 2023 - hva kan vi forvente?

Strømpriser i 2023 - hva kan vi forvente?

Ann Iren Kolås Ryen
Publisert 30.01.2023, sist oppdatert 08.05.2023

Gjennom 2022 har vi opplevd et kraftmarked uten like, med høye pristopper og lave prisbunner. I 2023 forventer vi et fortsatt uforutsigbart marked, og at strømprisene i enda større grad vil være påvirket av været.

Utsikter inn i 2023

Prisutsiktene for 2023 er i dag langt lavere enn tidligere fryktet. Men usikkerheten rundt gasspris, temperatur og kraftbalanse gjør at markedsprisene endrer seg raskt i takt med utviklingen.

Gassprisøkningen gjennom 2022 samt bortfall av kjernekraftproduksjon har bidratt til å øke usikkerheten i markedet og å gjøre prisnivået enda mer volatilt enn det har vært før. Selv om gassprisen nå har stabilisert seg noe, ligger den fortsatt tre ganger høyere enn et prisnivå ansett som normalt tidligere.

I tillegg har og vil strømprisene i enda større grad fremover være påvirket av været. Høy vindkraftproduksjon og mye nedbør fører til høy kraftproduksjon og prispress. Lave temperaturer og tørt vær bidrar til å øke prisene, siden vi hovedsakelig bruker strøm til oppvarming.

Markedet tror nå på en gjennomsnittlig strømpris i Sør-Norge for 2023 på rett i overkant av 1,5 kr/kWh inkl. mva.

Det er verdt å merke seg at markedet ikke priser noen enkeltmåneder under innslagspunktet for strømstøtte på 70 øre/KWh + mva (strømstøtten er for øvrig besluttet å gjelde ut 2023).

I spotprisprognosene for 2023 ser vi fortsatt et stort skille mellom prisnivået i Sør-Norge og prisene i Midt- og Nord-Norge.


2022: et kraftmarked uten like

2022 er året strøm gikk fra å være et lav-interesse til å bli et høy-interesse produkt. Vi har sett en økt kundebevissthet rundt strømpris og strømavtaler. Prisnivået har påvirket kunders vaner, blant annet gjennom flytting og reduksjon av strømforbruket. Sammenlignet med tidligere år, ser vi en markant nedgang i forbruket blant våre kunder.

Les også: Kunder som bruker appen sparer mest strøm

En sammenfatning av prisnivået i Sør-Norge 2022 kan oppsummeres i en setning: Samtlige månedspriser er høyere enn alle observerte månedspriser de siste 9 år (2022-2014). Prisnivået i NO2 Sørlandet og NO5 Vestlandet, har vært tilnærmet likt i NO1 Østlandet, som vist under (priser inkludert mva.): 


Fram til august 2022 har spotprisen i Sør-Norge i snitt ligget i underkant av 2kr/kWh.  I årets siste måneder opplevde vi en reell frykt for rasjonering grunnet historisk lav fyllingsgrad i norske vannmagasin, samt påvirkning fra europeiske priser. Dette løftet kraftprisen til gjennomsnittlige månedspriser vi ikke har vært vitne til før. 

Prisfallet i spotprisen i oktober og deler av november kom overraskende på markedet, og det skyldtes i hovedsak høye temperaturer (især i Europa) samt lavt forbruk og god tilgang på vindkraft.

Kurven under viser priser inkludert mva. 


Som kjent har prisnivået i den sørlige delen av Norge vært gjennomgående høyere enn Midt-Norge og Nord-Norge. Men disse prisområdene har også kjent på høyere prisnivå enn før, særlig i den siste delen av 2022. 

Grafene under viser utviklingen av spotprisen i NO3 Midt-Norge de siste 3 årene. 


Grafene under viser utviklingen av spotprisen i NO4 Nord-Norge de siste 3 årene. Prisen er uten mva. 


Les også: Smartlading av elbil - slik sparer du mest 

 

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?