16.08.2019

Markedskommentar august 2019


Hvordan blir strømregningen i 2019?


Spotprisene i august 2019 ligger fra 47 til 50 øre/kWh. Det er lite forbruk i husholdningene så fakturaen vi sender til kundene er lave. I januar var spotprisen til kundene helt opp i 85 øre/kWh så prisene har halvert seg.

Vannmagasinene i Skandinavia har mindre fyllingsgrad enn normalt for årstiden. Tar vi med snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng er kraftmarkedet i en hydrologisk underskuddssituasjon. Hele 2019 har vært i en hydrologisk underskuddssituasjon frem til juni da den gikk positiv, men den har svekket seg gjennom juli og er nå på minus 8,9 milliarder kWh samlet for Norge og Sverige.

Meteorologen melder om normalt vær fremover. Han forventer ikke noe stabilt tørt og varmt vær ut august.

Se årskostnadene i stolpediagrammet.

Årskostnaden fremkommer med å ta gjennomsnittlig spotpris over året pluss påslag til strømleverandør og mva. Årsforbruk 20 000 kWh. Året 2019 ser ut til å bli like kostbart som 2018. Vi benytter faktiske strømpriser frem til dags dato. Videre fremover er prognose. Nettleie kommer i tillegg.Spotprisene

Diagrammet under viser utviklingen i spotprisene for kunder bosatt i østlandsregionen. Kunder i resten av landet, har med få unntak, hatt samme prisnivå som kunder bosatt i Oslo og Østlandsområdet.

Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her.

Spotprisene representerer spotprisene til kundene inklusive påslag og mva. 


Spotprisen i uke 12 for Sør-Norge ligger høyere enn på samme tid i fjor.


Hvordan er situasjonen i øyeblikket?

Vi har i øyeblikket en negativ hydrologisk balanse for Skandinavia.  Fyllingsgraden i vannmagasinene er på 73,8 % mot normalt 81,1%. 

God kjernekraftproduksjon er viktig for prisnivået her hjemme. Man må ha i tankene at det hver dag settes en felles spotpris for Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det betyr at all produksjon og forbruk i disse landene basert på tilbud og etterspørsel er bestemmende for spotprisene her hjemme.

Kjernekraftproduksjonen går med 84% av full kapasitet som er 11 420 MW.

Vi har også en god del termisk produksjonskapasitet i Skandinavia. Kull, gass og oljefyrte produksjonsenheter. Marginalkostnadene på disse er på ca. 50 euro i dagens marked– tilsvarer ca. 50 øre/kWh. Det betyr at med kjøligere vær og kontrollert vannkraftproduksjon kan spotprisene engros bevege seg opp til i overkant av 50 øre/kWh i vinter. Da har vi fort en pris ut til kundene opp mot 80 øre/kWh slik vi hadde tidligere i vinter.

Produksjon og forbruk i Norden

I følge diagrammet fra Thomson Reuters er forbruket i Norden 20.03.2018 på ca. 60 000 MW i høylasttimen. 

Grønn kurve er produksjon fra vind, brun kjernekraft, gul termisk og blå vann. Vi ser at over halvparten av forbruket i Norden produserer fra vannkraftverk og den andre halvparten fra vind, kjerne og termiske produksjonsenheter. Den termiske produksjonen er høyere på vinteren enn den er i sommer. Mørkeblått er import.Hva er spotpris?

Vet du forresten hva spotpris egentlig er og hvordan den beregnes? Denne beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Mer om hva spotpris faktisk er og hvordan beregningene gjøres kan du lese her.

Oppsummering

I øyeblikket har vi et høyere strømprisnivå enn normalt for årstiden. Vi har et underskudd i ressurssituasjonen når vi summerer vannet i magasinene, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng. Vi har høye marginalkostnader på de kullfyrte produksjonsenhetene. CO2 og kull prisene i sum ligger høyere enn de har gjort de senere år. Det er spådd en normal værtype fremover uten de store nedbørsmengdene i varslene. Det betyr at strømprisene vil holde seg relativt høye i tiden fremover. Hvis en ser bort fra fjoråret må en tilbake til 2006 for å finne tilsvarende høye strømpriser for årstiden.

For priser ut til kunder, kan du se våre kraftavtaler her.


Skrevet av Jan Jansrud
Gudbrandsdal Energi

Endless Winter ep. 3

Endless Winter 3 er siste kapittel i skikjører Nikolai Schirmers vintereventyr, hvor han forsøker å kjøre bedre på ski med lavere klimagassutslipp.

Les mer

Markedskommentar uke 46 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 45,4 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli rundt 43 øre/kWh. Dette skyldes blant annet høyere temperaturer denne uken som gir redusert forbruk og redusert pris. Forventet pris for kommende uke er rundt 41 øre/kWh, da temperaturene er ventet videre opp hvor det vil bli plussgrader over store deler av Østlandet. Samtidig er det ventet vind under normalen og normale nedbørsmengder i Nordpool-området som helhet.

Les mer

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?