Hjem > Spotpris

Spotpris

Spotpris er prisen på elektrisk kraft for fysisk levering neste døgn.

Spotpris beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool Group) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn.

Det vil si at markedet bestemmer prisen. Prisen oppgis time for time. Den er satt innen kl 13:00 og leveringen til denne pris starter kl 00:00 neste døgn, altså ved midnatt. Prisene er områdepriser. Det vil si at spotprisen i dag kan variere fra prisområde til prisområde avhengig av forskjellige forhold, bl.a. overføringskapasiteten mellom landsdelene ("flaskehalser" i nettet) og feilsituasjoner. Normalt er Norge inndelt i 5 prisområder (NO1-NO5).

Bestill spotpris

Det settes en spotpris for hver dag. Spotprisen i dag blir kjent ca kl.13:00 dagen før. Det er spotpris på strøm som er kraftleverandørenes fysiske innkjøpspris og det er den prisen kraftprodusentene får når de produserer kraft.

Klikk for å se timepriser for NO2 (Sør-Norge)NO3 (Midt-Norge)NO4 (Nord-Norge)NO5 (Vest-Norge).

Systemprisen er fellesprisen som settes for Skandinavia eksklusive Baltikum. Dernest blir det korrigert for kapasitetsbegrensninger områdene i mellom og spotpris i dag pr. prisområde blir beregnet. Når områdeprisene beregnes er landene i Baltikum med i beregningen.

Forbrukermyndighetene og uavhengige eksperter anbefaler normalt etterskuddsfakturert spotpris som den beste strømavtalen. Du kan lese mer om daglige spotpriser fra nordpool nedenfor.

Spotpris består av to deler:

- Spotprisavtaler følger prisen i strømmarkedet, time for time, i takt med tilbud og etterspørsel. Selve prisen settes på kraftbørsen Nordpool. Denne er lik for alle strømleverandører.   

Med en spotprisavtale betaler du den timeprisen som gjelder når du bruker strømmen. Dersom du ikke har timesmåler brukes beregnede timesverdier fra din netteier.

- Påslag som kommer i tillegg til spotprisen fra Nord Pool. Påslaget er et pristillegg som kraftleverandørene tar i tillegg til spotprisen fra Nord Pool. Det er dette påslaget som leverandørene/avtalene rangeres etter i kraftprisoversikten på strompris.no.

Spotprisen vises med dagens påslag for den spotprisavtalen som er øverst på listen ved valgt forbruk og valgt kommune. Påslaget som vises endres ut fra hvilket forbruk og hvilken kommune som velges i prisoversikten, og vil endre seg også hvis du velger et annet forbruk på grafsiden. I tilfelle leverandør har meldt inn en endring i påslaget i løpet av uke, er det gjennomsnittspåslaget som vises. Prisene vises per uke for å kunne sammenligne dem med standard variabel pris.


Se Nord Pool timepriser

Se Nord Pool dagspriser

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?