Hjem > Siste nytt > Fersk prisprognose: bør strømstøtten forlenges?

Fersk prisprognose: bør strømstøtten forlenges?

Publisert 03.02.2022, sist oppdatert 03.02.2022

En fersk prisprognose indikerer at spotpriskunder i den sørlige delen av Norge kan måtte belage seg på spotpriser over 70 øre/kWh + mva. ut året. Vi mener at strømstøtten fra staten bør forlenges så lenge det er så høye strømpriser.

Norge er delt inn i fem prisområder for strøm: Øst-Norge (NO1), Sør-Norge (NO2), Midt-Norge (NO3), Nord-Norge (NO4) og Vest- Norge (NO5). Strømstøtten fra staten slår inn ved en gjennomsnittlig spotpris på over 70 øre eks. mva. i prisområde, med henholdsvis 55% kompensasjon i desember og 80% i januar, februar og mars. Les mer om kompensasjonsordningen her. 

Våre prisprognoser indikerer en gjennomsnittspris som vil resultere i strømstøtte for både februar og mars. Faktisk tyder prisutsiktene på at behovet for strømstøtte kan vare lenger enn mars måned.

Ferske tall indikerer nemlig at samtlige månedspriser i terminmarked for Øst-, Vest- og Sør-Norge har en pris som ligger over innslagspunktet for strømstøtten. Det vil si at spotpriskunder i disse prisområdene kan måtte belage seg på spotpriser over 70 øre/kWh + mva. ut året. 

Snittprisen for de to nordligste prisområdene de neste 12 månedene ligger an til å være 33 øre eks. mva.

Diagrammet under viser prisprognose for spotpris for NO1 Østlandet eks. mva. i 2022 (blå linje). Den oransje indikerer innslagspunktet for strømstøtten (som varer til og med mars). 

Kun en prognose – mye kan fortsatt skje

Det er i vinterhalvåret norske strømkunder forbruker mest strøm. Fra overgangen mars til april synker våre privatkunders månedlige forbruk fra 10,4% til 7,8%.Vi forventer dermed at regningene til den vanlige husholdningskunde vil reduseres, basert på forbruk. 

Våre prisprognoser indikerer imidlertid at selv om forbruket reduseres vil prisene i kraftmarkedet fortsatt holde seg høye. Det betyr at vi bør forberede oss på høyere strømregninger enn normalt også utover våren. 

Vi i Gudbrandsdal Energi vet at både vær og vind, priser og fremtidsutsikter endrer seg raskt i kraftmarkedet. Dette er vårt beste anslag på nåværende tidspunkt. Med det som utgangspunkt anslår vi at prisnivået fremover danner behov for en utvidet strømstøtteperiode. 

Snittpriser de siste sju årene: dette er de billigste månedene

Med utgangspunkt i gjennomsnittlig strømpris per måned de siste sju årene, er dette tradisjonelt sett månedene med lavest pris:

  • Juni: 31,56 øre/kWh
  • Mai: 34,32 øre/kWh 
  • April: 35,14 øre/kWh
  • Juli: 35,24 øre/kWh 
  • Mars: 36,47 øre/kWh. 

Mye taler for at årets gjennomsnittspriser vil bli langt høyere enn tidligere snitt.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?