Hjem > Siste nytt > Strømstøtte fra staten

Strømstøtte fra staten

Thomas Gundersen
Publisert 13.12.2021, sist oppdatert 01.02.2023

Støttesatsen er 90% av prisforskjellen mellom 70 øre/kWh ekskl. mva. og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen Nord Pool (til og med mars 2023).

Strømstøtteordningen for høye strømpriser gis til husholdninger og boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.).

I Norge finnes det fem ulike prisområder. Hva du eventuelt vil få tilbakebetalt vil avhenge av den gjennomsnittlige månedsprisen i prisområdet der boligen er. Prisen publiseres av NVE den 1. i hver måned.

Satsene for januar kan du se på NVE sine nettsider.

Forbruket ditt finner du på Min side eller i appen (dersom du er strømkunde hos oss). Er du ikke kunde hos oss finner du det hos din strømleverandør.

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for januar dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for januar dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for januar dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Du trenger ikke å foreta deg noe for å få kompensasjonen da denne automatisk trekkes fra nettleien din. Blir beløpet høyere enn nettleien, og du får strøm og nettleie på samme faktura, vil det trekkes fra den delen du betaler for strømmen. Har du ikke det, vil det utbetales til bankkontoen din.

Hvis strømprisene (spotprisene) går ned til under 70 øre per kilowattime for en måned, vil det ikke gis strømstøtte. Men hvis prisene øker igjen i løpet av året, gjelder fortsatt ordningen.

Ordningen er foreslått forlenget ut 2023.

Støtten gjelder: 

  • Private husholdninger, altså registrert på personnummer.
  • Boligselskaper (fellesmålt strømforbruk for husholdninger i eierseksjonssameier, borettslag, boligaksjeselskaper og ikke-seksjonerte boligsameier).
  • Forbruk opp til 5.000 kWh i måneden. Forbruk over dette blir ikke kompensert.
  • Uavhengig av hva slags strømavtale du har.

Unntak: 

  • Gjelder ikke fritidsboliger.
  • Gjelder ikke næringskunder, altså strømavtaler som er registrert på organisasjonsnummer/bedrift.
  • Bedrifter.

For gårdsbruk vil husholdningsforbruk (boligdelen) være dekket av ordningen. Dette kan du lese mer om på nettsidene til Norges Bondelag.

I tillegg gis det strømstøtte til jordbruksforetak, veksthus og vanningslag. Les mer om dette på sidene til Landbruksdirektoratet.

For mer informasjon, se Spørsmål og svar om strømstøtte for høye strømpriser på NVE sine nettsider.

Strømstøttehistorikk:

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for desember dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for desember dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for desember dersom du bor i NO3 (Midt-Norge):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for desmber dersom du bor i NO4 (Nord-Norge):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for desember dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for november dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for november dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for november dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for oktober dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for oktober dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for oktober dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for september dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for september dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for september dersom du bor i NO3 (Midt-Norge):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for september dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for august dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for august dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for august dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for juli dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for juli dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for juli dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for juni dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for juni dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for juni dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for mai dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for mai dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for mai dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for april dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for april dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for april dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for mars dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for mars dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for mars dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for februar dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for februar dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for februar dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for januar dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for januar dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for januar dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for desember dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for desember dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for desember dersom du bor i NO5 (Vestlandet):


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?