Hjem > Siste nytt > Strømstøtte fra staten

Strømstøtte fra staten

Thomas Gundersen
Publisert 13.12.2021, sist oppdatert 01.12.2022

Strømstøtteordningen for høye strømpriser gis til husholdninger og boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.). Støttesatsen er 90% av prisforskjellen mellom 70 øre/kWh ekskl. mva. og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen Nord Pool (til og med mars 2023).

Fra april til og med september 2023 vil støtten være 80 prosent, og deretter øke til 90 prosent fra og med oktober til og med desember 2023.

I Norge finnes det fem ulike prisområder. Hva du eventuelt vil få tilbakebetalt vil avhenge av den gjennomsnittlige månedsprisen i prisområdet der boligen er. Prisen publiseres av NVE den 1. i hver måned.

Satsene for november kan du se på NVE sine nettsider.

Forbruket ditt finner du på Min side eller i appen (dersom du er strømkunde hos oss). Er du ikke kunde hos oss finner du det hos din strømleverandør.

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for november dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for november dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for november dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Du trenger ikke å foreta deg noe for å få kompensasjonen da denne automatisk trekkes fra nettleien din. Blir beløpet høyere enn nettleien, og du får strøm og nettleie på samme faktura, vil det trekkes fra den delen du betaler for strømmen. Har du ikke det, vil det utbetales til bankkontoen din.

Hvis strømprisene (spotprisene) går ned til under 70 øre per kilowattime for en måned, vil det ikke gis strømstøtte. Men hvis prisene øker igjen i løpet av året, gjelder fortsatt ordningen.

Ordningen er foreslått forlenget ut 2023.

Støtten gjelder: 

 • Private husholdninger, altså registrert på personnummer.
 • Boligselskaper (fellesmålt strømforbruk for husholdninger i eierseksjonssameier, borettslag, boligaksjeselskaper og ikke-seksjonerte boligsameier).
 • Forbruk opp til 5.000 kWh i måneden. Forbruk over dette blir ikke kompensert.
 • Uavhengig av hva slags strømavtale du har.

Unntak: 

 • Gjelder ikke fritidsboliger.
 • Gjelder ikke næringskunder, altså strømavtaler som er registrert på organisasjonsnummer/bedrift.
 • Bedrifter.


For gårdsbruk vil husholdningsforbruk (boligdelen) være dekket av ordningen. Dette kan du lese mer om på nettsidene til Norges Bondelag.

I tillegg gis det strømstøtte til jordbruksforetak, veksthus og vanningslag. Les mer om dette på sidene til Landbruksdirektoratet.

Strømstøttehistorikk:

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for oktober dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for oktober dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for oktober dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for september dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for september dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for september dersom du bor i NO3 (Midt-Norge):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for september dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for august dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for august dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for august dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for juli dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for juli dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for juli dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for juni dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for juni dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for juni dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for mai dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for mai dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for mai dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for april dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for april dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for april dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for mars dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for mars dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for mars dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for februar dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for februar dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for februar dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for januar dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for januar dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for januar dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for desember dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for desember dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for desember dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Under følger eksempler på utregning av støtten, hentet fra NVE.

Eksempel 1: Gjennomsnittlig strømpris 120 øre

For differensen mellom 70 øre og 120 øre får man tilbakebetalt 55% + mva = 34,375 øre.

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt

 • Forbruk desember: 3 280 kWt
 • 3 280 kWt * 34,375 øre/kWt = 1 139,80 kr i fratrekk på faktura 

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt

 • Forbruk desember: 1 336 kWt
 • 1 336 kWt * 34,375 øre/kWt = 464,26 kr i fratrekk på faktura 

Eksempel 2: Gjennomsnittlig strømpris 200 øre

For differensen mellom 70 øre og 200 øre får man tilbakebetalt 55% + mva = 89,375 øre 

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt

 • Forbruk desember: 3 280 kWt
 • 3 280 kWt * 89,375 øre/kWt = 2931,50 kr i fratrekk på faktura

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt

 • Forbruk desember: 1 336 kWt
 • 1 336 kWt * 89,375 øre/kWt = 1194,05 kr i fratrekk på faktura

Ønsker du mer informasjon? 

Vi anbefaler at du leser mer om den foreslåtte kompensasjonsordningen fra regjeringen på NVE sine nettsider. Her finner du også en rekke aktuelle spørsmål og svar. Siden oppdateres fortløpende med nye detaljer.

Ordningen skal til behandling og godkjenning i Stortinget før det endelig vedtas. Vi tar derfor forbehold om at det kan komme endringer. 

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?