Hjem > Siste nytt > Regjeringens kompensasjonsordning

Regjeringens kompensasjonsordning

Thomas Gundersen
Publisert 13.12.2021, sist oppdatert 01.08.2022

Regjeringen har lagt fram en ordning som innebærer at private husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Dette er for å kompensere for de høye strømprisene vi har i Norge for tiden. Ordningen gjelder strømforbruket fra og med desember 2021. Du trenger ikke å foreta deg noe for å få kompensasjonen.

Kompensasjonsordningen medfører at staten betaler 80% av det som overstiger en månedlig gjennomsnittlig spotpris på 70 øre eks. mva. Tirsdag 5. april kom nyheten om at staten dekker 90% av strømprisene over 70 øre/kWh for strømforbruket i oktober, november og desember 2022.

I følge olje- og energiminister Terje Lien Aasland vil regjeringen bidra økonomisk så lenge strømprisene er høye. Det innebærer at kompensasjonsordningen videreføres, til 1. mars 2023. 

Det kompenserte beløpet vil automatisk blir trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Blir beløpet høyere enn nettleien, og du får strøm og nettleie på samme faktura, vil det trekkes fra den delen du betaler for strømmen. Har du ikke det, vil det utbetales til bankkontoen din.

Hvis strømprisene (spotprisene) går ned til under 70 øre per kilowattime for en måned, vil ikke sikringsordningen slå inn. Men hvis prisene øker igjen i løpet av året, gjelder fortsatt ordningen.

Støtten gjelder: 

 • Private husholdninger, altså registrert på personnummer 
 • Forbruk opp til 5.000 kWh i måneden. Forbruk over dette blir ikke kompensert
 • Uavhengig av hva slags strømavtale du har

Unntak: 

 • Gjelder ikke fritidsboliger 
 • Gjelder ikke næringskunder, altså strømavtaler som er registrert på organisasjonsnummer/bedrift
 • Bedrifter og borettslag med felles strømmåler er foreløpig ikke en del av ordningen

Når det gjelder borettslag vil det komme mer informasjon om dette etter nyttår. Olje- og energidepartementet vil i en egen forskrift regulere hvordan fellesmålt husholdningsforbruk skal inkluderes i ordningen.

For gårdsbruk vil husholdningsforbruk (boligdelen) være dekket av ordningen. Dette kan du lese mer om på nettsidene til Norges Bondelag.

Hvor mye kompenserer staten? 

I Norge finnes det fem ulike prisområder. Hva du eventuelt vil få tilbakebetalt vil avhenge av den gjennomsnittlige månedsprisen i prisområdet der boligen er. Prisen publiseres av NVE den 1. i hver måned.

Satsene for juli kan du se på NVE sine nettsider.

Forbruket ditt finner du på Min side eller i appen (dersom du er strømkunde hos oss). Er du ikke kunde hos oss finner du det hos din strømleverandør.

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for juli dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for juli dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for juli dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for juni dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for juni dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for juni dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for mai dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for mai dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for mai dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for april dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for april dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for april dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for mars dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for mars dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for mars dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for februar dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for februar dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for februar dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for januar dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for januar dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for januar dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for desember dersom du bor i NO1 (Østlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for desember dersom du bor i NO2 (Sørlandet):

Her kan du se anslagsvis hvor mye du får i kompensasjon for desember dersom du bor i NO5 (Vestlandet):

Under følger eksempler på utregning av støtten, hentet fra NVE.

Eksempel 1: Gjennomsnittlig strømpris 120 øre

For differensen mellom 70 øre og 120 øre får man tilbakebetalt 55% + mva = 34,375 øre.

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt

 • Forbruk desember: 3 280 kWt
 • 3 280 kWt * 34,375 øre/kWt = 1 139,80 kr i fratrekk på faktura 

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt

 • Forbruk desember: 1 336 kWt
 • 1 336 kWt * 34,375 øre/kWt = 464,26 kr i fratrekk på faktura 

Eksempel 2: Gjennomsnittlig strømpris 200 øre

For differensen mellom 70 øre og 200 øre får man tilbakebetalt 55% + mva = 89,375 øre 

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt

 • Forbruk desember: 3 280 kWt
 • 3 280 kWt * 89,375 øre/kWt = 2931,50 kr i fratrekk på faktura

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt

 • Forbruk desember: 1 336 kWt
 • 1 336 kWt * 89,375 øre/kWt = 1194,05 kr i fratrekk på faktura

Ønsker du mer informasjon? 

Vi anbefaler at du leser mer om den foreslåtte kompensasjonsordningen fra regjeringen på NVE sine nettsider. Her finner du også en rekke aktuelle spørsmål og svar. Siden oppdateres fortløpende med nye detaljer.

Ordningen skal til behandling og godkjenning i Stortinget før det endelig vedtas. Vi tar derfor forbehold om at det kan komme endringer. 

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?