31.05.2019

Vindkraft til beste for strømkunden

(Energi Norge) Forslaget om en nasjonal ramme for vindkraft, samt konflikten rundt 14 vindturbiner på Frøya, har skapt et voldsomt engasjement over hele landet. En unødvendig polarisering – som vi dessverre er blitt altfor vant til på energiområdet – gjør at vi har mistet et viktig perspektiv av syne: Hvordan legge til rette for miljøvennlig og rimelig fornybar energi til beste for fremtidens strømkunde? Det er nemlig flere gode grunner til at vi som strømkunder trenger vindkraften. Samtidig må vi være klare på at nye kraftverk må bygges der miljøkonsekvensene er akseptable, når det faktisk er behov for ny produksjon og slik at lokalsamfunnet får en rimelig del av verdiskapingen. 


La oss starte med miljøkonsekvensene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) presenterte i april et omfattende faglig grunnlag for vindkraft i Norge, hvor konsekvenser både for mennesker og natur er samlet. NVE peker på 13 områder de mener egner seg særlig godt for vindkraft i Norge. I tillegg til gode vindressurser og begrensede miljøkonsekvenser, trengs det strømnett med kapasitet til å ta imot ny kraftproduksjon. NVEs nasjonale ramme er ikke en utbyggingsplan, men en anbefaling av hvor prosjektutviklerne bør rette blikket sitt. Søknadsprosessene vil være like omfattende som før. Kravene til konsekvensutredninger, høringer og folkemøter vil være like strenge. Lokalsamfunnene vil ha like stor innflytelse på beslutningene som i dag. En oversikt fra NVE viser at av de 91 konsesjonene som allerede er tildelt, har én vært mot det lokale kommunestyrets vilje.


På Frøya i Trøndelag er det skapt inntrykk av at lokaldemokratiet er overkjørt av vindkraftutbyggeren i en slik konsesjonsprosess. Det stemmer ikke. Kommunen har støttet prosjektet aktivt i 17 år og uttalt seg positivt i alle høringsrunder. Antall vindmøller er redusert fra 63 til 14 i dag. Møllene er blitt høyere, men samlet naturinngrep er blitt mindre. Når det er gitt konsesjon etter alle demokratiske og juridiske spilleregler, må både kommune og lokalsamfunn respektere dette. Ellers blir det umulig å bygge noe som helst i Norge – enten det er veier, kraftlinjer eller industri.


La oss så se på behovet. Trenger strømkunden egentlig mer fornybar energi, når vi har så mye vannkraft? Bakteppet er dagens nordiske kraftoverskudd, men også elektrifisering av transport og industri som våre viktigste klimatiltak. I tillegg ønsker vi nye datasentre og kraftintensive industribedrifter velkommen til Norge. Det skaper arbeidsplasser og inntekter. Vannkraften vår er inne i en fase med behov for fornyelse. Det beste for strømkunden i et slikt komplekst bilde er å unngå nye kostbare politiske mål for utbygging og tilhørende støttesystemer for modne fornybarteknologier. Når behovet i markedet øker, vil fornybarnæringen levere lønnsomme utbygginger til lavest mulig kostnad for kunden – der lokalsamfunnet ønsker det velkommen. 


Så til behovet for en rimelig fordeling av verdiskapingen. For samfunnet er det nå avgjørende at vi får på plass et skattesystem som ikke favoriserer visse typer fornybarinvesteringer, men som sikrer konkurransekraft. Da får samfunnet mest igjen for pengene – og staten øker på sikt sitt grunnlag for skatteinntekter. Fornybarnæringen ser også at lokalsamfunnet bør få en mer forutsigelig og transparent andel av verdiskapingen enn i dag, for eksempel gjennom en naturressursskatt. Utfordringen er at samlet skattetrykk ikke må skremme grønne investeringer over til Sverige. Denne debatten vil skyte fart med Sanderud-utvalgets rapport som legges frem til høsten.


Vindkraften er kommet for å bli. La den utvikles til beste for strømkundene og naturen i et velfungerende marked der vi tar miljøhensyn og fordeler verdiene bedre enn i dag.


Skrevet av: 

Knut Kroepelien
administrerende direktør
Energi Norge

Markedskommentar august 2019

I øyeblikket har vi et høyere strømprisnivå enn normalt for årstiden. Vi har et underskudd i ressurssituasjonen når vi summerer vannet i magasinene, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng. Vi har høye marginalkostnader på de kullfyrte produksjonsenhetene. CO2 og kull prisene i sum ligger høyere enn de har gjort de senere år. Det er spådd en normal værtype fremover uten de store nedbørsmengdene i varslene. Det betyr at strømprisene vil holde seg relativt høye i tiden fremover. Det gjør at kundene vil få en høyere strømregning enn det som har vært normalt de senere årene, med unntak av fjordåret.

Les mer

Kjetil Lund: – Vi må basere oss på effekttariffer

NVE-sjef Kjetil Lund sier at svært mye taler for at det bør innføres effekttariffer i nettleien i Norge, og at et nytt høringsutspill vil komme fra direktoratet i løpet av høsten.

Les mer

Markedskommentar uke 32 2019

I juni måned kom det 150 prosent av normal nedbør i Norge. For Sverige sin del kom det normalt med tilsigsnedbør. Dette førte til høyt tilsig og mye uregulert vannkraftproduksjon som i sin tur presset ned spotprisene til rundt 30 øre/kWh etter å ha holdt seg rett i underkant av 40 øre/kWh i hele mai.

Les mer

På vei mot 20 000 mobilkunder

Gudbrandsdal Energi ønsker seg 20 000 mobilkunder innen tre år. Det skal være mulig, mener daglig leder, Jan Jansrud. Bare det trykkes på litt.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?