Hjem > Siste nytt > Viktigste endring er utelatt på Strømpris.no

Viktigste endring er utelatt på Strømpris.no

Europower Energi
Publisert 06.01.2020, sist oppdatert 06.01.2020

Strømpris.no er oppdatert. Fortsatt preges oversikten av kampanjetilbud og lokkepriser, selv om det var noe av det første Forbrukerrådet skulle endre i portalen.

(Europower) Strømpris.no er oppdatert. Fortsatt preges oversikten av kampanjetilbud og lokkepriser, selv om det var noe av det første Forbrukerrådet skulle endre i portalen.

Kommentar: Det er flere endringer på strømprisportalen til Forbrukerrådet. Hovedoversikten deler avtalene nå inn i spotavtaler, fastprisavtaler og andre avtaler.

Samtidig savner vi kanskje fortsatt et virkelig klart skille mellom det som er ordinære avtaler og det som er kampanjetilbud og korttidsavtaler. Denne endringen varslet Forbrukerrådet at ville komme allerede da Europower Energi snakket med dem i august i fjor. Da gjorde Forbrukerrådet det klart at tidsavgrensede avtaler ikke vil vises i standardvisningen i prisoversikten.

– For at slike avtaler skal være med på listen, må forbrukeren aktivt velge at de skal vises, sa Pia Høst, direktør for forbrukardialog i Forbrukerrådet til Europower Energi den gangen. Her er det altså noe som mangler, selv om dette var noe av det første som skulle endres.

Ny inngang

Allerede på forsiden ser man store endringer. Innlogging med egen adresse er endret og skiftet ut med kommune, årlig forbruk og type og størrelse på bolig.

I oversikten over sporprisavtaler er avtalene merket ut ifra om det dreier seg om ordinære spotavtaler eller timespotavtaler, en avtaleform som nå stadig tilbys av flere. Kanskje ikke så overraskende ettersom stort sett alle nå skal ha fått installert smarte målere. Nettopp et prisstyrt forbruk er jo noe av det man ønsker å få til med AMS-målerne.

Kampanjetilbud topper

Men fortsatt er det slike at kampanjetilbud preger toppen av prisoversiktene ettersom de, i likhet med tidligere, er inkludert i prisoversikten med de ordinære tilbudene. Riktignok skal avtalene merkes tydelig med at det er kampanjetilbud eller at det er avtale med en begrenset varighet. Fastprisavtaler merkes med bindingstid og det gjør også andre avtaler dersom de har det. At det faktisk dreier seg om avtaler med spesielle vilkår, er likevel ikke alltid like enkelt å observere ved første øyekast. Noen ganger er man nødt til å gå inn i selve avtalevilkårene på leverandørens nettside for å finne ut av dette. Det burde kommet frem på et tidligere tidspunkt.

Fra billig til dyr

Tilbake til kampanjetilbud og kortvarige avtaler. De to billigste spotavtalene ved inngangen til det nye året tilbys av Agva Kraft og GNP Energy, som begge har et avslag på spoten på 30 øre/kWh. Det interessante er at spoten så langt i 2020 faktisk nærmet seg 30 øre. For lørdag er spoten 32,6 øre/kWh inklusive moms. Vil det i så fall si at kundene vil få betalt for strømmen de bruker dersom spotprisen kryper under 30 øre?

Selv om områdeprisen i NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) lørdag er så lav at den også inklusive moms kryper rett under 30 øre, så blir det neppe en problemstilling, da januarprisen trolig vil krype over 30 øre. Det ser vi eventuelt på i en egen sak.

Begge disse avtalene har en begrenset varighet på en måned. Deretter skal leverandørene tjene penger. Vinterkampanjeavtalen til Agva Kraft går over til Agva Spotpris som har et påslag på 8,9 øre/kWh og et fastbeløp på 19 kroner per måned. Kampanjeprisen til GNP Energy vil etter en måned gå over til ordinær pris, der påslaget er 9,25 øre/kWh og fastbeløpet 39 kroner per måned og blir dermed en av de aller dyreste avtalene.

Kampanje med bindingstid

Når det gjelder timespot, så er det i dag Norgesenergi med sin avtale Gul kampanje som har laveste påslag. Her er avslaget på 17,01 øre/kWh, men samtidig påløper et fastbeløp på 9 kroner per måned.

Går vi inn på sidene til Norgesenergi fremgår det at avtalen har et avslag på 20 øre/kWh, men at elsertifikatprisen på 2,99 øre legges til, slik at det reelle avslaget blir på 17,01 øre/kWh. Her fremgår det også at dette tilbudet gjelder kun i én måned og at prisen deretter vil være spotpris uten påslag, men der fastbeløp og elsertifikatpris fortsatt tilkommer. I tillegg fremgår det at denne kampanjeprisen innebærer en bindingstid på ni måneder, der et bruddgebyr på 500 kroner påløper dersom man velger å gå ut av avtalen innen den tid.

Største endringen utelatt

Ved gjennomgangen av den nye prisportalen til Forbrukerrådet, gjelder altså fortsatt hovedprinsippet at forbrukerne må sjekke nøye hva slags avtale de faktisk inngår. For selv om prisoversikten er blitt noe bedre, er det like fullt lokkeproduktene som preger oversikten. Europower Energi har gjennom en årrekke påpekt dette og i fjor gjorde vi også en sak der vi så på hvilke avtaler som var billigst over tid. Her var det ingen av leverandørene av de aller billigste avtalene som nådde frem. Fortsatt gjelder altså; dersom tilbudet ser ut til å være for godt til å være sant, så er det som regel ikke det. For strømleverandørene skal også tjene penger. Da kan de ikke selge med negative påslag på markedspris over tid. Nettopp det burde Forbrukerrådet ta hensyn til når de nå har gjort nye endringer på prisoversikten. Totalt vil trolig alle tjene på det i forhold til både transparens, troverdighet og lønnsomhet.


Skrevet av Mona Adolfsen - Europower

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?