Hjem > Siste nytt > Vedvarende høye strømpriser

Vedvarende høye strømpriser

Publisert 23.08.2021, sist oppdatert 16.11.2021

Mye tyder på at vi går mot det som kommer til å bli en dyr vinter. Våre strømprisprognoser indikerer priser opp mot 1 kr/kWh som månedssnitt før nyttår.

En tørr og varm sommer i kombinasjon med økt eksport, har gitt oss høyere strømpriser enn normalt på denne årstiden. Ferske prisprognoser tyder også på at vi går en dyr vinter i møte, med indikasjoner på priser opp mot 1 krone per kilowattime.

De fleste råvarer har lagt bak seg en real prisoppgang de siste månedene. Stål, bulkvarer, gass samt andre råvarer. Innen kraftmarkedet har det også vært en oppgang. Det har vært høye strømpriser i sommer og prisprognosene for neste år har løftet seg til nivåer vi ikke har sett på lang tid.

Mye er styrt av prisen på gass og kull. Gass- og kull-prisen er igjen styrt av prisen på CO2-kvoter. Ettersom kraftproduksjon av kull og gass er utslippsintensive energikilder, stiger produksjonskostnaden når CO2-prisen stiger. 

Overføringskabler mot Europa spiller også en rolle på norske energipriser, da norske kraftprodusenter nå i større grad enn før har mulighet til å eksportere kraft. Eksportert kraft betyr importert prisnivå, ettersom kraften alltid flyter mot det området der prisene er høyest. Som strømleverandør er ikke vi involvert i import og eksport av strøm. Det er Statnett som eier og driver utenlandskablene.

Grafen viser strømprisene siden 2015 samt prisprognose for høsten 2021 og vinteren 2022. Prognosen baserer seg på sikringspriser i markedet per august 2021.


Hva kan vi forvente fremover? 

Vi går nå inn i en periode preget av mer væraktivitet. Her kan styrken på væraktivitet fra Mexicogulfen påvirke hvorvidt norskekysten vil oppleve vestavær med nedbør og en lavtrykksdominert værtype. Eller om høytrykksrygger fra øst vil endre innkommende lavtrykk.

Tradisjonelt begynner nedbørsnormalen å øke gjennom september, noe som kan øke fyllingsgraden i norske vannmagasin. En økning i ressursgrunnlaget i vannmagasin vil kunne dempe spotprisene. En situasjon med lite vind og tørt vær derimot vil være med på å holde prisnivået oppe. 

Energipolitikken spiller også en viktig rolle når det kommer til vinterens prisnivå. Ved tøffere klimakutt i EU-sonen kan man oppleve høyere CO2-pris, som vil øke kraftprisene. Mer vind og regn vil øke magasinfyllingen og gi grunnlag for rimelig kraftproduksjon, som kan gi lavere priser. Økt gasseksport fra Russland til Tyskland via det nybygde Nord Stream 2-røret er også noe som kan redusere kraftprisene.

Prisforskjellene mellom norsk og tysk kraft er imidlertid høye. For neste uke handles tysk kraft på 98 Euro/MWh, og norsk kraft handles på 76 Euro/MWh.

Mye tyder på at vi går mot det som kommer til å bli en dyr vinter. Våre prisprognoser indikerer priser opp mot 1 kr/kWh som månedssnitt før nyttår. Prisene på nyåret ser ut til å kunne bli enda høyere.

Av: Karl Einar Svor, Produktansvarlig kraft i Gudbrandsdal Energi 

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?