Hjem > Siste nytt > Varsler nye endringer på strømpris.no

Varsler nye endringer på strømpris.no

Publisert 21.02.2020, sist oppdatert 21.02.2020

Forbrukerrådet vil gjøre det enklere for strømkundene å orientere seg i markedet. Nå varsler de at spotprisavtaler med lang varighet skal løftes høyere i prisportalen. Energi Norge støtter endringen.

(Energi Norge) Forbrukerrådet vil gjøre det enklere for strømkundene å orientere seg i markedet. Nå varsler de at spotprisavtaler med lang varighet skal løftes høyere i prisportalen. Energi Norge støtter endringen.

– Forbrukerrådet har vært åpne om at deres egen prisportal ikke har fungert hensiktsmessig, og fortjener ros for det. Strømpris.no blir av mange aktører brukt som en salgskanal, og har vært preget av kampanjetilbud og til dels uoversiktlige avtaler. Nå blir de mer langvarige avtalene prioritert i portalen, sier næringspolitisk rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

Seks måneders varighet

Spotavtaler med minimum varighet på seks måneder eller mer, vil bli sortert øverst i prisportalen. Avtaler med mindre enn seks måneders varighet vil bli sortert nederst. Løsningen vil trolig bli innført i månedsskiftet februar-mars. Endringen vil ikke kreve ny innrapportering fra strømleverandørene.

– Vi er positive til at Forbrukerrådet løfter frem de mer langvarige avtalene på førstesiden av strømpris.no. Så må man være klar over at prispåslagene i en spotavtale som ikke kan endres på seks måneder, kan bli høyere enn i dagens kortvarige kampanjetilbud. I disse påslagene ligger bevegelige og markedsbaserte priselementer som valutakostnad og elsertifikater, sier Solberg.

Enklere og tryggere marked

Det er skarp konkurranse om strømkundene i Norge, og over 600.000 leverandørbytter årlig. Energi Norge ønsker imidlertid at det skal bli enda enklere og tryggere å velge strømavtale.

– Alle strømkunder skal ha god informasjon om hva de betaler for, avtalens varighet og hva som skjer etter en eventuell kampanjeperiode. Hvis du takker ja til et tilbud med negativt prispåslag, må du være forberedt på at du flyttes over på en annen avtale etter en viss tid, sier Solberg.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?