21.02.2020

Varsler nye endringer på strømpris.no

(Energi Norge) Forbrukerrådet vil gjøre det enklere for strømkundene å orientere seg i markedet. Nå varsler de at spotprisavtaler med lang varighet skal løftes høyere i prisportalen. Energi Norge støtter endringen.

– Forbrukerrådet har vært åpne om at deres egen prisportal ikke har fungert hensiktsmessig, og fortjener ros for det. Strømpris.no blir av mange aktører brukt som en salgskanal, og har vært preget av kampanjetilbud og til dels uoversiktlige avtaler. Nå blir de mer langvarige avtalene prioritert i portalen, sier næringspolitisk rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

Seks måneders varighet

Spotavtaler med minimum varighet på seks måneder eller mer, vil bli sortert øverst i prisportalen. Avtaler med mindre enn seks måneders varighet vil bli sortert nederst. Løsningen vil trolig bli innført i månedsskiftet februar-mars. Endringen vil ikke kreve ny innrapportering fra strømleverandørene.

– Vi er positive til at Forbrukerrådet løfter frem de mer langvarige avtalene på førstesiden av strømpris.no. Så må man være klar over at prispåslagene i en spotavtale som ikke kan endres på seks måneder, kan bli høyere enn i dagens kortvarige kampanjetilbud. I disse påslagene ligger bevegelige og markedsbaserte priselementer som valutakostnad og elsertifikater, sier Solberg.

Enklere og tryggere marked

Det er skarp konkurranse om strømkundene i Norge, og over 600.000 leverandørbytter årlig. Energi Norge ønsker imidlertid at det skal bli enda enklere og tryggere å velge strømavtale.

– Alle strømkunder skal ha god informasjon om hva de betaler for, avtalens varighet og hva som skjer etter en eventuell kampanjeperiode. Hvis du takker ja til et tilbud med negativt prispåslag, må du være forberedt på at du flyttes over på en annen avtale etter en viss tid, sier Solberg.

Norge en miniputt innen havvind

Mengden havvind i verden økte med 6 GW i 2019, og ytterligere 6,6 GW vil komme på plass i 2020. Totalt antar man over 200 GW vil være på plass innen 2030. Norge er knapt nevnt i en global rapport.

Mens man i Norge prater om at man skal ta en lederrolle i flytende havvind, så bygger resten av verden.

Les mer

Markedskommentar uke 32 2020

Gjennomsnittsprisen for Østlandet i NO1 denne uken har vært 1,3 øre/kWh. De lave kraftprisene ser ut til å vare til utpå høsten.

Les mer

Fortsatt behov for sterke elbilsubsidier

En evalueringsrapport fra Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementer fastslår at det fortsatt vil være behov for elbilsubsidier, men at det norske momsfritaket har gitt reduserte priser og økt etterspørsel etter elbiler.

Les mer

Kraftprisen i juli: 95 prosent lavere enn i 2019

Kraftprisene fortsetter å holde seg svært lave, spesielt i Sør-Norge. Prisen i juli ligger an til å bli hele 95 prosent lavere enn i juli i fjor.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?