Hjem > Siste nytt > Variasjoner vil alltid forekomme i et væravhengig kraftsystem

Variasjoner vil alltid forekomme i et væravhengig kraftsystem

Publisert 12.03.2021, sist oppdatert 12.03.2021

Strømprisene kan variere mye utifra hvor i landet man bor. Den siste tiden har timeprisen tidvis vært dobbelt så høy enkelte steder i forhold til andre deler av Norge.

(Europower Energi): Statnett mener at det norske strømnettet er robust, og sier at forsyningssikkerheten er deres viktigste oppgave.

Det er store variasjoner i strømprisene - alt etter hvor i landet man bor. Dette har blitt aktualisert den siste tiden hvor strømprisen være dobbelt så høy i en del av Norge sammenlignet med andre deler av landet i enkelttimer.

enerWE/Europower har hatt flere saker om denne tematikken den siste tiden.

Tidligere i uken sa kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i kraftbørsen Nord Pool at dette ikke var overraskende. Hos Statnett sier kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen Holdhus at dette må man regne med.

– Variasjoner i strømprisen vil alltid forekomme i et væravhengig kraftsystem som vårt. Investeringer i og utbygging av nett vil være en avveiing mellom investeringskostnad, naturinngrep og påvirkning på omgivelser på den ene siden, og bidraget til forsyningssikkerhet på den andre. Det er strømkundene som bærer kostnaden ved utbygging av nettet, sier han.

Men Holdhus mener at det norske strømnettet er robust.

– I Norge har det blitt investert mye de senere årene for å ruste opp strømnettet. Dette har vært helt nødvendig for å sette oss i stand til å møte forbruksøkning og sikre forsyningen. Utviklingen av strømnettet foregår kontinuerlig, og nettet i Norge er robust, sier han til enerWE/Europower.

– Er de varierende strømprisene noe vi vil se mer av fremover?

– I takt med at det har blitt bygget- og bygges ut betydelig mengder uregulerbar kraftproduksjon i form av sol og vind i land Norge har utveksling med, vil man få større variasjoner i prisen i disse landene. Selv om vannkraften i Norge er regulerbar, er også den utsatt for værvariasjoner mellom år og sesonger. Det innebærer at det vil være variasjoner i strømprisen over tid.

Men han presiserer også at veksten i uregulerbar kraftproduksjon vil gi perioder med svært lav pris og øke verdien av mer regulerbar produksjon som norsk vannkraft.

– Grovt sett kan man si at når det ikke blåser eller er sol i andre land, vil det være mulig å eksportere kraft ut av Norge til en bedre pris enn en ellers ville fått. I situasjoner med en strammere forsyningssituasjon i Norge - for eksempel i tørre værår, vil det være mulig å importere kraft og spare på vannet. Dette vil bidra til en mer forutsigbar forsyningssituasjon og pris gjennom året og mellom ulike år i Norge, sier Holdhus.


Nødvendig med økt utvekslingskapasitet

Og at det opprettholdes en god forsyningssikkerhet, som innebærer tilstrekkelig overføringskapasitet mellom ulike områder, er Statnetts viktigste oppgave, understreker han.

– Dersom overføringskapasiteten er god vil også prisene bli likere. Vi har en rekke prosjekter som både er under bygging og i planleggingsfasen over hele landet. Disse prosjektene vil bidra til vi kan møte morgendagens forsyningsbehov.

Det siste poenget han ønsker å trekke frem, er utvekslingskapasitet.

– I tillegg er det nødvendig med utvekslingskapasitet med utlandet. Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked, som igjen er knyttet til Europa. To nye forbindelser fra Norge er i ferd med å komme i drift. NordLink til Tyskland kom i prøvedrift før jul, og NorthSeaLink til Storbritannia kommer på nett i løpet av året. Disse to kablene vil øke den norske utvekslingskapasiteten med 50 prosent, sier han.


Skrevet av Hilde Nymann - Europower Energi.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?