Hjem > Siste nytt > Status i kraftmarkedet: fulle vannmagasiner på Østlandet og europeiske priser på Sørlandet

Status i kraftmarkedet: fulle vannmagasiner på Østlandet og europeiske priser på Sørlandet

Ann Iren Kolås Ryen
Publisert 01.09.2023, sist oppdatert 04.09.2023

På Østlandet går kraftproduksjonen for fullt for å forhindre at vannet renner over i overfylte vannmagasiner. Det gir området lavere spotpriser. På Sørlandet er situasjonen ganske annerledes.

På Østlandet (NO1) og deler av Vestlandet (NO5) er mange av vannmagasinene fylt opp som følge av uvær og mye nedbør. For å unngå at vannet rennet over (på Østlandet) og frigjøre plass til eventuelle store nedbørsmengder utover høsten, produseres det derfor mye kraft. Det senker prisene, men på grunn av begrensninger i strømnettet mellom prisområdene får ikke Sørlandet (NO2) særlig utbytte av det.

Cirka 50 prosent av Norges magasinkapasitet ligger i NO2 (sammenlignet med cirka 10 prosent i NO1). I NO2 er det flere store langtidsmagasin som det tar tid å fylle selv med mye nedbør. Derfor ligger fyllingsgraden her fortsatt under normalen for årstiden. Det innebærer at kraftprodusentene kan spare på vannet, og ikke trenger å produsere kraft for å frigjøre magasinkapasitet. I tillegg har også Sørlandet utenlandskabler til Europa, som forårsaker prissmitte fra relativt høye europeiske kraftpriser.

I Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) ligger fyllingsgraden i vannmagasinene under normalen for årstiden, på henholdsvis 76,88 prosent og 69,38 prosent. Disse områdene påvirkes også av priser og kraftproduksjonen i Midt- og Nord-Sverige. Lite vindkraft har gitt noe høyere priser i det siste, men dette forventes å normalisere seg fremover.


Prisforventninger

Markedet forventer en betraktelig lavere strømpris gjennom høsten og vinteren enn de to siste årene, som følge av høyere fyllingsgrad i vannmagasinene, full gasslagre i Europa og generelt lavere forbruk.

Prisprognoser antyder prisforskjellene i Sør-Norge vil jevne seg ut gjennom høsten. Prisene i NO1 og NO5 vil sannsynligvis nærme seg NO2 når magasinfyllingen i disse områdene normaliseres. Prisene i fremtidsmarkedet tilsier nå at spotprisen i vinter i snitt vil ligge et sted mellom 1-1,5 kr/kWh inkl. mva.

I Midt- og Nord-Norge angir prognosene en snittpris i vinter på henholdsvis rundt 65 øre/kWh inkl. mva. i NO3 og cirka 40 øre/kWh i NO4 ekskl. mva.

Dette er kun prisprognoser basert i forventninger i markedet. Vi tar forbehold om at de faktiske prisene kan bli annerledes.  

I diagrammet under er prisene oppgitt inkl. mva, med unntak av NO4 som er uten mva. 

Må regne med store prissvingninger i årene som kommer

Som følge av at Europa – og vi – får mer kraft fra sol- og vindkraft, der kraftproduksjonen er væravhengig og ikke kan reguleres, og kull- og kjernekraft fases ut, forventes det stadig større prissvingninger i tiden fremover.

Mer stabile priser både i Norge og i Europa vil trolig først skje når det blir mulig å lagre produsert kraft ved hjelp av eksempelvis batterier eller ny kjernekraft.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?