25.09.2019

Statnett øker ikke tariffen

(enerWE) - Det har vært et mål for oss at tariffen ikke skal øke ytterligere for vanlige sluttbrukere.

Statnett forteller i et innlegg på sin hjemmeside at styret har besluttet å holde tariffsatsen for forbruk på samme nivå som for 2019 og dermed uendret for 2020.

Det betyr at Statnetts del av avgiftene som tilsammen utgjør nettleien ikke vil økes.

Statnett har de siste årene gjennomført omfattende investeringer i linjer og stasjoner i sentralnettet i den norske kraftforsyningen. Det har gitt et mer robust kraftsystem og lagt til rette for den elektriske fremtiden, med forbruksvekst, elektrifisering innen transport, industri og andre sektorer og økt fornybar kraftproduksjon i Norden og Europa. Dette har medført at tariffen har økt betydelig i samme periode, noe som i særlig grad har gitt endringer for alminnelig forbruk.

Statnett forventer fortsatt store investeringer fremover, men på et nivå som gjør at tariffene foreløpig ikke trenger å økes. De påpeker også at inntektene fra utenlandskablene også dekker opp såpass at de er med på å holde tariffen på samme nivå.

- Det er gledelig å kunne gjøre denne utflatingen to år tidligere enn hva vi har antatt. Det har vært et mål for oss at tariffen ikke skal øke ytterligere for vanlige sluttbrukere, og det oppnår vi allerede nå fra 2020, sier konserndirektør Knut Hundhammer.

Samtidig som tariffen holdes igjen for forbrukerne, reduserer Statnett rabatten for storforbrukerne i industrien.

Rabatten for stort og stabilt forbruk, typisk industri med stort kraftforbruk, skal over tid gjenspeile den nytten disse forbrukerne har for strømnettet. Ut ifra utviklingen i kraftsystemet opprettholder Statnett vurderingen om at nytten av stabilt forbruk blir mindre over tid. Det er derfor besluttet at begrensingen på hvor stor rabatt denne gruppen kan oppnå settes til 60 prosent for 2020.

Dette innebærer 15 prosentpoeng reduksjon i den maksimale rabatten for slikt forbruk fra 2019 og er i tråd med det som tidligere er signalisert. Det er også gjort noen mindre justeringer i produsenttariffen.

Statnett er operatør for sentralnettet, og det betyr at det er de som fastsetter tariffene og henter inn nettleie fra de som er tilknyttet.


Tariffsatser i sentralnettet

Tariffsatser
202020192018
Produksjonøre/kWh1,161,141,10
Produksjon, påslag systemdriftøre/kWh0,050,200,20
Produksjon, innfasingøre/kWh0,100,100,10
Forbrukkr/kW393393360
Fleksibelt forbruk med 15 min varselkr/kW202018
Fleksibelt forbruk med 2 timers varselkr/kW989890
Fleksibelt forbruk med 12 timers varselkr/kW196196180
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighetkr/kW294294270
Reaktiv effektkr/kVAr403535
Maksimal tariffreduksjon for stort forbruk%607590

Fortsatt behov for sterke elbilsubsidier

En evalueringsrapport fra Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementer fastslår at det fortsatt vil være behov for elbilsubsidier, men at det norske momsfritaket har gitt reduserte priser og økt etterspørsel etter elbiler.

Les mer

Kraftprisen i juli: 95 prosent lavere enn i 2019

Kraftprisene fortsetter å holde seg svært lave, spesielt i Sør-Norge. Prisen i juli ligger an til å bli hele 95 prosent lavere enn i juli i fjor.

Les mer

Gudbrandsdal Energi får ny eier

Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS sine eiere har inngått avtale med Fjordkraft om salg av sine sluttbrukerselskap. Selgerne er Gudbrandsdal Energi Holding AS (GEH) og Eidsiva Energi AS (EE) gjennom sitt felles selskap: Innlandskraft AS.

Les mer

Det norske kraftforbruket er ikke korona-påvirket

Ifølge tall fra NVE er ikke det norske kraftforbruket i andre kvartal påvirket av korona-pandemien. Forbruket økt med 2 prosent fra samme periode i fjor.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?