Hjem > Siste nytt > Spotpris ikke alltid billigst

Spotpris ikke alltid billigst

Publisert 27.08.2021, sist oppdatert 16.11.2021

Strømavtalen GE Trygg med maksprisgaranti har hittil i år hatt en langt lavere pris enn spotprisen.

- Differansen mellom GE Trygg og Nordpool spotpris har så langt vært på 20,75 øre inkludert mva., i prisområdet NO1, forteller produktansvarlig for kraft i Gudbrandsdal Energi, Karl Einar Svor. 

- Tar man utgangspunkt i et årlig forbruk på 14 000 kilowattimer, der man de 8 første månedene av året har brukt 8680 kilowattimer, tilsier det en besparelse på 1818 kroner i strømkostnader hittil i år, sier han og legger til at dette ikke inkluderer påslag og fastbeløp, som spotprisavtalene vanligvis har. Det betyr at den reelle besparelsen vil være enda høyere. 


Flere fordeler med GE Trygg

I tillegg til en gjennomsnittlig lavere pris enn spotprisen så langt i år, har denne strømavtalen flere andre fordeler, som maksprisgaranti (pristak) og jevn pris hele døgnet. 

- Med maksprisgaranti vet du alltid hva du maksimalt kan måtte betale for strømmen. Det gir forutsigbarhet og reduserer risikoen for ubehagelige overraskelser når neste strømregning dukker opp. Strømprisen er den samme gjennom hele døgnet, og du unngår pristoppene som har preget spotprisen særlig det siste året. Kort oppsummert, du slipper å tenke på strømprisen, forklarer Svor. 

Pristaket settes kvartalsvis, og innenfor prisperioden kan selve strømprisen justeres både opp og ned dersom utviklingen i markedet skulle tilsi det, men den vil aldri bli høyere enn pristaket. 

- Vi mener at det gir kunden trygghet og forutsigbarhet for strømprisene fremover. Når det er sagt, så går det mot kaldere tider og da øker også strømforbruket. Større forbruk gir høyere strømregning. Hvilken strømavtale man har er selvfølgelig av betydning, men mange kan også spare mye på å bli bevisst og redusere eget strømforbruk, poengterer han.

Grafen under viser prisutvikling på spotpris (inkludert mva.) i Østlandsområdet (NO1) og GE Trygg i 2021. 


Prisutsikter fremover

Svor forklarer at det er gode og smarte kjøp i det såkalte fremtidsmarkedet som gjør at Gudbrandsdal Energi har kunnet tilby GE Trygg med lavere priser enn spotprisen. Når det gjelder pris og pristak for 4. kvartal er ikke det fastlagt enda, men dette kommuniseres i midten av september. Pristaket forventes å ligge på et noe høyere prisnivå enn nåværende makspris.

- Vi har stor tro på at GE Trygg skal bli en attraktiv avtale også for kommende vinter, men fjorårets prisnivå på 20-30 øre per kilowattime klarer vi dessverre ikke å tilby igjen. Til det er prisene i markedet for høye, avslutter Svor.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?