Hjem > Siste nytt > NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

Publisert 21.10.2019, sist oppdatert 21.10.2019

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

(Montel) NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

– Unødvendige nettutbygginger betyr unødvendige ekstraregninger til husholdninger og næringsliv. Dessuten medfører nettutbygging ofte naturinngrep. Effekttariffer handler om å gi prissignaler til å utnytte det nettet vi har så effektivt som mulig, blant annet ved å investere i teknologi som fordeler kraftforbruket til perioder med mindre belastning i nettet, sa NVE-sjef Kjetil Lund på Norges Energidager på Fornebu torsdag.

Direktoratet NVE har jobbet lenge med å innføre effekttariffer i nettleien, men måtte trekke tilbake et høringsutspill etter massiv kritikk.

Lund forsvarte hvorfor NVE ønsker å innføre effekttariffer.

– Effekttariffer handler ikke bare om effektivitet, men det handler også om rimelighet.

Han viste til at husholdninger i dag kan redusere sin nettleie betydelig ved å investere i energieffektiviseringstiltak eller lokal kraftproduksjon som solceller.

– Dette bør vi ønske velkommen, og derfor jobber NVE med et forslag som vil gjøre det enda enklere å installere lokal solkraft i boligen din, enten det er en enebolig eller en blokk med mange boenheter, sa Lund.

– Men, og det er et viktig men, det er ikke rimelig at man dermed skal overlate regningen for hele kraftnettet til alle andre. Den samlede årlige regningen til kraftnettet vårt forblir nemlig den samme, men må da bæres av stadig færre, fortsatte NVE-sjefen.

Stadig økende nettkostnader
I dag koster det rundt 25 milliarder kroner i året å drifte kraftnettet i Norge, og distribusjonsnettet alene har kostnader på rundt 14 milliarder kroner. Det er også ventet at disse kostnadene vil stige videre i årene som kommer, blant annet på grunn av et stort reinvesteringsbehov og høyere effektuttak.

– Dersom vi opprettholder en struktur i nettleien som gjør at de som har best forutsetninger for å investere samtidig slipper unna fellesregningen, så vil en stadig økende del av samlet nettleie betales av de færre som står igjen.

Urimeligheten i dette vil en dag oppdages og er neppe bærekraftig. Den urimeligheten vil effekttariffer rette opp, sa Lund.

NVE vil derfor om kort tid sende ut et nytt forslag til effekttariffer ut på høring. Men det vil være en langt større valgfrihet i omleggingen, enn det som ble foreslått av NVE forrige gang.

– Vi i NVE skal være åpne for at det kan være flere modeller for effekttariffer som kan fungere godt. Det er ikke slik at vi har alle svarene. Vi vet også at store endinger i tariffer på kort tid ofte kan generere sterk motstand. Derfor vil vi åpne for flere modeller av effekttariffer i det vi sender ut på høring senere i høst, og vi kommer til å foreslå at omleggingen kan fases inn gradvis over flere år, sa Lund.

Tidligere har slike forskriftsendringer blitt fastsatt av NVE etter høringsrundene, men fordi tredje energimarkedspakke blir en del av norsk lov 1. november, så flyttes forskriftshjemmelen til Olje- og energidepartementet fra den datoen.

– Dette styrker den politiske styringen av energipolitikken i Norge, sa Lund.


Skrevet av Gert Ove Mollestad, Montel.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?