27.02.2020

NVE: Nå ligger det 64 TWh snø i fjellet

(Montel) Det lå rundt 64 TWh snø i fjellet i Norge ved inngangen til inneværende uke, og snølageret er ventet å øke med rundt 3 TWh denne uken, ifølge NVEs kraftsituasjonsrapport.

NVE beregner at det var et tilsig til kraftmagasinene på 2,1 TWh i forrige uke, noe som er hele 370 prosent over normalen for uken.

I inneværende uke venter NVE et tilsig på mer moderate 0,8 TWh, noe som likevel er 138 prosent av normalen.

Det høye tilsiget skyldes mye nedbør og temperaturer 3 til 6 grader over snittet for de siste 20 årene over hele landet i forrige uke.

Dette førte til at Norge hadde de laveste kraftprisene i hele Norden i uken som gikk med en snittpris på like under 10 øre/kWh, anfører NVE.

Fyllingsgraden ved utgangen av forrige uke lå på 55,77 prosent, noe som er ned 0,91 prosentpoeng fra uken før. Dette er likevel 7,3 prosentpoeng over medianen og 11,8 prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor.

Med unntak av Nord-Norge (NO4) er det nå svært høy fyllingsgrad i de resterende fire prisområder med en fylling på eller over maksimalverdiene fra de foregående 20 årene, ifølge NVEs oversikt.

I årets åtte første uker har det kommet 49,9 TWh med nedbørsenergi i Norge, noe som er nær dobbelt så mye som normalen på 25,4 TWh for perioden.


Skrevet av Gert Ove Mollestad, Montel.

Norge en miniputt innen havvind

Mengden havvind i verden økte med 6 GW i 2019, og ytterligere 6,6 GW vil komme på plass i 2020. Totalt antar man over 200 GW vil være på plass innen 2030. Norge er knapt nevnt i en global rapport.

Mens man i Norge prater om at man skal ta en lederrolle i flytende havvind, så bygger resten av verden.

Les mer

Markedskommentar uke 32 2020

Gjennomsnittsprisen for Østlandet i NO1 denne uken har vært 1,3 øre/kWh. De lave kraftprisene ser ut til å vare til utpå høsten.

Les mer

Fortsatt behov for sterke elbilsubsidier

En evalueringsrapport fra Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementer fastslår at det fortsatt vil være behov for elbilsubsidier, men at det norske momsfritaket har gitt reduserte priser og økt etterspørsel etter elbiler.

Les mer

Kraftprisen i juli: 95 prosent lavere enn i 2019

Kraftprisene fortsetter å holde seg svært lave, spesielt i Sør-Norge. Prisen i juli ligger an til å bli hele 95 prosent lavere enn i juli i fjor.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?