Hjem > Siste nytt > Norge en miniputt innen havvind

Norge en miniputt innen havvind

Europower Energi
Publisert 11.08.2020, sist oppdatert 11.08.2020

Mengden havvind i verden økte med 6 GW i 2019, og ytterligere 6,6 GW vil komme på plass i 2020. Totalt antar man over 200 GW vil være på plass innen 2030. Norge er knapt nevnt i en global rapport. Mens man i Norge prater om at man skal ta en lederrolle i flytende havvind, så bygger resten av verden.

(Europower Energi) Mengden havvind i verden økte med 6 GW i 2019, og ytterligere 6,6 GW vil komme på plass i 2020. Totalt antar man over 200 GW vil være på plass innen 2030. Norge er knapt nevnt i en global rapport.

Mens man i Norge prater om at man skal ta en lederrolle i flytende havvind, så bygger resten av verden.

Det blir installert havvind i et stadig større tempo. Riktignok er det aller meste bunnfast, men volumene er formidable i forhold til planene Norge har.

Det viser Global Wind Energy Council (GWEC) sin årlige rapport for havvind.

Ved utgangen av 2019 var det installert 29 GW havvind, og man regner altså at det vil bli installert ytterligere 6,6 GW i løpet av 2020.

Innen utgangen av 2030 anslås det at det vil være installert 234 GW havvind. Det er 15 GW mer enn anslaget var for et år siden.

Europa fortsatt størst

75 prosent av den installerte havvinden er europeisk. De fem største på havvind er England, Tyskland, Kina, Danmark og Belgia.

– Potensialet for videre vekst i Europa er stort det neste tiåret siden havvind både er billigere å bygge og drifte sammenlignet med kjernekraft og gasskraft, skriver GWEC.

Likevel, Kina kommer til å passere til England som den største havvind-nasjonen i 2021, kanskje allerede i 2021. Men deretter regner man med at den kinesiske veksten kommer til å avta, fordi etter 2022 antar man at havvind-subsidiene i Kina vil bli fjernet.

I Europa bygges det allerede lønnsom subsidie-fri havvind.

Liten i dag, men vokser

Hvor stor er så havvinden i forhold til vindkraft på land? I en rapport GWEC publiserte tidligere år fremkommer det at det ble installert rundt 60 GW vindkraft totalt i 2019, og av dette var 6 GW havvind - altså rundt 10 prosent.

Den totale mengden vindkraft var årsskiftet 650 GW, av dette var 29 GW havvind - under 5 prosent av totalen.

Men det er innen havvind det er størst vekst.

– Havvind får stadig en viktigere rolle i utviklingen av vindkraft, skriver GWEC.

Kan bli stor på flytende havvind

Norge er knapt nevnt i havvind-rapporten. Først når temaet er planlagt flytende havvind får GWEC plass til Norge i sine tabeller.

– I dag er det England, Portugal og Japan som er størst på flytende havvind, men mot slutten av dette tiåret er det sannsynlig at Sør-Korea, Frankrike og Norge vil ligge på toppen i dette markedet. Foreløpig er mengden flytende havvind liten, men den vil kunne få en større betydning mot 2030, skriver GWEC.

Organisasjonen anslår at 6 prosent av den totale vindkraften som blir installert i 2030, vil være flytende havvind.

I GWECs figurer er Norge notert med 88 MW på plass i 2022 (Hywind Tampen), og nye 0,5 GW i 2028 og ytterligere 0,5 GWh i 2030. Det plasserer Norge mot toppen innen fremtidig flytende havvind, men flere andre land ligger på det samme nivået.

– Anslaget er basert både på prosjekter i pipeline og annonserte prosjekter. Av 6,6 GW flytende vind vi antar vil være på plass innen 2030, vil bare 10 prosent bli bygget i første halvdel av tiåret, skriver GWEC.


Skrevet av Haakon Barstad - Europower Energi.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?