18.02.2019

Markedskommentar uke 7 2019

Denne uken har vært mild med temperaturer godt over normalen for årstiden. Mindre forbruk og høy vindkraftproduksjon har gitt lavere spotpriser denne uken. Mildere vær i prognosene kombinert med lavere CO–kvotepris har dratt terminmarkedet for kraft betydelig ned denne uken.

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 47 øre/kWh. Til sammenligning varierte systemprisen mellom 46 og 51 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke. I gjennomsnitt har systemprisen vært 44 øre/kWh som er 5 øre lavere enn gjennomsnittet i forrige uke. For Østlandet i NO1 har områdeprisen variert mellom 41 og 48 øre/kWh i løpet av ukens seks første dager, med en gjennomsnittspris på 45 øre/kWh. (Prisene er uten merverdiavgift, elsertifikater, pålagte avgifter og påslag.)

Kaldt og tørt vær har blitt til mildt og vått vær som har dratt ned brenselspriser og forbruk som har resultert i lavere spotpriser og et kraftig fall i terminmarkedet for kraft. Marskontrakten i Norden har falt 6 øre denne uken og omsettes fredag ettermiddag for 41 øre/kWh. Kontrakten for andre kvartal i år er ned 6 øre denne uka og omsettes fredag ettermiddag for 37 øre/kWh. Lavere CO2-kvotepris har senket produksjonskostnadene i fossildrevne kraftverk og har senket kraftprisene i Tyskland som også har påvirket de lengre kontraktene i Norden. Årskontrakten for 2020 har falt 3 øre denne uka og omsettes fredag ettermiddag for 33 øre/kWh.

Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken (uke 7) om lag 16 TWh under normalen i Norge og Sverige. Ifølge prognosene vil den hydrologiske balansen holde seg rundt dette nivået de kommende ukene. Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 6 på 47,9 prosent, ned 2,9 prosentpoeng fra uke 5. Dette er 5,5 prosentpoeng lavere enn tilsvarende uke i fjor. For Østlandet i NO1 er fyllingsgraden per uke 6 på 41,1 prosent som er 4,2 prosentpoeng høyere sammenlignet med i fjor. 

Det aller meste av vår krafteksport går til våre naboland Sverige og Danmark hvor vi på grunn av vår regulerbare vannkraft som oftest eksporterer på dagen når prisene er som høyest og importerer på natta når prisene er lavere. I løpet av uke 6 eksporterte Norge 175 GWh og importerte 315 GWh, vi importerte med andre ord 140 GWh mer enn vi eksporterte. Høy vindkraftproduksjon i våre naboland er hovedårsaken til den høye importen.

Mildere og våtere vær kombinert med økt tilbud av elsertifikater har bidratt til et betydelig fall for elsertifikatene. Elsertifikatene for 2019 har falt 4 øre/kWh denne uken og omsettes fredag ettermiddag for 12 øre/kWh. Dette er det laveste nivået disse elsertifikatene har vært omsatt for siden juli 2018. 

Kraftkabelen mellom Norge og Nederland (NorNed) på 723 MW har delvis vært ute av drift denne uka og har vært helt ute av drift siden onsdag. Kabelen er ventet å være tilbake i drift onsdag kommende uke (uke 8).


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Vindmøller dekket 130% av dansk døgnforbruk

Vindmøller produserte søndag for første gang mer strøm enn danskene hadde bruk for over et helt døgn, ifølge foreløpige tall fra Energinet.

Les mer

Markedskommentar september 2019

I denne markedskommentaren for september 2019 ser vi at det er en bedring i hydrologisk balanse og at den totale strømregningen til forbrukeren ligger an til å bli noe lavere i 2019 enn den var i 2018.

Les mer

Markedskommentar uke 37 2019

Denne uken har terminmarkedet for kraft steget kraftig etter usikkerhet rundt fransk kjernekraftproduksjon og produksjonskutt ved det nederlandske gassfeltet Groningen. Spotprisene har til forskjell fra terminmarkedet vært langt mer stabile og spotprisene har holdt nivået fra forrige uke.

Les mer

Markedskommentar uke 36 2019

Denne uken har vært preget av mye vind og ditto nedbør. I Norge er det 166 prosent av normal nedbør og i Sverige er det kommet over dobbelt av normalen for årstiden. Dette har ført til en forbedret energibalanse og lavere fremtidspriser.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?