Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 15 2019

Markedskommentar uke 15 2019

Publisert 15.04.2019, sist oppdatert 15.04.2019

Spotprisene har løftet seg denne uken da høytrykkspreget vær har gitt lite vind og nedbør. Mer høytrykk i værvarslene kombinert med høyere brenselspriser og CO2-kvotepriser har bidratt til høyere priser i terminmarkedet for kraft.

Denne uken har vært relativt kald med temperaturer under normalen for årstiden. Spotprisene har løftet seg denne uken da høytrykkspreget vær har gitt lite vind og nedbør. Mer høytrykk i værvarslene kombinert med høyere brenselspriser og CO2-kvotepriser har bidratt til høyere priser i terminmarkedet for kraft.


I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 45 øre/kWh. Til sammenligning varierte systemprisen mellom 36 og 39 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke. I gjennomsnitt har systemprisen vært 43 øre/kWh, fem øre høyere enn gjennomsnittet i forrige uke. For Østlandet i NO1 har områdeprisen også variert mellom 40 og 45 øre/kWh i løpet av ukens seks første dager, med en gjennomsnittspris på 43 øre/kWh. (Prisene er uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag.)


Uken har vært relativt kald med temperaturer rundt 2⁰C under normalen for årstiden. Det ligger et høytrykk over Skandinavia som gir lite vind og tilnærmet ingen nedbør de kommende 8-9 dagene. Temperaturene stiger også dag for dag til og med 1. påskedag. Ifølge værprognosene vil det rundt 1. påskedag komme inn et nytt lavtrykk fra vest som vil gi noe mer vind og nedbør, samt noe lavere temperaturer.


Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 14 på 34,7 prosent, ned 1,4 prosentpoeng fra uke 13. Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken (uke 15) om lag 11 TWh under normalen i Norge og Sverige. Hele denne mangelen er i snømagasinene og i grunnvannet, vannmagasinene er på normalen. Ifølge prognosene vil den hydrologiske balansen svekke seg med 2 TWh i løpet av neste uke, og holde seg med dette underskuddet kommende tre uker.


I løpet av uke 14 eksporterte Norge 150 GWh og importerte 298 GWh, Norge importerte med andre ord 148 GWh mer enn landet eksporterte. Høy vindkraftproduksjon i våre naboland er hovedårsaken til den høye importen.


CO2-kvoteprisen har steget over 2 euro denne uka og omsettes fredag ettermiddag for 26,8 €/tonn. Tidligere i dag (fredag) ble CO2-kvotene handlet på 27,85 €/tonn på det høyeste. Sist CO2-kvotene ble handlet på dette nivået var sommeren 2008, rett før finanskrisen. En av årsakene til at CO2-kvoteprisen har steget mye er at kjøpsinteressen har vært stor da fristen selskapene har for å vise at de har dekket sine 2018-utslipp med kvoter er 30. april. En korreksjon ned etter eller rundt denne datoen er et ventet utfall. Produksjonskostnadene i gasskraftverkene ligger på rundt 48 €/MWh, og har steget rundt 0,7 €/MWh denne uka. Produksjonskostnadene i kullkraftverkene ligger på rundt 49 €/MWh, og har steget rundt 3 €/MWh denne uka.


Høyere brenselspriser og CO2-kvotepriser kombinert med høytrykk i værvarslene som bidrar til å svekke den hydrologiske balansen fremover, har bidratt til å løfte terminmarkedet for kraft. Maikontrakten har økt i pris fra 37,5 til 40,5 øre/kWh. Kontrakten for tredje kvartal har styrket seg fra 38,6 til 40,8 øre/kWh, mens kontrakten for år 2020 har styrket seg fra 36 til 37 øre/kWh. Elsertifikatene har falt i pris denne uka og omsettes fredag ettermiddag for rundt 6 øre/kWh.


Grunnet påske blir neste ukerapport mandag 29.04.2019.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?