04.03.2019

Markedskommentar uke 9 2019

Denne uken har i likhet med store deler av februar vært mild med temperaturer godt over normalen for årstiden. Kaldere værvarsler for begynnelsen av mars har løftet terminmarkedet for kraft denne uken.

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 44 øre/kWh. Til sammenligning varierte systemprisen mellom 39 og 43 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke. I gjennomsnitt har systemprisen vært 41 øre/kWh som er ett øre lavere enn gjennomsnittet i forrige uke. For Østlandet i NO1 har områdeprisen variert mellom 41 og 44 øre/kWh i løpet av ukens seks første dager, med en gjennomsnittspris på 42 øre/kWh. (Prisene er uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag.)

Februar ble en meget mild måned med temperaturer godt over normalen i store deler av måneden. Ved Kise målestasjon i Ringsaker har gjennomsnittstemperaturen vært -2,6 ⁰C i februar, noe som er hele 5,5⁰C varmere enn normalt. Ved samme målestasjon har det kommet 59 prosent mer nedbør enn hva som er normalt for måneden. For Norge totalt sett har det kommet normalt med nedbør og hvor gjennomsnittstemperaturen har vært 2,6 ⁰C høyere enn normalt. 

Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken (uke 9) om lag 15 TWh under normalen i Norge og Sverige. Ifølge prognosene vil den hydrologiske balansen holde seg rundt dette nivået de kommende ukene. Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 8 på 44,2 prosent, ned 1,7 prosentpoeng fra uke 7. Dette er 1,9 prosentpoeng lavere enn tilsvarende uke i fjor.

I løpet av uke 8 eksporterte Norge 106 GWh og importerte 253 GWh, Norge importerte med andre ord 147 GWh mer enn landet eksporterte. Høy vindkraftproduksjon i våre naboland er hovedårsaken til den høye importen.

Kraftkabelen mellom Norge og Nederland (NorNed) på 723 MW var tilbake i drift onsdag denne uken etter å ha vært ute av drift siden 13. februar, som kombinert med mildt vær har lagt en demper på spotprisene i siste halvdel av februar.

Mildværet i februar både her i Norden og i Sentral-Europa har presset terminmarkedet for kraft betydelig ned. Etter flere uker med fall i terminmarkedet har prisene denne uken steget på kaldere værvarsler i starten av mars. Marskontrakten har steget 2,9 øre denne uken fra 38,7 til 41,6 øre/kWh. Kontrakten for andre kvartal har steget 3,9 øre fra 35,4 til 39,3 øre/kWh.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Vindmøller dekket 130% av dansk døgnforbruk

Vindmøller produserte søndag for første gang mer strøm enn danskene hadde bruk for over et helt døgn, ifølge foreløpige tall fra Energinet.

Les mer

Markedskommentar september 2019

I denne markedskommentaren for september 2019 ser vi at det er en bedring i hydrologisk balanse og at den totale strømregningen til forbrukeren ligger an til å bli noe lavere i 2019 enn den var i 2018.

Les mer

Markedskommentar uke 37 2019

Denne uken har terminmarkedet for kraft steget kraftig etter usikkerhet rundt fransk kjernekraftproduksjon og produksjonskutt ved det nederlandske gassfeltet Groningen. Spotprisene har til forskjell fra terminmarkedet vært langt mer stabile og spotprisene har holdt nivået fra forrige uke.

Les mer

Markedskommentar uke 36 2019

Denne uken har vært preget av mye vind og ditto nedbør. I Norge er det 166 prosent av normal nedbør og i Sverige er det kommet over dobbelt av normalen for årstiden. Dette har ført til en forbedret energibalanse og lavere fremtidspriser.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?