24.02.2020

Markedskommentar uke 8 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 10,24 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 11,45 øre/kWh for kommende uke, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig, høye temperaturer og nedjusterte vannverdier. Neste uke prises til rundt 11.50 øre/kWh. 

Siste ukes storm: Dennis, har bidratt til å øke vindkraftproduksjonen fra et allerede høyt nivå til enda høyere. 1/3 av kraftproduksjonen i Norden ble produsert fra vindkraft forrige helg. Det blir fortsatt mye vind og temperaturer og nedbør over normalen fremover. I takt med høyere temperaturer er også målt forbruk lavere enn estimert, samt lavere forbruksutsikter også i ukene fremover. Det er fremdeles stor konkurranse blant vannkraftprodusentene så i månedene fremover vil vi fortsette å se svært lave spotpriser. Skal vannkraftprodusentene få plass til snøsmeltingen til våren må de fortsette å kjøre ut vann fra magasinene, dette i kombinasjon med mye vind og høyt tilsig gir en ekstrem konkurranse om å produsere kraft. Tyskland opplevde nok en gang negative priser i helgen som var. 

Fyllingsgraden i Norske vannmagasin er per uke 7 på 56,7% som tilsvarer 5,9% poeng over median.Fyllingsgraden på samme tid i fjor var på 45,6%For påfølgende uke er det estimert et tilsig på 1,4 TWh, tilsvarende 240 prosent av gjennomsnittet.

Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann tilsvarer i dag en positiv ressursbalanse 28,2Twh. Vi opplever nå den høyeste hydrologiske balansen på 15 år som vil være prissettende i mange måneder fremover.

Den siste uken har Norges kraftproduksjon blitt redusert med 9% ifølge NVE. Det er overføringskabelen i Oslofjorden mellom Norge og Sverige som grunnet en skade, kuttet overføringskapasiteten. Det er forventet at kablene er tilbake til normal drift i begynnelsen av mars. Et interessant poeng er at vi observerer at prisforskjellene mellom Norge og Sverige har økt, noe som kan skyldes kabelbruddet.

Kjernekraftproduksjon har denne uken ligget på rundt 80-85% av installert effekt. Ringhals 1 og 3 har vært ute av drift samt Forsmark 2 og Oskarshamn på redusert effekt. I takt med lavere spotpriser blir også lønnsomheten i kjernekraft redusert, og det kan tenkes at enkelte produsenter innfører serviceperioder på sine kraftverk i tider med lav lønnsomhet. Break-even på kjernekraft er estimert til å ligge i området 10 €/MWh.

Fremtidsmarkedet for kraft i Norden for de nærmeste månedene er fortsatt lavt priset. Vi har sett en ytterligere reduksjon av prisene denne uken. 2020 Q3 handles til 11.55 €/MWh og Q4 handles til 24.25 €/MWh År 2021 handles i dag til 26 €/MWh.Årskontrakten for år 2021 er redusert 2 euro i pris de siste 2 ukene. 


Skrevet av Karl Einar Svor
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Markedskommentar uke 14 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 7,6 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 5,5 øre/kWh. Spotprisene er rekordlave som både skyldes en enorm konkurranse mellom vannkraftprodusentene samtidig som høye temperaturer og lavere aktivitet i samfunnet har ført til redusert kraftforbruk.

Les mer

Markedskommentar uke 13 2020

Det går mot lysere tider og temperaturen stiger uke for uke. Det gjør sitt til at forbruket blir lavere og spotprisen følger etter. Forrige uke endte på 8,7 øre/kWh for prisområdet NO1 (Østlandet). Denne uken blir enda lavere på rundt 7,6 øre/kWh.

Les mer

Få hjelp med korona-situasjonen

Mange næringer opplever etterspørselssvikt og permitteringer i den unntakstilstand vi befinner oss i, og kraftig fall i oljeprisen har ført til uro i verdensøkonomien. Dette rammer også norske bedrifter.

Les mer

Korona-situasjonen: aktuelle spørsmål og svar om strøm

Det er heldigvis veldig lave strømpriser om dagen, men samtidig medfører Korona-pandemien stor usikkerhet og ulike konsekvenser for mange. Her er noen aktuelle spørsmål og svar knyttet til strøm.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?