24.02.2020

Markedskommentar uke 8 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 10,24 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 11,45 øre/kWh for kommende uke, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig, høye temperaturer og nedjusterte vannverdier. Neste uke prises til rundt 11.50 øre/kWh. 

Siste ukes storm: Dennis, har bidratt til å øke vindkraftproduksjonen fra et allerede høyt nivå til enda høyere. 1/3 av kraftproduksjonen i Norden ble produsert fra vindkraft forrige helg. Det blir fortsatt mye vind og temperaturer og nedbør over normalen fremover. I takt med høyere temperaturer er også målt forbruk lavere enn estimert, samt lavere forbruksutsikter også i ukene fremover. Det er fremdeles stor konkurranse blant vannkraftprodusentene så i månedene fremover vil vi fortsette å se svært lave spotpriser. Skal vannkraftprodusentene få plass til snøsmeltingen til våren må de fortsette å kjøre ut vann fra magasinene, dette i kombinasjon med mye vind og høyt tilsig gir en ekstrem konkurranse om å produsere kraft. Tyskland opplevde nok en gang negative priser i helgen som var. 

Fyllingsgraden i Norske vannmagasin er per uke 7 på 56,7% som tilsvarer 5,9% poeng over median.Fyllingsgraden på samme tid i fjor var på 45,6%For påfølgende uke er det estimert et tilsig på 1,4 TWh, tilsvarende 240 prosent av gjennomsnittet.

Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann tilsvarer i dag en positiv ressursbalanse 28,2Twh. Vi opplever nå den høyeste hydrologiske balansen på 15 år som vil være prissettende i mange måneder fremover.

Den siste uken har Norges kraftproduksjon blitt redusert med 9% ifølge NVE. Det er overføringskabelen i Oslofjorden mellom Norge og Sverige som grunnet en skade, kuttet overføringskapasiteten. Det er forventet at kablene er tilbake til normal drift i begynnelsen av mars. Et interessant poeng er at vi observerer at prisforskjellene mellom Norge og Sverige har økt, noe som kan skyldes kabelbruddet.

Kjernekraftproduksjon har denne uken ligget på rundt 80-85% av installert effekt. Ringhals 1 og 3 har vært ute av drift samt Forsmark 2 og Oskarshamn på redusert effekt. I takt med lavere spotpriser blir også lønnsomheten i kjernekraft redusert, og det kan tenkes at enkelte produsenter innfører serviceperioder på sine kraftverk i tider med lav lønnsomhet. Break-even på kjernekraft er estimert til å ligge i området 10 €/MWh.

Fremtidsmarkedet for kraft i Norden for de nærmeste månedene er fortsatt lavt priset. Vi har sett en ytterligere reduksjon av prisene denne uken. 2020 Q3 handles til 11.55 €/MWh og Q4 handles til 24.25 €/MWh År 2021 handles i dag til 26 €/MWh.Årskontrakten for år 2021 er redusert 2 euro i pris de siste 2 ukene. 


Skrevet av Karl Einar Svor
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Markedskommentar uke 32 2020

Gjennomsnittsprisen for Østlandet i NO1 denne uken har vært 1,3 øre/kWh. De lave kraftprisene ser ut til å vare til utpå høsten.

Les mer

Fortsatt behov for sterke elbilsubsidier

En evalueringsrapport fra Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementer fastslår at det fortsatt vil være behov for elbilsubsidier, men at det norske momsfritaket har gitt reduserte priser og økt etterspørsel etter elbiler.

Les mer

Kraftprisen i juli: 95 prosent lavere enn i 2019

Kraftprisene fortsetter å holde seg svært lave, spesielt i Sør-Norge. Prisen i juli ligger an til å bli hele 95 prosent lavere enn i juli i fjor.

Les mer

Gudbrandsdal Energi får ny eier

Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS sine eiere har inngått avtale med Fjordkraft om salg av sine sluttbrukerselskap. Selgerne er Gudbrandsdal Energi Holding AS (GEH) og Eidsiva Energi AS (EE) gjennom sitt felles selskap: Innlandskraft AS.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?