Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 7 2021

Markedskommentar uke 7 2021

Publisert 19.02.2021, sist oppdatert 19.02.2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 69,8 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 49 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 43 øre/kWh for Sør-Norge.

Det er knyttet stor usikkerhet til prisestimatet for neste uke. Uken ser ut å få mer vind enn normalt og veldig høye temperaturer (rundt 2-5 grader over normal temperatur i Norden). I uke 8 er risikoen for spotprisene på nedsiden. Stor usikkerhet knyttet til justeringen av vannverdier for kommende uke. Denne uken har vannverdiene blitt nedjustert med 2-3 øre, neste uke forventes en ytterligere nedjustering rundt 1-2 øre. Gitt den ekstremt store endringen fra tørt og kaldt til vått og varmt vær så har spotprisen i uke 7 vært relativt sterk. Det blir spennende å se om denne utviklingen fortsetter. Fortsatt veldig høye spotpriser i nærliggende områder gir støtte til spotprisene i Sør-Norge.

Magasinfylling

Fyllingsgraden i norske vannmagasin sank med 3,7 prosentpoeng i løpet av forrige uke og viser per 14. februar en fyllingsgrad på 59,7 prosent. Det er 6,4 prosentpoeng over gjennomsnittet for denne uken historisk sett på 53,3 prosentpoeng.  Dette tilsvarer 5,5 TWh over normalen i Norge og 1,2 TWh mer vann i magasinene enn i samme uke i fjor. I Sverige er tilsvarende overskudd på 1,7 TWh over normalen. Vannmagasinene er altså fortsatt 7,2 TWh over normalen for Sverige og Norge i sum. Ved utgangen av uke 6 er snømagasinene rundt 7,8 TWh under normalen for Norge og Sverige i sum.Det er stor spredning mellom de ulike estimatene for snømagasinene. 

Det siste langtidsvarslet for de kommende 6 ukene fra ECMWF i Reading viser normal temperatur og mer nedbør enn normalt i sum. Normal temperatur stiger rundt 4 grader fra februar til mars. Hva gjelder vind viser prognosene vindforhold rundt normalen.

Prisene fremover

Kontrakten for andre kvartal (april-juni) er ned rundt 4,7 øre/kWh sammenlignet med fredag i forrige uke (28,2 øre/kWh). Årskontrakten for år 2022 er 0,6 øre lavere enn fredag i forrige uke (27,6 øre/kWh). De lengre kontraktene har gått ned litt, men fortsatt sterke tyske terminpriser og CO2-kvotepriser har dempet fallet. De nærmeste kontraktene har gått ned kraftig grunnet et markant værskifte fra tørt og kaldt til vått og varmt vær. Denne værendringen kom veldig overraskende over helgen og det var stor konsensus blant meteorologer om at det kalde og tørre været skulle fortsette. Dette gjorde at bevegelsene ned i pris ble veldig bratt. Mange spekulative kjøpte posisjoner måtte selges ut i et marked med en tynn kjøperside. 

CO2-kvotemarkedet preges fortsatt av investorer fra spekulative hedgefond med stor tro på oppsiden på CO2-kvotene. Posisjoneringen hos disse aktørene har aldri vært større. Verdt å huske på at CO2-kvotemarkedet er et politisk styrt marked der rammeverket kan endres avhengig av prisnivået og effektene dette har for industrien og økonomien i EU. Jamfør artikkel 29a i «Emissions Trading Directive» har myndighetene mulighet å endre rammeverket i CO2-kvotemarkedet ved store prisbevegelser. Hvor store disse bevegelsene skal være for at man skal intervenere i markedet er det ulike meninger om blant medlemslandene. Polen, til eksempel, har ved tidligere prishopp i markedet ønsket å utløse denne mekanismen, men uten å få støtte blant øvrige medlemsland.

(Priser oppgitt eks. mva.)

 


Skrevet av Carl Johan Bergenstjerna
Handel Gudbrandsdal Energi

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?