Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 7 2020

Markedskommentar uke 7 2020

Publisert 17.02.2020, sist oppdatert 17.02.2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 16,3 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 12,8 øre/kWh, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig, høye temperaturer og nedjusterte vannverdier.

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 16,3 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 12,8 øre/kWh, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig, høye temperaturer og nedjusterte vannverdier. Neste uke prises til rundt 11 øre/kWh. Det blir fortsatt mye vind og temperaturer og nedbør over normalen. Det er fremdeles stor konkurranse blant vannkraftprodusentene så i månedene fremover vil vi fortsette å se svært lave spotpriser. Skal vannkraftprodusentene få plass til snøsmeltingen til våren må de fortsette å kjøre ut vann fra magasinene, dette i kombinasjon med mye vind og høyt tilsig gir en ekstrem konkurranse om å produsere kraft.

Den nordiske kraftproduksjonen består også av en del kjernekraft fra Sverige og Finland. Grunnet de svært lave kraftprisene på søndag, mandag og tirsdag justerte kjernekraftverket Forsmark 1 ned produksjonen med 20 prosent. Disse dagene var svenske områdepriser rundt 10 øre/kWh. Man antar at produksjonskostnadene ligger rundt dette nivået, så når prisene blir så lave er det ingen eller svært liten lønnsomhet i å produsere strøm fra kjernekraftverket. Det blir interessant å se hva som skjer med kjernekraftproduksjonen fremover og spesielt mot sommeren. Svært lave priser i Norge betyr ikke nødvendigvis at kjernekraftproduksjonen vil stoppe helt opp fordi prisen i Sør-Sverige kan være høyere enn prisen er i Norge, da det nordiske kraftmarkedet er inndelt i ulike prisområder.

Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken rundt 23 TWh over normalen i Norge og Sverige til sammen. Med de ventede nedbørsmengdene så vil energibalansen ifølge prognosene nå 27 TWh over normalen i slutten av uke 8. I løpet av de siste ti årene har energibalansen aldri hatt et større overskudd i februar enn i år. Samtidig har det heller aldri vært så mye installert vindkraft som nå i de nordiske landene som gjør at prisene blir satt under ekstra press grunnet svært høyt tilbud av kraft.

Langtidsvarslene for de kommende seks ukene er på linje med langtidsvarslene vi har sett tidligere, som innebærer mildt, vått og vindfullt vær i ukene fremover. Prognostisert nedbørsmengde i denne perioden er 43 TWh, 17 TWh mer enn normalt for landene Norge, Sverige og Finland til sammen. Det er ikke tegn til høytrykksoppbygging i våre områder og uten dette vil lavtrykkene fra sørvest dominere værbildet fremover.

Fremtidsmarkedet for kraft i Norden for de nærmeste månedene er priset veldig likt som fredag i forrige uke, men prisene på de lengre kontraktene har økt grunnet høyere CO2-kvotepris. Både kontrakten for mars og kontrakten for andre kvartal i år omsettes ved denne ukens slutt for rundt 14 øre/kWh. Årskontrakten for år 2021 har økt 1,6 øre i pris denne uken til 27,9 øre/kWh. 

Fundamentalt ser det svakt ut for prisutviklingen på CO2-kvotene. Tysk industri har over lengre tid hatt en svak utvikling som gjør at bedriftene produserer mindre og etterspør færre CO2-kvoter. Lave gasspriser gjør at gasskraftverk erstatter kullkraftverk siden produksjonskostnadene er lavere i gasskraftverkene da forbrenning av gass gir mindre utslipp av CO2 sammenlignet med kull. Mye vind har gitt høy vindkraftproduksjon og høye temperaturer har gitt redusert strømforbruk. Nevnte forhold vil da redusere etterspørselen etter CO2-kvoter. 


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?