Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 51 2018

Markedskommentar uke 51 2018

Publisert 02.01.2019, sist oppdatert 02.01.2019

Denne uken har vært preget av høyere spotpriser, et ytterligere løft i terminmarkedet for kraft og et månedsvarsel som viser temperaturer godt under normalen i januar.

Denne uken har vært preget av høyere spotpriser, et ytterligere løft i terminmarkedet for kraft og et månedsvarsel som viser temperaturer godt under normalen i januar.

I løpet av ukens fem første dager har systemprisen variert mellom 52 og 65 øre per kWh. Til sammenligning varierte systemprisen mellom 47 og 61 øre per kWh tilsvarende dager i forrige uke. Prissvingningene skyldes primært forskjeller i vindkraftproduksjonen på tilbudssiden og temperaturforskjeller som påvirker forbruket på etterspørselssiden. I gjennomsnitt har systemprisen vært 56 øre per kWh som er 1 øre høyere enn gjennomsnittet i forrige uke. For Østlandet i NO1 har områdeprisen vært på nivå med systemprisen, uten nevneverdige forskjeller. (Prisene er uten merverdiavgift, elsertifikater, pålagte avgifter og påslag.)  

Starten av uken ble preget av et høytrykk over Sør-Norge som ga lite vindkraftproduksjon og høye spotpriser. 

På mandag ble systemprisen 65 øre/kWh og tirsdag 60 øre/kWh. På onsdagen falt prisene noe tilbake på grunn av mildere vær og mer vindkraftproduksjon. Romjula ser ut til å bli relativt mild, med en døgnmiddeltemperatur rundt 0 til -1⁰C i Skandinavia. Mildt vær kombinert med redusert kraftetterspørsel fra industrien i Nord-Europa kan gi noe lavere priser i romjula. Månedsvarselet for januar viser temperaturer godt under normalen, med en døgnmiddeltemperatur fra -3⁰C til -6⁰C. Nedbørsmengdene for januar er på normalen, uten nevneverdige avvik.  

Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken (uke 51) om lag 15 TWh under normalen. Den hydrologiske balansen vil ved utgangen av uke 2 være 20 TWh under normalen, ifølge prognosene. Med jevn tapping av vannmagasinene, temperaturer under normalen i januar og med normale nedbørsmengder vil den hydrologiske balansen gradvis svekkes. 

Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 50 på 69,2 prosent, ned 3,1 prosentpoeng fra uke 49. Ser vi ett år tilbake i tid var fyllingsgraden i norske vannmagasin 74,9 prosent. Normal fyllingsgrad i uke 50 er 74 prosent historisk sett. For Østlandet i NO1 er fyllingsgraden per uke 50 på 73,5 prosent som er 4,4 prosentpoeng høyere sammenlignet med i fjor. 

I løpet av uke 50 eksporterte Norge 507 GWh og importerte 144 GWh, som gir en netto utveksling på 363 GWh. Sammenlignet med uke 49 er netto eksport 458 GWh lavere som skyldes lavere eksport og høyere import. 

Elsertifikatene falt kraftig tirsdag denne uken etter nyheter om at NVE og Energimyndigheten i Sverige foreslo en datobasert stoppregel for svenske fornybaranlegg, som betyr at anleggene kan få elsertifikater så lenge de starter kraftproduksjon innen 2030. I Norge må fornybaranlegget starte kraftproduksjon innen 2021 for å få elsertifikater. Nyheten sendte elsertifikatene for kommende år ned 32 SEK tilsvarende 3 øre per kilowattime. Fredag ettermiddag omsettes elsertifikatene for neste år for 15,5 øre/kWh.    

Fremtidsmarkedet for kraft fikk seg et nytt løft på mandag da CO2-kvoteprisen steg 88 cent til en sluttkurs på 24,60 €/tonn. Samtidig viser månedsvarselet for januar temperaturer godt under normalen og meteorologene varsler om overveiende sannsynlighet for at vi får flere sterke stabile høytrykk på nyåret. Kullet som siden slutten av november har vist en stigende trend har svekket seg denne uken og årskontrakten for 2019 har falt 1,8 dollar denne uken, til en kurs på 87,70 $/tonn fredag ettermiddag. Årskontrakten for nordisk kraft nådde en «all time high» på mandag da kontrakten stengte på 47,50 €/MWh tilsvarende 47,3 øre/kWh. Januarkontrakten for nordisk kraft omsettes fredag ettermiddag for 58,80 €/MWh tilsvarende 58,6 øre/kWh, som betyr at kontrakten har økt litt over 3 øre denne uken.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?