Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 5 2021

Markedskommentar uke 5 2021

Publisert 05.02.2021, sist oppdatert 24.02.2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 57,1 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 64 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 72 øre/kWh for Sør-Norge.

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 57,1 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 64 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 72 øre/kWh for Sør-Norge. Det er knyttet stor usikkerhet til prisestimatet for neste uke. Uken ser ut å få veldig lite med vind og veldig lave temperaturer (rundt 8 grader under normal temperatur i Norden). I NO1 kan vi se temperaturer ned mot -35 grader og temperaturer rundt -15 i kystområdene. Gjennomsnittlig temperaturer i NO1 er ventet rundt 10-11 grader under normalen. Nok en uke der risikoen for spotprisene er på oppsiden. For å trygge effektbalansen har man i Sør-Sverige satt oljekondenskraftverket Karlshamn i produksjon for å sikre tilstrekkelig kapasitet. Kommende fredag kommer kjernekraftverket Forsmark 2 i Sverige til å måtte senke effekten med 370 MW for en planlagt reaktortest som vil stramme til effektbalansen ytterligere. 

Magasinfylling

Fyllingsgraden i norske vannmagasin sank med 4,0 prosentpoeng i løpet av forrige uke og viser per 31. januar en fyllingsgrad på 67,2 prosent. Det er 7,5 prosentpoeng over gjennomsnittet for denne uken historisk sett på 59,7 prosentpoeng.  Dette tilsvarer 6,5 TWh over normalen i Norge og 4,4 TWh mer vann i magasinene enn i samme uke i fjor. I Sverige er tilsvarende overskudd på 2,1 TWh over normalen. Vannmagasinene er altså fortsatt 8,6 TWh over normalen for Sverige og Norge i sum. Ved utgangen av uke 4 er snømagasinene rundt 3,5 TWh under normalen for Norge og Sverige i sum. Det er stor spredning mellom de ulike estimatene for snømagasinene, hvor enkelte analyser viser et overskudd i snømagasinene. For kraftmarkedet er det den snøen som ligger i nedbørsfeltene i de områdene med store vannmagasiner og store vannkraftverk som har mest betydning for kraftmarkedet. Snø som smelter og renner rett i havet har ingen betydning for vannkraftproduksjonen og kraftmarkedet. Av nevnte årsak vil det være usikkerhet knyttet til vannkraftpotensialet for snøen i fjellet. 

Prisene fremover

Det siste månedsvarselet fra ECMWF i Reading viser fortsatt kaldt og tørt vær for resten av vinteren. Februar ser kaldere ut enn normalt hele måneden, med rundt 10-12 grader under normalen i starten og rundt 1 grad under normalen ved utgangen av måneden.

Kontrakten for andre kvartal (april-juni) er ned rundt 1,2 øre/kWh sammenlignet med fredag i forrige uke (32 øre/kWh). Årskontrakten for år 2022 er 0,4 øre høyere enn fredag i forrige uke (28,2 øre/kWh). De lengre kontraktene har steget forsiktig på stigende tyske terminpriser grunnet kraftig økning i CO2-kvoteprisen. 

I CO2-kvotemarkedet er første fase 4 auksjon overstått. Disse auksjonene har fått stor effekt på markedet. Markedet har steget bratt de dagene der auksjonsprisen har overgått markedsprisen. I den polske auksjonen på onsdag ble prisen mer enn 1 euro høyere enn markedsprisen. Torsdagens auksjon ble 0,7 euro under markedsprisen og dette ga fall i markedsprisen. Det har også kommet uttalelser fra flere spekulative hedgefond med veldig høye prisestimat på hvor de tror CO2-kvoteprisen skal. CO2-kvotene har også blitt en del av « de karbonnøytrale råvareindeksene» som bankene tilbyr. Dette har økt etterspørselen etter CO2-kvoter. Verdt å huske på at CO2-kvotemarkedet er et politisk styrt marked der rammeverket kan endres avhengig av prisnivået og effektene dette har for industrien og økonomien i EU. 

(Priser oppgitt eks. mva.)

 


Skrevet av Carl Johan Bergenstjerna
Handel Gudbrandsdal Energi

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?