04.02.2019

Markedskommentar uke 5 2019

Denne uken startet med lave temperaturer over store deler av Norden, men hvor temperaturene gradvis klatret oppover mot helga. Spotprisene har vært høye, men høy vindkraftproduksjon i Tyskland har gjort at vi ikke har fått de samme pristoppene som vi så i forrige uke. Mildere vær i prognosene har dratt terminmarkedet for kraft ned denne uken.

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 49 og 57 øre/kWh. Til sammenligning varierte systemprisen mellom 52 og 67 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke. I gjennomsnitt har systemprisen vært 54 øre/kWh som er 6 øre lavere enn gjennomsnittet i forrige uke. For Østlandet i NO1 har områdeprisen variert mellom 49 og 60 øre/kWh i løpet av ukens seks første dager, med en gjennomsnittspris på 55 øre/kWh. (Prisene er uten merverdiavgift, elsertifikater, pålagte avgifter og påslag.) 

Langtidsvarselet kommende seks uker viser temperaturer under normalen, med en døgnmiddeltemperatur fra -3⁰C til -5⁰C i Norden. I langtidsvarselet er nedbørsmengdene på normalen, mens vindmengdene er godt under normalen. Langtidsvarselet i Tyskland viser temperaturer marginalt under normalen, med en døgnmiddeltemperatur fra 0⁰C til 4⁰C. Vindmengdene i Tyskland er godt under normalen som har langt mer å si for prisen der. Langtidsvarslene har siden slutten av november varslet om kaldt vær og langt mer høytrykkspreget vær enn hva som faktisk har blitt. Etter den bråe stratosfæriske oppvarmingen (Eng. SSW) vi opplevde i slutten av året var det økt sannsynlighet at vi skulle få langt mer høytrykkspreget og kaldt vær i Norden. Dette fikk vi i nordlige deler av USA, med temperaturer ned mot -30⁰C til -40⁰C. For Norden sin del blir det ikke så kaldt og den kaldeste perioden ser ut til å være bak oss.

Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken (uke 5) om lag 18 TWh under normalen. Den hydrologiske balansen vil ved utgangen av uke 8 være 20 TWh under normalen, ifølge prognosene. Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 4 på 54,2 prosent, ned 3,6 prosentpoeng fra uke 3. Ser vi ett år tilbake i tid var fyllingsgraden i norske vannmagasin 60,2 prosent. For Østlandet i NO1 er fyllingsgraden per uke 4 på 50,5 prosent som er 4,3 prosentpoeng høyere sammenlignet med i fjor.

Det aller meste av vår krafteksport går til våre naboland Sverige og Danmark hvor vi på grunn av vår regulerbare vannkraft som oftest eksporterer på dagen når prisene er som høyest og importerer på natta når prisene er lavere. I løpet av uke 4 eksporterte Norge 516 GWh og importerte 143 GWh, som gir en netto utveksling på 373 GWh. Dette er 416 GWh høyere sammenlignet med uke 3, hvor vi importerte 43 GWh mer enn vi eksporterte.

Terminmarkedet for kraft har svekket seg denne uken som i hovedsak henger sammen med mildere vær spesielt i Sentral-Europa, men også i Norden. Selv om langtidsvarslene viser temperaturer og vind under normalen, har varslene mistet noe av sin troverdighet da de har vist seg å ikke treffe spesielt bra, noe som også gjenspeiles i markedet. CO2-kvoteprisen har svekket seg over 2 Euro denne uka og kullkontrakten for år 2020 er ned 1,25 USD/tonn. Marskontrakten for nordisk kraft har svekket seg 4,75 €/MWh denne uka, og omsettes fredag ettermiddag for 50,25 €/MWh tilsvarende 49 øre/kWh. Tilsvarende kontrakt i Tyskland omsettes for 47 €/MWh, tilsvarende 45 øre/kWh. Årskontrakten for 2020 omsettes for 37,80 €/MWh tilsvarende 37 øre/kWh. Den samme kontrakten for tysk kraft omsettes for 48,70 €/MWh tilsvarende 47 øre/kWh. 


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Markedskommentar uke 8 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 10,24 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 11,45 øre/kWh for kommende uke, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig, høye temperaturer og nedjusterte vannverdier. Neste uke prises til rundt 11.50 øre/kWh.

Les mer

Varsler nye endringer på strømpris.no

Forbrukerrådet vil gjøre det enklere for strømkundene å orientere seg i markedet. Nå varsler de at spotprisavtaler med lang varighet skal løftes høyere i prisportalen. Energi Norge støtter endringen.

Les mer

Markedskommentar uke 7 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 16,3 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 12,8 øre/kWh, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig, høye temperaturer og nedjusterte vannverdier.

Les mer

Strømpriser pr. februar 2020

Strømprisen ble i forrige uke rundt 20 øre/kWh i Norge. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 16 øre/kWh. Dette er spotpris/markedspris inklusive mva. Det må påregnes at strømleverandøren sitt påslag kommer i tillegg.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?