Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 45 2020

Markedskommentar uke 45 2020

Publisert 06.11.2020, sist oppdatert 06.11.2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 11,6 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 5,2 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 12 øre/kWh for Sør-Norge.

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 11,6 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 5,2 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 12 øre/kWh for Sør-Norge. Det er knyttet stor usikkerhet til prisestimatet for neste uke. Mindre vind enn normalt, tørt vær og usikkerhet rundt kjernekraftverk gir mulig oppside på spotprisen da produsentene kan øke vannverdier raskere enn markedet antar. Det som taler mot dette er veldig milde varsel med mer nedbør og vind etter neste uke igjen. Produsentene i Sør-Norge har den siste uken redusert verdien på vannet med rundt 2-4 øre sammenlignet med forrige uke.  

Magasinfylling

Fyllingsgraden i norske vannmagasin sank med 0,1 prosentpoeng i løpet av forrige uke og viser per 1. november en fyllingsgrad på 92,8 prosent. Det er 9,2 prosentpoeng over gjennomsnittet for denne uken historisk sett. Dette er 0,2 prosentpoeng høyere enn det høyeste fyllingsnivået målt for norske magasiner for denne uken basert på NVEs statistikk for de siste tjue årene.  

Prisene frem i tid

Prognosene for vinterværet ser fortsatt relativt milde, våte og vindfulle ut. Det siste sesongvarselet som kom den 5. november fra ECMWF i Reading (leverandør av værprognoser til samtlige statlige meteorologiske institutt i Europa slik som DNMI og SMHI) var enda mildere enn de tidligere sesongvarsel. For det første kvartalet i 2021 er forventet temperaturgjennomsnitt rundt 1,5 grader over normalen og mer nedbør enn normalt. Dette er ikke like mildt som forrige vinter som var mer enn 3 grader varmere enn normalt. Ved slutten av uke 48 ser det ut som vi kommer til å ha et hydrologisk overskudd på rundt 14 TWh. I fjor på samme tidspunkt hadde vi ett underskudd på rundt 7 TWh. Risikoen for en ny vinter med veldig lave priser er derfor stor.  

Prosessen knyttet til nytt utslippsmål for 2030 i EU går videre. Regjeringssjefene i EU skal møtes i desember for å avgjøre endelig utslippsmål for EU. Det jobbes også for å inkludere shipping inn i kvotepliktig sektor og hvordan MSR (Market stability reserve) skal se ut i årene fremover for å nå målet om 55 % utslippsreduksjon sammenlignet med 1990-nivå. Om man beholder målet med 24% reduksjon av det årlige kvoteoverskuddet i MSR i perioden 2024-2030 kan dette føre til høyere CO2-kvotepris. MSR avgjør hvor mye det årlige overskuddet av CO2-kvoter reduseres med. Gjeldende plan er at dette nivået reduseres fra 24 til 12 % fra og med 2024.  


Skrevet av Carl Johan Bergenstjerna
Handel Gudbrandsdal Energi / Eidsiva Energi

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?