Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 44 2020

Markedskommentar uke 44 2020

Publisert 30.10.2020, sist oppdatert 30.10.2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 19 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli under 12,2 øre/kWh. Spotprisen for Østlandsområdet har dermed redusert seg markant den siste uken. Prisutsiktene for kommende uke ser ut til å bli rundt 15 øre/kWh.   

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 19 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli under 12,2 øre/kWh. Spotprisen for Østlandsområdet har dermed redusert seg markant den siste uken. Prisutsiktene for kommende uke ser ut til å bli rundt 15 øre/kWh.    

Vannmagasinene

Inneværende uke har den lavtrykkspregede og våte værtypen fortsatt. Nedbøren og mildt vær har igjen ført til en priskollaps både i det korte og lange bildet.  NVE melder om en magasinfyllingsgrad på 92,7% for uke 43. Nedbøren vi har sett siste uken har ført til økt kjørepress av vannkraftprodusentene for å unngå overløp på magasinene. Det resulterer i lavere vannverdier og i sin tur lavere kraftpriser. 

Fremtidsprisene

Dreier vi blikket mot de langsiktige værprognosene så antyder de et fortsatt mildt og lavtrykkspreget vær med tilhørende sannsynlighet for mye nedbør. Døgnmiddeltemperaturen for børsområdet som omfatter landene Norge, Sverige, Danmark og Finland for de neste 2 ukene er ventet rundt 5,5 ℃ som er i overkant av 2 grader varmere enn normalt for denne perioden. Vinterværet lar med andre ord vente på seg. Prisnivået fremover avhenger av temperatur og nedbørsmengde i nye langtidsvarsel, men dagens ressurssituasjon er forventet å holde seg god gjennom vinteren med tilhørende lave kraftpriser sammenlignet med historiske vinterpriser.

Av installert kjernekraft er i dag rundt 81 prosent i drift. I børsområdet er det Sverige og Finland som har kraftproduserende kjernekraftverk. 

Økende smitte av COVID-19, økt usikkerhet i råvaremarkedet samt et kommende presidentvalg i USA har ført til lavere risikovilje i markedet grunnet effekten dette vil ha på økonomien. I terminmarkedet for kraft handles årskontrakten for 2021 i dag for 20,6 øre/kWh som er 7 øre lavere enn prisnivået for 2 måneder siden. Prisnedgangen vi har sett siste uken er ikke kun begrenset til kraftmarkedet. Den norske kronen har svekket seg og er i skrivende stund på 11,10 mot euro. Handel av strøm foregår i euro og en svekket norsk krone vil gjøre strømmen dyrere for forbrukerne.  

CO2-kvoteprisen har falt ned fra sommerens testing av 30 euro/tonn og omsettes nå for rundt 24 euro/tonn. Videre så har verdens aksjemarkeder også korrigert ned der Oslo Børs har sett en nedgang på 4,54%, S&P 500 en nedgang på 3,65% og FTSE 100 en nedgang på 3,52% siste uke.  

Priser oppgitt uten mva. og elsertifikater, samt påslag fra kraftleverandør.  


Skrevet av Karl Einar Svor
Handel Gudbrandsdal Energi

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?