Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 43 2020

Markedskommentar uke 43 2020

Publisert 23.10.2020, sist oppdatert 23.10.2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge. Prisestimatet for neste uke er det knyttet veldig stor usikkerhet til. Vi har en storm (Epsilon) på vei inn mot våre områder, men det er stor usikkerhet rundt hvilken bane den tar og hvor denne treffer. Stormen kan potensielt gi veldig høye temperaturer som kan gi tilsigspress med både regn og snøsmelting, som igjen vil resultere i lavere spotpriser i neste uke. Dette kan gi ytterligere fart på spiralen hvor økt konkurranse om å få produsere kraft medfører nedjusterte vannverdier som senker fremtidsprisene som igjen øker presset nedover på spotprisene. Produsentene i Sør-Norge har den siste uken redusert verdien på vannet med rundt 4-5 øre.

Fyllingsgraden per 18. oktober

Fyllingsgraden i norske vannmagasin sank med 1,5 prosentpoeng i løpet av forrige uke og viser per 18. oktober en fyllingsgrad på 93,4 prosent. Det er 11 prosentpoeng over gjennomsnittet for denne uken historisk sett. Dette er en tangering av den høyeste fyllingsnivåene målt for norske magasiner for denne uken basert på NVEs statistikk for de siste tjue årene. 

Prisene frem i tid

Fremtidsprisene for kraft har falt med rundt 2-3 øre/kWh denne uken. Forventet pris for første kvartal 2021 har gått fra 29,7 til 27,6 øre/kWh i løpet av uken. Den norske kronen har sist uke handlet i intervallet 10,9-11 NOK per euro. Prognosene for vinterværet ser relativt milde, våte og vindfulle ut. Om dette slår til kan vi se lavere leveranspriser enn hva markedet handler det første kvartalet i 2021 for. 

Prosessen knyttet til nytt utslippsmål for 2030 i EU går videre. Regjeringssjefene i EU hadde tidligere i oktober et møte for å diskutere nivået på utslippsreduksjonen, men frafall (pga. koronasmitte) av viktige deltagere som Polens regjeringssjef gjorde at beslutningen om at endring til 55%-målet ikke kunde tas. Dette veldig viktige spørsmålet skal avgjøres ved et kommende møte i desember. På kort sikt styres CO2-markedet av det store volumet i de ukentlige auksjonene av CO2-kvoter, Brexit-forhandlinger og COVID-19. Resultatene i de daglige auksjoner har vært veldig svake med lav interesse fra aktørene i markedet. Dette har resultert lav etterspørsel i auksjonene som har presset prisen på kvoter videre nedover. Stor spredning av koronaviruset i Europa og den påvirkningen det kan ha på etterspørselen i CO2-markedet har presset prisen ytterligere ned. Brexit-forhandlingene ser ut til å ha stoppet opp på spørsmålet om UKs mulighet til å gi statlige bidrag til britiske bedrifter (dette anser EU som konkurransevridende) og om UK går ut fra EU uten en avtale 1. januar 2021 kan dette få negativ påvirkning på prisen på CO2-kvotene. 


Skrevet av Carl Johan Bergenstjerna
Handel Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?