Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 40 2020

Markedskommentar uke 40 2020

Publisert 02.10.2020, sist oppdatert 02.10.2020

Strømmarkedet har lagt bak seg en stabil uke der prisen på Østlandet i prisområde NO1 i gjennomsnitt ser ut til å bli rundt 2,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er rundt 6 øre/kWh.

Strømmarkedet har lagt bak seg en stabil uke der prisen på Østlandet i prisområde NO1 i gjennomsnitt ser ut til å bli rundt 2,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er rundt 6 øre/kWh. 

Nedbøren siste tiden resulterte i at allerede godt fulle vannmagasin ble økt ytterligere. Fyllingsgraden i Norges ca. 1000 vannmagasin løftet seg fra rekordhøye 93% opp til ny maksimumsnotering på 94,1%. Dette er den høyeste målte magasinfyllingsgraden per uke 39 for de siste 20 år. Kombinert med mildt vær og mye vind holdes norske strømpriser på et lavt nivå. Norge har med dette fortsatt Nordens laveste strømpriser. 

Den viktigste driveren til lave kraftpriser er nedbør i fulle vannmagasin, som enten fører til overløp eller til umiddelbar kraftproduksjon. Ved sistnevnte løsning er produsentene avhengig av tilstrekkelig kraftetterspørsel for å opprettholde prisene. Kombinasjonen nedbør og mildt vær skaper et overskudd av kraft som resulterer i prisnedgang.  En naturlig følge av økt produksjon er også økt eksport av kraft ut av Norge. NVE melder om en økning i krafteksport fra Norge på 30 % fra uke 38 til 39. Nettoeksporten var på 710 GWh som er den høyeste eksporten på en uke siden 2016

Prisene i fremtidsmarkedet for kraft indikerer også lave priser fremover, og vi må over på nyåret før prisene bikker 30 øre/kWh gitt dagens prognoser.

Høytrykksaktiviteten over nordlige deler av Russland har forsterket seg siste dager som holder de vanlige lavtrykkene inn mot Norge borte. Væranalysene for oktober preges av fortsatt høyere enn normal nedbørsaktivitet i Sør-Skandinavia. Temperaturmessig viser prognosene et mildere vær enn normalt med en døgnmiddeltemperatur neste 2 uker på 10,1 grader som er 2,5 grader over normalt for Nordens del. 

Kjernekraftproduksjonen i Norden har de siste ukene ligget på rundt 65 prosent av installert effekt. Det er knyttet usikkerhet til Ringhals 4 (kjernekraftverk i Sverige) og den planlagte økningen fra halv effekt til full effekt den 4. oktober som da vil påvirke nivået av kjernekraftproduksjonen.

Terminprisene i fremtidsmarkedet for kraft har svekket seg denne uke. Årskontrakten for 2021 har svekket seg med rundt 1 øre fra 26 til 25 øre/kWh denne uken. 

Den norske krona har styrket seg med rundt 20 øre fra 11,1 til 10,9 kroner per euro. Alt annet likt bidrar sterkere krone til billigere norsk strøm siden strøm handles i euro på kraftbørsen Nordpool.

(Priser oppgitt uten mva, lovpålagte Elcert og påslag fra kraftleverandør)


Skrevet av Karl Einar Svor
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?