28.01.2019

Markedskommentar uke 4 2019

Uken startet med en kraftig endring i værvarslene. Det var en forventning om en svært kald værsituasjon både i Norden og på kontinentet fremover mot februar og at ettervirkningen av værfenomenet SSW ville gjenta seg slik som vi erfarte i fjor vinter. Været og forventningene har variert stort denne uken og gitt konsekvenser av dette for både på de korte og de lange kontraktene. Systemprisen har også variert under uken relatert til endring i vindkraftproduksjon bla både her i Norden men også i Tyskland. Torsdag ble systemprisen hele 68,7 Eur/MWh, den økte mer enn 6 Euro fra dagen før grunnet en kraftig reduksjon i vindkraftproduksjonen i Tyskland og derav høy spotpris som påvirket den Nordiske prisen. Dette er et godt eksempel på at prisen fremover i større grad vil være under stor påvirkning av vindkraftproduksjonen både i Norden og på kontinentet i likhet med hydrologisk balanse nivået i Norden. Det ventes litt kaldt igjen fra starten av neste uke men etter det er man usikker på hva som vil skje. Alt i alt ser det ut til at kuldeperioden blir kortere både i Norden og på kontinentet og at man kan se en økning i forventet nedbør, vindkraftproduksjon og temperatur mot månedsskiftet.

Værendringen får også konsekvenser for det fossile brenselsmarkedet og forventning til prisen fremover. Kull- og gassprisen har i stor grad vært under påvirkning av værforventningen fremover. Med det kalde været ville man sett et økt energiforbruk over Europa og økt etterspørsel etter kull og gass. I tillegg har man generelt lave lagre av kull og gass i Europa som gjør situasjonen ytterligere spent og kan ha en ekstra påvirkning på prisen. CO2 prisen øker sammen med kullprisen i stor grad også sammen med teknisk trading. Tidligere i uken var CO2 prisen handlet godt over 25 Eur/tonn men i dagens marked faller prisen sammen kullprisen og handles i skrivende stund under 24 Eur/tonn på 23,68 Eur/tonn. Råoljeprisen utvikler seg i sitt eget tempo. Det er mange elementer som påvirker prisen. På mandag var forventningen til prisen stigende da man anser handelskrigen mellom USA og Kina til å roe seg fremover. Dagen etter falt prisen noe da man er usikker på utviklingen til verdensøkonomien fremover. Mot slutten av uken har prisen økt igjen da man ser økt politisk uro i Venezuela og dette skaper usikkerhet i markedet om fremtidig råoljeleveranse fra landet.

Elsertifikatprisen har gjennom uken falt noe i forhold til forrige uke. Man anser de nærmeste årskontraktene for overpriset og mange kjøpere avventer markedet om at prisen skal falle ytterligere og økt «spread handel» mellom enkelte årskontrakter som er priset svært forskjellig. I tillegg har det vært en politisk beslutning både i Norge og Sverige før jul som kan få store konsekvenser for prisutviklingen for elsertifikater. Mange venter at man etter 2020 vil se en elsertifikatverdi ned mot null.


Skrevet av Lene Hagen
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Vindmøller dekket 130% av dansk døgnforbruk

Vindmøller produserte søndag for første gang mer strøm enn danskene hadde bruk for over et helt døgn, ifølge foreløpige tall fra Energinet.

Les mer

Markedskommentar september 2019

I denne markedskommentaren for september 2019 ser vi at det er en bedring i hydrologisk balanse og at den totale strømregningen til forbrukeren ligger an til å bli noe lavere i 2019 enn den var i 2018.

Les mer

Markedskommentar uke 37 2019

Denne uken har terminmarkedet for kraft steget kraftig etter usikkerhet rundt fransk kjernekraftproduksjon og produksjonskutt ved det nederlandske gassfeltet Groningen. Spotprisene har til forskjell fra terminmarkedet vært langt mer stabile og spotprisene har holdt nivået fra forrige uke.

Les mer

Markedskommentar uke 36 2019

Denne uken har vært preget av mye vind og ditto nedbør. I Norge er det 166 prosent av normal nedbør og i Sverige er det kommet over dobbelt av normalen for årstiden. Dette har ført til en forbedret energibalanse og lavere fremtidspriser.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?