Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 39 2020

Markedskommentar uke 39 2020

Publisert 25.09.2020, sist oppdatert 25.09.2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 10,4 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 6 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 6-7 øre/kWh for Sør-Norge.

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 10,4 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 6 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 6-7 øre/kWh for Sør-Norge.

Fyllingsgraden i norske vannmagasin økte med 0,7 prosentpoeng i løpet av forrige uke og viser per 20. september en fyllingsgrad på 93 prosent, det er 10,1 prosentpoeng over gjennomsnittet for denne uken historisk sett. I Norge er det over tusen vannmagasiner og med en betydelig variasjon i fyllingsgraden skal det veldig lite nedbør til før enkelte vannmagasin går med overløp. Om man ser på dette som TWh så har vi altså en lagret vannmengde tilsvarende 81 TWh i norske magasin. Medianen er 72,2 TWh. Kanskje ser vi de høyeste nivåene for norske magasin noensinne når neste ukes tall publiseres av NVE (vi ligger tett innpå år 2000 og 2007). 

Fremtidsprisene for kraft har økt med rundt 1-3 øre denne uken. Forventet pris for fjerde kvartal har gått fra 21 til 24 øre/kWh i løpet av uken. Den norske kronen har svekket seg med over 4 % mot euroen og har også bidratt til økningen av kraftpriser i norske kroner.

Prosessen knyttet til nytt utslippsmål for 2030 i EU startet i september i år og kommer til å vare i rundt 1 år. Gjeldene utslippsmål for reduksjon av CO2 sammenlignet med 1990-nivået er 40 %, men EU-kommisjonen har nå forslått å øke dette nivå til minst 55 %. Om utslippsmålet endres så kommer dette til å redusere overskuddet av CO2-kvoter i EU. EU-parlamentet skal votere om dette i møter den 5.-8. oktober. Etter dette følger en prosess på rundt to år med førhandlinger hvor land som Polen og Tsjekkia allerede har vist en negativ holdning til forslaget. Det jobbes også med et forslag som går rett mot EUs CO2-kvotemarked gjennom en engangsreduksjon av overskuddet i EUs CO2-kvotemarked gjennom å redusere den årlige tildelingen av CO2-kvoter.

Årlig reduseres overskuddet av CO2-kvoter med 24 %. Fremtidig reduksjon av dette overskuddet blir svært viktig, hvor en årlig reduksjon på både 12 og 24 % diskuteres. Gjeldende plan er at dette nivået reduseres fra 24 til 12 % fra 2024. 

På kort sikt styres markedet av volumet i de ukentlige auksjonene av CO2-kvoter. Ukevolumet har gått fra ett gjennomsnitt på 14 millioner tonn per uke i første halvår 2020 til 18 millioner tonn per uke i perioden september-desember. Det er også bekymringer til etterspørselssiden med nye eventuelle nedstengninger av industri i Europa. Dette kan legge en demper på prisutviklingen på kort sikt.


Skrevet av Carl Johan Bergenstjerna
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?