Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 38 2020

Markedskommentar uke 38 2020

Publisert 18.09.2020, sist oppdatert 18.09.2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 12,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 10,5 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland.

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 12,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 10,5 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Tirsdag denne uken var eksempelvis spotprisen i Sør-Norge 13 øre/kWh, mens spotprisen i Danmark, Finland og Sør-Sverige var over 70 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 8-9 øre/kWh for Sør-Norge.

Forrige fredag, den 11. september var det ventet nedbørsmengder rundt normalen for de da kommende ukene for landene Norge, Sverige og Finland som er landene i vårt børsområde med vannkraftproduksjon. Ser vi isolert på kommende uke (uke 39) så var forventet tilsigsnedbør den 11. september samlet for de nevnte landene 4,3 TWh, noe som er 0,4 TWh mindre enn normalt. Gjennom denne uken har de ventede nedbørsmengdene økt kraftig og nå er forventet nedbørsmengde for neste uke hele 11,8 TWh! De ventede lavtrykkene har gitt nedjusterte vannverdier da det er lite plass til all denne nedbøren i de allerede fulle norske vannmagasinene.

Fyllingsgraden i norske vannmagasin økte med 1,3 prosentpoeng i løpet av forrige uke og viser per 13. september en fyllingsgrad på 92,1 prosent, det er 8,5 prosentpoeng over gjennomsnittet for denne uken historisk sett. I Norge er det over tusen vannmagasiner og med en betydelig variasjon i fyllingsgraden skal det veldig lite nedbør til før enkelte vannmagasin går med overløp. Som nevnt i forrige avsnitt har de ventede nedbørsmengdene fremover gitt lavere priser i terminmarkedet for kraft. Forventet pris for oktober har falt fra 23 øre/kWh til 14 øre/kWh og forventet pris for fjerde kvartal har falt fra 25 til 19 øre/kWh i løpet av uken.

Over Atlanteren er orkansesongen i full gang. Restene av disse orkanene kan treffe våre områder og de skaper også store utfordringer for værprognosene fordi de skyver på høytrykkene og lavtrykkene noe som gjør været frem i tid svært usikkert.

Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann og snø i magasinene samt grunnvann er denne uken rundt 12 TWh over normalen til sammen for Norge og Sverige, hvor brorparten av dette overskuddet ligger i vannmagasinene i Norge. Med et slikt overskudd frikobles prisene i Norge fra prisene i våre naboland grunnet den enorme konkurransen blant produsentene. Dette vil ikke vare evig, når den hydrologiske balansen blir mer normal vil prisene i Norge bli mer lik prisene i våre naboland. Ser vi til Tyskland er forventet pris for det kommende året 45 øre/kWh, mens forventet pris i Norge er 24 øre/kWh. Prisen i Tyskland kan selvsagt bli lavere, men med en prisdifferanse på 21 øre/kWh er det utvilsomt en betydelig oppside om man ser på terminmarkedet for kraft. Blir det dog en lavtrykkspreget vinter med store mengder nedbør og høye temperaturer har dette året utvilsomt lært oss hvor lave prisene faktisk kan bli i Norge.

I dag ble innholdet i den nye elsertifikatavtalen mellom Norge og Sverige offentliggjort. De vedtatte endringene innebærer at Sverige avslutter elsertifikatmarkedet i 2035 og setter stoppdato i elsertifikatsystemet for nye kraftverk til den 31.12.2021. Det gjør at regelverket blir helt likt i Norge og Sverige. For elsertifikatprisen har det ingen betydning da overskuddet av elsertifikater uansett blir enormt


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?