Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 36 2019

Markedskommentar uke 36 2019

Publisert 09.09.2019, sist oppdatert 09.09.2019

Denne uken har vært preget av mye vind og ditto nedbør. I Norge er det 166 prosent av normal nedbør og i Sverige er det kommet over dobbelt av normalen for årstiden. Dette har ført til en forbedret energibalanse og lavere fremtidspriser.

Denne uken har vært preget av mye vind og ditto nedbør. I Norge er det 166 prosent av normal nedbør og i Sverige er det kommet over dobbelt av normalen for årstiden. Dette har ført til en forbedret energibalanse og lavere fremtidspriser.

For Østlandet, i prisområde NO1 var spotprisen i forrige uke 32,3 øre/kWh, denne uken blir over 2 øre billigere og ser ut til å bli rundt 29,6 øre/kWh. Det er fortsatt store prisforskjeller mellom de forskjellige prisområdene der for eksempel Sverige har hatt 5 til 6 øre høyere pris enn i Sør-Norge. I Finland har prisene vært over 50 øre/kWh i alle ukedagene unntatt lørdag som ble 47 øre/kWh. Prisforskjellene vil nok vare så lenge det er høyt tilsig og stort press for vannkraftprodusentene i Sør-Norge. Dette presset vil avta i løpet av en uke eller to, så i slutten av september vil spotprisen mest sannsynlig stige igjen. (Alle prisene er oppgitt uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag.)

Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er nå på normalen i Norge og Sverige. I prognosene for de kommende to ukene er det ventet marginalt mer nedbør enn normalt, men med litt eksport vil energibalansen holde seg på samme nivå. Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 35 på 78,5 prosent, opp 1,1 prosentpoeng fra uke 34. Normal fyllingsgrad er 82,5 prosent, så det er fortsatt under normal fyllingsgrad i norske vannmagasin. På samme tidspunkt i fjor var fyllingsgraden i norske vannmagasin på 65,5 prosent.

I løpet av uke 35 eksporterte Norge 470 GWh og importerte 18 GWh, som gir en netto eksport på 452 GWh i løpet av uken. Til sammenligning var netto eksport 255 GWh uken før, som både skyldes høyere eksport og lavere import i uke 35 sammenlignet med uke 34.

Forventet pris i markedet for oktober er rundt 33,5 øre/kWh, enda et hakk lavere enn forventingen var i forrige uke. Den nye kraftkabelen mellom Danmark og Nederland med kapasitet på 700 MW, kalt COBRA (COpenhagen, BRussels, Amsterdam), som egentlig var planlagt i drift fra lørdag 7. september er utsatt til mandag 9. september. 

Kjernekraftverket Ringhals 2 som skal legges ned fra nyttår har fra i morgen av redusert produksjonen fra 800 MW til 300 MW inntil det stenges ned ved juletider.

CO2-kvoteprisen har variert mye denne uken på grunn av uroen rundt Brexit, men har også svekket seg med 1,3 €/t siden forrige fredag. Det har virket inn på de lengre kraftkontraktene både i Norden og på kontinentet. Årskontrakten for 2020 er over 1 øre lavere enn for en uke siden og omsettes i dag for 33,8 øre/kWh eks. avgifter.

Elsertifikatmarkedet har beveget seg sidevegs denne uken, hvor et elsertifikat omsettes for 5,2 øre/kWh, ned 0,6 øre sammenlignet med forrige fredag. 


Skrevet av Nils Petter Benjaminsen
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?