09.09.2019

Markedskommentar uke 36 2019

Denne uken har vært preget av mye vind og ditto nedbør. I Norge er det 166 prosent av normal nedbør og i Sverige er det kommet over dobbelt av normalen for årstiden. Dette har ført til en forbedret energibalanse og lavere fremtidspriser.

For Østlandet, i prisområde NO1 var spotprisen i forrige uke 32,3 øre/kWh, denne uken blir over 2 øre billigere og ser ut til å bli rundt 29,6 øre/kWh. Det er fortsatt store prisforskjeller mellom de forskjellige prisområdene der for eksempel Sverige har hatt 5 til 6 øre høyere pris enn i Sør-Norge. I Finland har prisene vært over 50 øre/kWh i alle ukedagene unntatt lørdag som ble 47 øre/kWh. Prisforskjellene vil nok vare så lenge det er høyt tilsig og stort press for vannkraftprodusentene i Sør-Norge. Dette presset vil avta i løpet av en uke eller to, så i slutten av september vil spotprisen mest sannsynlig stige igjen. (Alle prisene er oppgitt uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag.)

Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er nå på normalen i Norge og Sverige. I prognosene for de kommende to ukene er det ventet marginalt mer nedbør enn normalt, men med litt eksport vil energibalansen holde seg på samme nivå. Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 35 på 78,5 prosent, opp 1,1 prosentpoeng fra uke 34. Normal fyllingsgrad er 82,5 prosent, så det er fortsatt under normal fyllingsgrad i norske vannmagasin. På samme tidspunkt i fjor var fyllingsgraden i norske vannmagasin på 65,5 prosent.

I løpet av uke 35 eksporterte Norge 470 GWh og importerte 18 GWh, som gir en netto eksport på 452 GWh i løpet av uken. Til sammenligning var netto eksport 255 GWh uken før, som både skyldes høyere eksport og lavere import i uke 35 sammenlignet med uke 34.

Forventet pris i markedet for oktober er rundt 33,5 øre/kWh, enda et hakk lavere enn forventingen var i forrige uke. Den nye kraftkabelen mellom Danmark og Nederland med kapasitet på 700 MW, kalt COBRA (COpenhagen, BRussels, Amsterdam), som egentlig var planlagt i drift fra lørdag 7. september er utsatt til mandag 9. september. 

Kjernekraftverket Ringhals 2 som skal legges ned fra nyttår har fra i morgen av redusert produksjonen fra 800 MW til 300 MW inntil det stenges ned ved juletider.

CO2-kvoteprisen har variert mye denne uken på grunn av uroen rundt Brexit, men har også svekket seg med 1,3 €/t siden forrige fredag. Det har virket inn på de lengre kraftkontraktene både i Norden og på kontinentet. Årskontrakten for 2020 er over 1 øre lavere enn for en uke siden og omsettes i dag for 33,8 øre/kWh eks. avgifter.

Elsertifikatmarkedet har beveget seg sidevegs denne uken, hvor et elsertifikat omsettes for 5,2 øre/kWh, ned 0,6 øre sammenlignet med forrige fredag. 


Skrevet av Nils Petter Benjaminsen
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Markedskommentar uke 7 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 16,3 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 12,8 øre/kWh, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig, høye temperaturer og nedjusterte vannverdier.

Les mer

Strømpriser pr. februar 2020

Strømprisen ble i forrige uke rundt 20 øre/kWh i Norge. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 16 øre/kWh. Dette er spotpris/markedspris inklusive mva. Det må påregnes at strømleverandøren sitt påslag kommer i tillegg.

Les mer

World Cup Kvitfjell 2020

Velkommen til folkefest i Kvitfjell! Lørdag 7. mars braker det løs med et nytt world cup-arrangement, og verdensstjernene står i kø for å få kjøre raskest mulig ned de stupbratte Kvitfjellbakkene på ski.

Les mer

Markedskommentar uke 6 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 19,6 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 16,5 øre/kWh, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig, høye temperaturer og nedjustert vannverdier. Neste uke prises til rundt 13 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?