Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 35 2020

Markedskommentar uke 35 2020

Publisert 27.08.2020, sist oppdatert 28.08.2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 3,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 7 øre/kWh. Det er ventet stigende priser fremover og forventet pris for neste uke for Østlandet er rundt 10 øre/kWh. Dette er et veldig usikkert estimat da prisen helt avgjøres av takten på økning av vannverdier fra produsentene.

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 3,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 7 øre/kWh. Det er ventet stigende priser fremover og forventet pris for neste uke for Østlandet er rundt 10 øre/kWh. Dette er et veldig usikkert estimat da prisen helt avgjøres av takten på økning av vannverdier fra produsentene. 

Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann og snø i magasinene samt grunnvann er denne uka rundt 12 TWh over normalen i Norge og Sverige til sammen. I prognosen ligger det inne at denne balansen vil svekke seg med rundt 2 TWh de kommende 14 dagene.

Tørre værprognoser i kombinasjon med at kontinentale priser og CO2-kvotepriser har fortsatt opp har gitt en kraftig økning på nordiske kraftpriser. Kontrakten for fjerde kvartal har økt med nesten 4 øre/kWh på en uke! Markedet går inn en loop der høyere framtidspriser øker oppskrivningen av vannverdier som igjen gir høyere spotpriser, dette i sin tur driver terminmarkedet videre opp. Hva som skjer framover i høst avgjøres av hvordan hydrologien utvikles videre og vårt syn på værtrenden er mot våtere og varmere vær, sammenlignet med normalen, som vil dempe prisoppgangen.

Prisen på CO2-kvoter har variert veldig hittil i år. CO2-kvotene ble omsatt for 15 euro i mars og ble handlet rundt 30 euro i juli. Hvordan ser det fundamentale bildet ut for CO2-kvotene og hva er driverne framover?

På grunn av lav etterspørsel etter CO2-kvoter gjennom blant annet lave gasspriser (som er mindre CO2-intensiv per produserte kWh sammenlignet med kull og også billigere enn kull), lav etterspørsel fra industrien og milde vintre så har markedet over tid bygget opp et overskudd av CO2-kvoter, dette ligger nå på ca. 1 600 millioner tonn. Dette til tross for at EU innført MSR (Market Stability Reserve) for å få ned overskuddet. MSR ble innført i 2009. Hvert år tas 24 % av overskuddet i det europeiske CO2-markedet ut fra auksjonsvolumene (der forbrukerne dekker inn sitt behov). Fra 2024 reduseres dette til 12 av overskuddet. Gitt dette nivået på MSR så ser balansen ut til å øke fram til 2030 før det da når et nivå over 2 200 millioner tonn. 

Hvordan kan det da ha seg at vi har en pris på CO2-kvoter på 28 euro til tross for dette massive overskuddet?
Industrien har tidligere brukt framtidig allokering av CO2-kvoter for å oppfylle kravet på årlig utslipp av CO2. Neste år trer en ny fase i EU ETS (fase 4 ) i kraft som medfører at man ikke kan låne fra den fasen for å oppfylle kravet for 2020. Finansielle aktører ser muligheter til å få en ESG-eksponering gjennom kjøp av CO2-kvoter, dette leder til rulling av kontraktene fra hedgefond og andre spekulanter. Likevel er det viktigste framtidige mulige endringer i regelverket. 

Prosessen knyttet til utslippsmålet for 2030 starter i september i år og kommer til å ta cirka 1 år. Gjeldene utslippsmål for reduksjon av CO2 sammenlignet med 1990-nivå er 40 %, men rundt halvparten av EUs medlemstater støtter et høyere mål (Tyskland 55%). Om utslippsmålet endres så kommer dette til å redusere overskuddet. Så de politiske debattene rundt dette blir veldig viktige å følge med på videre. Fortsetter MSR-nivået på 24% fram til 2030, eller justeres det ned til det ned til 12% slik det ligger i planene? Prosessen med å justere MSR kommer til å starte i 2021 og skal etter planen landes mot slutten av 2021. Om dette gjøres kan vi se priser på 45 euro. 

Kostnaden for å ha CO2-kvoter på konto er lav (cost of carry) og siden en endring av utslippsmål eller MSR ikke er på agendaen er det veldig utfordrende å se noen større nedside for prisen på CO2-kvoter. Nærmeste tiden går vi mot en høstperiode med større auksjoner av utslippskvoter sammenlignet med nivået vi så første halvår 2020 som kan legge en demper på prisutviklingen videre.

Skrevet av Carl Johan Bergenstjerna
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?