26.08.2019

Markedskommentar uke 34 2019

Mer nedbør enn normalt og økt tilsig til elvekraftverkene har presset spotprisene nedover denne uken. Svakere brenselspriser har påvirket fremtidsmarkedet for kraft og både de korte og lange kontraktene er lavere enn forrige uke.

For Østlandet, i prisområde NO1 var spotprisen i forrige uke 33,6 øre/kWh, denne uken ser den ut til å bli 32,8 øre/kWh. Mer vind enn normalt og høyere tilsig er hovedårsaken til at spotprisene har vært noe lavere denne uken sammenlignet med forrige uke. (Alle prisene er oppgitt uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag.)

Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 33 på 75,4 prosent, opp 1,8 prosentpoeng fra uke 32. På de siste 10 dagene er det kommet 50 prosent mer nedbør i Norge enn normalt på denne tiden av året. På samme tidspunkt i fjor var fyllingsgraden i norske vannmagasin på 65,1 prosent.

Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er rundt 3,5 TWh under normalen i Norge og Sverige, hvor mangelen er rundt 1,5 TWh i Norge og 2 TWh i Sverige. I prognosene for de kommende tre uker ligger det inne normale nedbørsmengder som vil opprettholde dette underskuddet i den hydrologiske balansen.

I løpet av uke 33 eksporterte Norge 264 GWh og importerte 115 GWh, som gir en netto eksport på 149 GWh i løpet av uken. Til sammenligning var netto eksport 292 GWh uken før, som primært skyldes høyere eksport i uke 32 sammenlignet med uke 33.

CO2-kvoteprisen startet opp på mandag, men har siden falt i pris og omsettes fredag ettermiddag for 24,90 €/t som er 1 euro lavere enn forrige fredag. Brenselsprisene har også falt denne uken som har senket produksjonskostnadene i kullkraftverkene til 45 EUR/MWh. Gasskraften holder seg rundt 32 EUR/MWh som fremdeles er mye billigere enn kullkraft for tiden.

Terminmarkedet for kraft i Norden har svekket seg i takt med lavere CO2 priser og en bedret energibalanse. Kontrakten for år 2020 omsettes i dag for 34,2 EUR/MWh

Elsertifikatene har falt rundt 0,4 øre/kWh denne uka og omsettes fredag ettermiddag for rundt 5,8 øre/kWh. 


Skrevet av Nils Petter Benjaminsen
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Markedskommentar uke 7 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 16,3 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 12,8 øre/kWh, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig, høye temperaturer og nedjusterte vannverdier.

Les mer

Strømpriser pr. februar 2020

Strømprisen ble i forrige uke rundt 20 øre/kWh i Norge. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 16 øre/kWh. Dette er spotpris/markedspris inklusive mva. Det må påregnes at strømleverandøren sitt påslag kommer i tillegg.

Les mer

World Cup Kvitfjell 2020

Velkommen til folkefest i Kvitfjell! Lørdag 7. mars braker det løs med et nytt world cup-arrangement, og verdensstjernene står i kø for å få kjøre raskest mulig ned de stupbratte Kvitfjellbakkene på ski.

Les mer

Markedskommentar uke 6 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 19,6 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 16,5 øre/kWh, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig, høye temperaturer og nedjustert vannverdier. Neste uke prises til rundt 13 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?