Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 33 2020

Markedskommentar uke 33 2020

Publisert 17.08.2020, sist oppdatert 17.08.2020

Den siste uken har vært preget av tørt og varmt sommervær. Det har ført til lavere tilsig med økt kontroll for vannkraftprodusentene og dermed gradvis høyere spotpriser.

Den siste uken har vært preget av tørt og varmt sommervær. Det har ført til lavere tilsig med økt kontroll for vannkraftprodusentene og dermed gradvis høyere spotpriser. Økningen i spotprisene har vært minst i den sørlige delen av Norge der vannmagasinbeholdningen er over 95 prosent. Siden forrige fredag har prisen økt med 9 øre/kWh i Nord-Sverige, over 3 øre/kWh i Nord-Norge, men bare 1,3 øre/kWh i Sør-Norge (Prisområde NO1)

Vannkraftprodusentene kjører sine kraftverk så mye som mulig for årstiden der forbruket og eksportkapasiteten mot utlandet utgjør begrensningen. Det eksporteres mellom 3500 og 4000 MW per time ut fra Norge på en vanlig dag. I løpet av en uke tilsvarer det i overkant av 600 GWh. I dag er det rundt 15 TWh mer enn normalt med vann i Norge, så hvis man antar normalt vær fremover vil det ta over 20 uker med dagens eksport for å oppnå normale tilstander i vannmagasinene. Fra 1. oktober vil det dog bli mer overføringskapasitet mot Sverige, men uansett vil det være mange uker fremover med lavere spotpriser i Sør-Norge enn ellers i Skandinavia.

Ifølge NVE økte fyllingsgraden i norske kraftmagasin i uke 32 med 1,2 prosentpoeng til 91 %, det er 12,2 prosentpoeng over normalen for denne spesifikke uken. 

Fremtidsmarkedet for kraft på kraftbørsen Nasdaq startet uken med stigende priser, men har siden onsdag falt tilbake, og er i dag lavere enn forrige fredag. Prisene gikk opp når spotprisene ble høyere enn forventet i starten av uken, men har siden svekket seg på grunn av mer nedbør i langtidsvarselet. 

Markedet priser høstkontrakten Q4-20 til 18,3 øre/kWh referert systempris. Prisen for samme kontakt for prisområdet NO1 er 1,3 øre billigere og omsettes rundt 17 øre/kWh. Årskontrakten for hele 2021 handles i dag for 21,7 øre/kWh (Alle prisene er oppgitt uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag.)

CO2-kvoteprisen (EUA) har svekket siden forrige uke og er sist omsatt på 25,2 €/t. På kontinentet er det stadig naturgass som er billigste fossile brensel og marginalkostnaden for å produsere strøm fra gass er nå rundt 32 øre/kWh. Med normale tilstander i våre vannmagasiner vil norsk spotpris typisk være 3-4 øre/kWh under marginalprisen for det billigste fossile alternativet på kontinentet. 

Den norske kronen har styrket seg siden forrige uke og omsettes nå på 10,54 mot euro.

I går kunne vi lese i en pressemelding fra det svenske Infrastrukturdepartementet at den svenske regjeringen foreslår at stoppdatoen for tildeling av nye elsertifikater settes til 31. desember 2021, og at systemet avsluttes ved utgangen av 2035. Lovendringen foreslås å tre i kraft 1. januar 2021. Forslaget begrunnes med at utbyggingen har skjedd mye raskere enn forventet. Siden vi har et felles marked for elsertifikater i Norge og Sverige må forslaget godkjennes både av Norge og den svenske Riksdagen. Markedet hadde forventet et slikt forslag, så elsertifikatprisene har ikke reagert på denne pressemeldingen.

Skrevet av Nils Petter Benjaminsen
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?