20.01.2020

Markedskommentar uke 3 2020

Langtidsvarslene for de kommende seks ukene er på linje med langtidsvarslene vi har sett de siste ukene, som innebærer mildt og vått vær i ukene fremover. Det er ikke tegn til høytrykksoppbygging i våre områder og uten dette vil lavtrykkene fra sørvest dominere værbildet fremover. Lavtrykks preget vær som vi har hatt og som også kommer til å dominere værbildet de kommende to ukene gir høy vindkraftproduksjon, høyt tilsig og høye temperaturer og resulterer i lave spotpriser. Vi har sett en del varsel som har vist på omslag til kaldt vær, men den våte og varme værtrenden ser ekstremt sterk ut.Månedsprognosen fra Reading (ECMWF) har fortsatt NAO+ vær. 16 TWh mer enn normalt og 2,2 grader varmere enn normalt.

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 27,1 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 24,4 øre/kWh, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig og høye temperaturer. Neste uke prises til rundt 23 øre/kWh, da værbildet også neste uke blir preget av mye vind, nedbør og høye temperaturer.

Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 2 på 64 prosent, ned 0,1 prosentpoeng fra uke 1. Normal fyllingsgrad samlet for hele Norge er 65,6 prosent basert på data fra de siste tjue år. I Sverige er fyllingsgraden 61,1 prosent, 1,8 prosent over normal fyllingsgrad. Magasinkapasiteten i Sverige utgjør om lag 40 prosent av kapasiteten i Norge.

Den hydrologiske balansen (også kalt energibalansen) som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken rundt 9 TWh over normalen i Norge og Sverige til sammen. Med de ventede nedbørsmengdene så vil energibalansen ifølge prognosene nå 15 TWh over normalen i slutten av uke 6.

Fremtidsmarkedet har fortsatt å falle denne uken hvor spesielt de nærmeste kontraktene har svekket seg mye. Kontrakten for februar har falt 2,6 øre til 27,4 øre/kWh, kontrakten for Q2-20 (april, mai og juni) har falt 2,7 øre til 23,1 øre/kWh, mens årskontrakten for 2021 har falt 1,6 øre til 31,3 øre/kWh.

Mye vind i løpet av årets andre uke har gitt høyere import enn eksport til Norge. Kraftimporten til Norge ble 29 GWh høyere enn eksporten i løpet av uke 2. Mye vind i Norden gir som regel import til Norge da våre naboland Sverige og Danmark har betydelig mer vindkraft sammenlignet med Norge.

De nordiske kraftmarkedet kjennetegnes av steinhard konkurranse mellom produsenter for å få kjørt ut vann. Den hydrologiske balansen har bedret seg med rundt 20 TWh i løpet av januar måned og vi har frikoblet oss fra prisene på kontinentet. Fortsetter denne værtrenden hvilket det meste tyder på kan vi få svært lave priser framover. Sommerpriser ned mot 10 øre er fullt mulig. 


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Markedskommentar uke 32 2020

Gjennomsnittsprisen for Østlandet i NO1 denne uken har vært 1,3 øre/kWh. De lave kraftprisene ser ut til å vare til utpå høsten.

Les mer

Fortsatt behov for sterke elbilsubsidier

En evalueringsrapport fra Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementer fastslår at det fortsatt vil være behov for elbilsubsidier, men at det norske momsfritaket har gitt reduserte priser og økt etterspørsel etter elbiler.

Les mer

Kraftprisen i juli: 95 prosent lavere enn i 2019

Kraftprisene fortsetter å holde seg svært lave, spesielt i Sør-Norge. Prisen i juli ligger an til å bli hele 95 prosent lavere enn i juli i fjor.

Les mer

Gudbrandsdal Energi får ny eier

Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS sine eiere har inngått avtale med Fjordkraft om salg av sine sluttbrukerselskap. Selgerne er Gudbrandsdal Energi Holding AS (GEH) og Eidsiva Energi AS (EE) gjennom sitt felles selskap: Innlandskraft AS.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?