22.01.2019

Markedskommentar uke 3 2019

Denne uken har temperaturene vært langt lavere sammenlignet med forrige uke som har gitt spotprisene et løft, og som også markerer starten på en lengre kuldeperiode. Langtidsvarselet viser dominerende høytrykk som vil gi mindre vind, mindre nedbør og lavere temperaturer som vil gi høye spotpriser fremover. 

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 48 og 56 øre/kWh. Til sammenligning varierte systemprisen mellom 48 og 53 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke. I gjennomsnitt har systemprisen vært 52 øre/kWh som er 2 øre høyere enn gjennomsnittet i forrige uke. For Østlandet i NO1 har områdeprisen variert mellom 49 og 60 øre/kWh i løpet av ukens seks første dager, med en gjennomsnittspris på 53 øre/kWh. (Prisene er uten merverdiavgift, elsertifikater, pålagte avgifter og påslag.)  

Av installert kjernekraft er 95 prosent i drift i Sverige og Finland som er landene som har kjernekraftproduksjon i Nordpool-området. Ringhals 2 (904 MW) produserer bare på 50 prosent da en av reaktorene er ute av drift. Reaktoren skal byttes ut og etter planen skal ny reaktor være i drift i løpet av mai måned. Inntil da vil Ringhals 2 bare kjøre med halv effekt tilsvarende 452 MW.  

Langtidsvarselet kommende seks uker viser temperaturer godt under normalen, med en døgnmiddeltemperatur fra -4⁰C til -10⁰C i Norden, hvor kommende uke ser ut til å bli den kaldeste uken i langtidsvarselet. Nedbørsmengdene og vindmengdene i langtidsvarselet er begge under normalen, men nedbørsmengdene legger seg rundt normalen i slutten av varselet. Langtidsvarselet i Tyskland viser også temperaturer under normalen, med en døgnmiddeltemperatur fra -4⁰C til 1⁰C. Vindmengdene i Tyskland er også godt under normalen som har mye å si for prisen der. Lave temperaturer og lite vind i værvarslene har lagt press på februarkontraktene både i Norden og Tyskland hvor Norden er priset til 58 øre/kWh og Tyskland til 59 øre/kWh fredag ettermiddag. 

Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken (uke 3) om lag 13 TWh under normalen. Den hydrologiske balansen vil ved utgangen av uke 6 være 21 TWh under normalen, ifølge prognosene. Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 2 på 60,7 prosent, ned 2 prosentpoeng fra uke 1. Ser vi ett år tilbake i tid var fyllingsgraden i norske vannmagasin 66,3 prosent. For Østlandet i NO1 er fyllingsgraden per uke 2 på 59,9 prosent som er 5 prosentpoeng høyere sammenlignet med i fjor. 

I løpet av uke 2 eksporterte Norge 162 GWh og importerte 376 GWh, som gir en netto utveksling på -214 GWh, som innebærer at vi importerer mer enn vi eksporterer. I uke 1 var netto eksport -154 GWh. 

CO2-kvoteprisen stengte fredag i forrige uke på 22,74 €/tonn og omsettes fredag ettermiddag for 24,84 €/tonn. Fremtidsmarkedet for kraft har fått seg et nytt løft denne uken og er priset på rekordhøye nivåer. Årsaken til dette er lave temperaturer i Norden og i Sentral-Europa, en hydrologisk balanse som ligger an til å være 21 TWh under normalen om tre uker og en CO2-kvotepris som er høyt priset. For 1 år siden var prisen på CO2-kvoter 8,5 €/tonn, som innebærer at den har økt med intet mindre enn 192% på ett år. Årskontrakten for 2020 omsettes for 39,80 €/MWh tilsvarende 39 øre/kWh, som er det høyeste nivået kontrakten noensinne har vært handlet for. Kontraktene for mars og april er priset for henholdsvis 55 og 53 øre/kWh.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?