Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 26 2019

Markedskommentar uke 26 2019

Publisert 01.07.2019, sist oppdatert 01.07.2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Uken startet med mye nedbør, men hvor det ble en tørrere og varmere værtype utover uken takket være høytrykk over Nordsjøen. I terminmarkedet for kraft har de nærmeste kontraktene falt da værmeldingene stort sett har vært preget av mer lavtrykk. Spotprisene har vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 25 på 68,1 prosent, opp 3,4 prosentpoeng fra uke 24. Mye nedbør har gitt et veldig høyt tilsig i vannmagasinene som per 23. juni (uke 25) ligger 5,9 prosentpoeng over normalt fyllingsnivå. Samtidig er det fortsatt en mangel på rundt 7 TWh i snø og grunnvann som vil gi noe mindre tilsig enn normalt utover sommeren. Totalt er den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann rundt normalen i Norge og Sverige, da mangelen i snø og grunnvann tilsvarer det vannmagasinene er over normalen. Sist den hydrologiske balansen var på normalnivå var i starten av mars i fjor!

I løpet av uke 25 eksporterte Norge 311 GWh og importerte 244 GWh, Norge eksporterte med andre ord 67 GWh mer enn landet importerte. 

CO2-kvoteprisen skjøt fart denne uka og stengte på 27,39 EUR/tonn på onsdag, det høyeste nivået siden slutten av april. CO2-kvoteprisen falt noe tilbake på torsdag og faller videre fredag formiddag, men er fremdeles opp rundt 1,2 EUR/tonn sammenlignet med forrige fredag. Terminmarkedet på de aller nærmeste kontraktene startet uken med oppgang hvor juli kontrakten steg forsiktig med rundt 1 øre/kWh. Utover uken har værmeldingene stort sett vært preget av mer og mer lavtrykk som har gitt et markant fall spesielt på de nærmeste kontraktene. Juli-kontrakten er ned over 3 øre/kWh sammenlignet med forrige fredag. Høyere CO2-kvotepris har løftet de lengre kontraktene, hvor årskontrakten for kommende år (2020) handles rundt 1 øre/kWh høyere enn forrige fredag.


I Tyskland produseres rundt halvparten av elektrisiteten fra fossile energikilder selv om den fornybare andelen stadig øker. I første halvår i år kom 44 prosent av strømforbruket i Tyskland fra fornybare energikilder som er det høyeste nivået noensinne. Likevel er de mer fleksible fossile kraftverkene prissettende for kraftprisen. Med utgangspunkt i frontmånedskontraktene på kull og gass ligger produksjonskostnadene i gass- og kullkraftverkene på henholdsvis 28 og 43 øre/kWh. Brenselsmarkedet er svakt og har hatt en nedadgående trend siden oktober i fjor hvor produksjonskostnadene for gass- og kullkraftverkene da lå rundt 55 øre/kWh. Årsaken til de lave gassprisene skyldes både god tilgang på LNG, en mild vinter som har begrenset etterspørselssiden i kombinasjon med økt utbygging av fornybare energikilder. Økt bruk av gass svekker etterspørselen etter kull som gir fall i prisene.

Markedet for elsertifikater har flatet ut og prisene beveger seg stort sett sidevegs med små bevegelser. Markedet er uendret siden forrige fredag og elsertifikater omsettes fredag ettermiddag for rundt 4,5 øre/kWh.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?