Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 25 2020

Markedskommentar uke 25 2020

Publisert 22.06.2020, sist oppdatert 22.06.2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 1,7 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å holde seg på samme lave nivå, og det samme kan vi si om neste uke.

Denne uken har snøsmeltingen fortsatt. Sverige har allerede hatt sin tilsigstopp, men for Norge sin del er det mye som gjenstår før all snøen i fjellet havner i vannmagasinene. Estimater på hvor mye snø som fortsatt er igjen i Norge varierer fra 39 TWh til 45 TWh.I det varme været vi har nå så fordamper mye av snøen. Størrelsen på denne fordampningseffekten er veldig vanskelig å vite. Vi får ukentlig magasintall som gir oss en slags fasit. Analyseselskapene har nå cirka like mye snø ved utgangen av forrige uke, så magasintallene blir en god indikasjon på hvem som håndterer fordampningen best. 

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 1,7 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å holde seg på samme lave nivå, og det samme kan vi si om neste uke. Det er de tre prisområdene i Sør-Norge; NO5 (Bergensområdet), NO2 (Sørlandet) og NO1 (Østlandet) som har lavest pris. Både NO5 og NO2 er overskuddsområder og eksporterer stort sett kraft til andre områder. 

Det vil holde seg veldig varmt og rundt 3,6 grader varmere enn normalen de neste 14 dagene. Fra månedsskiftet blir mer lavtrykksaktivitet og nedbør øver normalen for årstiden, dette værscenariet ser ut til å fortsette ut juli måned ifølge gårdagens månedsprognose fra European Centre for Medium-Range Weather Forecasts i Reading UK (ECMWF). Tradisjonelt norsk sommervær altså!

Den svenske systemoperatøren Svenska kraftnät ber om at Ringhals 1 (881 MW) kjører på full effekt fra 1 juli for å holde spenningsstabiliteten og leveringssikkerheten i det svenske kraftnettet på et akseptabelt nivå. Planen var att denne reaktoren skulle stå i ro frem til 30. september på grunn av lave kraftpriser. Reaktoren ligger 7 mil sør for Gøteborg i Sverige prisområde SE3. Områdeprisen i SE3 de siste to ukene har vært cirka 14 øre/kWh respektive 20 øre/kWh så kanskje vil reaktoren ha kommet på nett uansett.Denne oppstarten vil isolert sett legge mer press på systemprisen og føre til lavere priser, alt annet likt.

Nord Link er en kraftkabel mellom Sør-Norge (Sirdal kommune) og Tyskland som skal komme i prøvedrift i desember 2020 og kommersiell drift fra mars 2021.Den har en overføringskapasitet på 1400 MW.Planen fra Norges side har vært å kunne bruke denne kabelen fullt ut fra mars 2021. På grunn av interne overføringsbegrensninger i det tyske nettet har tyske myndigheter bestemt å begrense minimums kapasiteten i første driftsåret til null, for så siden gradvis øke til 70% i 2025. Norske kraftprodusenter er ikke fornøyd med denne løsningen da verdien på fremtidig vannkraftproduksjon blir lavere gjennom mindre optimaliseringsmuligheter. Tyskland står på denne løsningen og ser ut til å ha lovverket på sin side. 


Skrevet av Carl Johan Bergenstjerna
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?