Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 23 2019

Markedskommentar uke 23 2019

Publisert 11.06.2019, sist oppdatert 11.06.2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 9,6 og 33 øre/kWh, mot 25-37 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Denne uken har vært preget av varmt og vått vær som både har dempet forbruket og økt tilsiget. I kombinasjon med høy vindkraftproduksjon har dette medført reduserte spotpriser. Terminmarkedet for kraft har også falt litt denne uken, uten at det har vært de helt store endringene i fremtidsprisene for kraft.


I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 9,6 og 33 øre/kWh, mot 25-37 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke. Gjennomsnittsprisen har vært 26 øre/kWh, seks øre lavere enn i forrige uke. For Østlandet i NO1 har områdeprisen variert mellom 14,6 og 34 øre/kWh i løpet av ukens seks første dager, med en gjennomsnittspris på 29 øre/kWh. Spesielt lav ble systemprisen i morgen (lørdag) som ble helt ned i 9,6 øre/kWh, som med god margin er årets laveste systempris. I Tyskland ble spotprisen -47,6 øre/kWh som skyldes veldig høy vindkraftproduksjon og ikke nok nettkapasitet til å sluse overskuddet av kraft ut av kraftnettet i landet. (Alle prisene er oppgitt uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag.)


Uken har vært relativt mild med temperaturer rundt 3-4⁰C over normalen for årstiden og nedbørsmengdene har ligget godt over normalen. Kommende 14 dager blir det noe lavere temperaturer enn hva som har vært denne uka og temperaturene vil holde seg rundt normalen for årstiden. Dette innebærer at døgnmiddeltemperaturen i Nordpool-området vil ligge rundt 14-15 ⁰C.


Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 22 på 52,3 prosent, opp 2,1 prosentpoeng fra uke 21. Mye nedbør har gitt bra med tilsig i vannmagasinene som per 2. juni (uke 22) ligger 4,6 prosentpoeng over normalt fyllingsnivå. Samtidig er det fortsatt en mangel på rundt 8 TWh i snø og grunnvann som vil gi noe mindre tilsig enn normalt utover sommeren. Totalt er den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann rundt 3 TWh under normalen i Norge og Sverige, da mangelen i snø og grunnvann er mer under normalen enn vannmagasinene er over. 


I løpet av uke 22 eksporterte Norge 140 GWh og importerte 286 GWh, Norge importerte med andre ord 146 GWh mer enn landet eksporterte. Høy vindkraftproduksjon i våre naboland er hovedårsaken til den høye importen.


CO2-kvoteprisen handles rundt samme nivå som i forrige uke og har beveget seg sidevegs gjennom uken. Kull- og gassprisene har steget i størrelsesorden 2-4 prosent på de nærmeste kontraktene, og har gitt et svakt løft i produksjonskostnadene. Med utgangspunkt i frontmånedskontraktene på kull og gass ligger produksjonskostnadene i gass- og kullkraftverkene på henholdsvis 30,3 og 44,0 €/MWh. Sist vi hadde så lave produksjonskostnader i gasskraftverkene var i juli 2017. Årsaken til de lave gassprisene skyldes både god tilgang på LNG, en mild vinter som har begrensa etterspørselssiden i kombinasjon med økt utbygging av fornybare energikilder.


Terminmarkedet for kraft i Norden har falt litt denne uka på de nærmeste kontraktene, som i hovedsak skyldes mye nedbør som bidrar til å styrke den hydrologiske balansen. De lengre kontraktene har ikke endret seg mye da brenselsprisene bare har hatt en forsiktig oppgang. Julikontrakten har falt 3,4 øre og handles for 29,7 øre/kWh fredag ettermiddag. Kontrakten for tredje kvartal har falt i pris fra 35 til 32,6 øre/kWh, mens kontrakten for år 2020 omsettes på samme nivå som forrige fredag på 34,5 øre/kWh. Elsertifikatene har steget rundt 0,2 øre/kWh denne uka og omsettes fredag ettermiddag for rundt 4,3 øre/kWh.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?