27.05.2019

Markedskommentar uke 21 2019

Etter en veldig kald start på mai måned har vi den senere tiden hatt veldig høye temperaturer i forhold til normalen for årstiden. Det varme været har ført til mer snøsmelting og høyere tilsig fra fjellet som i sin tur har presset ned spotprisene.

I uke 20 ble den gjennomsnittlige spotprisen for Østlandet (NO1) 39,6 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli mellom 2 og 3 øre lavere og ende på rundt 36,9 øre/kWh. (Prisene er uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag.)

Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 20 på 41,8 prosent, opp 1,6 prosentpoeng fra uke 19. Etter den kraftige snøsmeltingen i slutten av april ble det i starten mai mye kaldere og tilsiget falt til nivåer under normalen. Fra 14 mai økte temperaturene kraftig og satte i gang økt snøsmelting igjen. Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken (uke 21) om rundt 9 TWh under normalen i Norge og Sverige. Mangelen ligger helt og holdent i snømagasinene og i grunnvannet da vannmagasinene har 6 til 7 TWh over normalen for årstiden.

Værprognosene viser mer nedbør enn normalt fremover og dette vil forbedre energibalansen på 14 dagers sikt. Prognosen viser at ved utgangen av uke 23 er energibalansen bedret med 3 TWh og den totale mangelen vil da være på 6 TWh. Dette fordrer at prognosert nedbør blir levert.

I løpet av uke 20 eksporterte Norge 134 GWh og importerte 190 GWh, Norge importerte med andre ord 56 GWh mer enn landet eksporterte. 

Sammen med våtere værprognoser og høyere tilsig har fremtidsprisene for kraft falt mye den siste tiden. Både juni og 3. kvartalskontrakten har falt med 5 øre siden 10. mai som egentlig er mer enn de fundamentale endringene tilsier. Det kan tyde på at markedet har diskontert mer nedbør enn normalt også etter perioden som vises i dagens prognoser. Hvis det blir normalt eller tørrere vær i juni kan spotprisene fort løfte seg igjen.

Brenselsmarkedet viste litt styrke på tirdag, men spesielt kullprisene har siden falt mer tilbake og er nå på sitt laveste nivå notert i år. Gassprisen har hatt en mer sideveis bevegelse, men er fortsatt veldig lav der stadige nye LNG laster blir levert til europeiske havner.

CO2 prisen holder seg innenfor intervallet 24,5 – 26,5 €/t og omsettes i dag på 25,85 €/t som er opp 85 eurocent fra forrige fredag.

Elsertifikatprisen har hatt en fallende tendens helt siden midten av mars og omsettes i dag på 4,1 øre/kWh.


Skrevet av Nils Petter Benjaminsen
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Historisk: For første gang negativ strømpris i Norge

Aldri tidligere har vi hatt negativ strømpris her i landet. Det fikk vi tidlig mandag morgen i Sør-Norge. Strømprisen i Norge har stadig falt til nye bunn-nivå og utviklingen fortsetter inn i juli.

Les mer

Markedskommentar uke 27 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 1,4 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 1,3 øre/kWh. Neste uke ventes rundt denne ukens pris. Juni måned som vi akkurat har lagt bak oss ble den måneden med lavest strømpris for Sør-Norge noensinne. Strømprisen for Østlandet i prisområde NO1 ble 1,6 øre/kWh. Til sammenligning ble prisen i juni i fjor 29,3 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2020

I løpet av denne ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 1,79 øre/kWh og 5,45 øre/kWh. Gjennomsnittsprisen for Østlandet i NO1 denne uken har vært 1,45 øre/kWh og ukesprisen vil ende rundt dette nivået.

Les mer

Markedskommentar uke 25 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 1,7 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å holde seg på samme lave nivå, og det samme kan vi si om neste uke.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?