27.05.2019

Markedskommentar uke 21 2019

Etter en veldig kald start på mai måned har vi den senere tiden hatt veldig høye temperaturer i forhold til normalen for årstiden. Det varme været har ført til mer snøsmelting og høyere tilsig fra fjellet som i sin tur har presset ned spotprisene.

I uke 20 ble den gjennomsnittlige spotprisen for Østlandet (NO1) 39,6 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli mellom 2 og 3 øre lavere og ende på rundt 36,9 øre/kWh. (Prisene er uten pålagte avgifter, elsertifikater og påslag.)

Fyllingsgraden i norske vannmagasin er per uke 20 på 41,8 prosent, opp 1,6 prosentpoeng fra uke 19. Etter den kraftige snøsmeltingen i slutten av april ble det i starten mai mye kaldere og tilsiget falt til nivåer under normalen. Fra 14 mai økte temperaturene kraftig og satte i gang økt snøsmelting igjen. Den hydrologiske balansen som er summen av vann i magasinene, snø og grunnvann er denne uken (uke 21) om rundt 9 TWh under normalen i Norge og Sverige. Mangelen ligger helt og holdent i snømagasinene og i grunnvannet da vannmagasinene har 6 til 7 TWh over normalen for årstiden.

Værprognosene viser mer nedbør enn normalt fremover og dette vil forbedre energibalansen på 14 dagers sikt. Prognosen viser at ved utgangen av uke 23 er energibalansen bedret med 3 TWh og den totale mangelen vil da være på 6 TWh. Dette fordrer at prognosert nedbør blir levert.

I løpet av uke 20 eksporterte Norge 134 GWh og importerte 190 GWh, Norge importerte med andre ord 56 GWh mer enn landet eksporterte. 

Sammen med våtere værprognoser og høyere tilsig har fremtidsprisene for kraft falt mye den siste tiden. Både juni og 3. kvartalskontrakten har falt med 5 øre siden 10. mai som egentlig er mer enn de fundamentale endringene tilsier. Det kan tyde på at markedet har diskontert mer nedbør enn normalt også etter perioden som vises i dagens prognoser. Hvis det blir normalt eller tørrere vær i juni kan spotprisene fort løfte seg igjen.

Brenselsmarkedet viste litt styrke på tirdag, men spesielt kullprisene har siden falt mer tilbake og er nå på sitt laveste nivå notert i år. Gassprisen har hatt en mer sideveis bevegelse, men er fortsatt veldig lav der stadige nye LNG laster blir levert til europeiske havner.

CO2 prisen holder seg innenfor intervallet 24,5 – 26,5 €/t og omsettes i dag på 25,85 €/t som er opp 85 eurocent fra forrige fredag.

Elsertifikatprisen har hatt en fallende tendens helt siden midten av mars og omsettes i dag på 4,1 øre/kWh.


Skrevet av Nils Petter Benjaminsen
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Flytende vindkraft opptil fem ganger dyrere enn landvind

Norgessjef Ben Bjørke i Siemens Gamesa mener det er realistisk med bunnfast havvind på norsk sokkel, men at det er behov for stor skala dersom en skal få ned kostnadene for flytende havvind.

Les mer

Regjeringen jekker elavgiften til 16,13 øre/kWh

Etter å ha kuttet elavgiften med ett øre i statsbudsjettet i fjor, vil regjeringen nå øke avgiften med 1,9 prosent til 16,13 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2019

I forrige uke ble gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) 31,4 øre/kWh, denne uken blir prisen rundt 35 øre/kWh som for det meste skyldes høyere forbruk etter hvert som gradestokken kryper mot kuldegrader.

Les mer

Markedskommentar uke 39 2019

Denne uken har vært preget av værprognoser som har blitt våtere i Skandinavia og nede på kontinentet er det økende vindprognoser for starten av oktober. Høyere vindprognoser virker direkte inn på strømprisene, men de virker også indirekte inn på etterspørselen etter fossilt brennstoff i form av kull og gass.

Når det gjelder spotprisene så holder de seg rett i overkant av 30 øre/kWh i Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?